Alumil Srbija
Izaberite vaš regionalni website
factors

Faktori koji utiču na efikasnost rama

Window orientation and placement

Položaj i orijentacija

Položaj rama je još jedna stavka koja značajno utiče na vaš konačni odabir rama. Izlaganje suncu, vremenski uslovi, udar vetra i orijentacija rama su faktori koji moraju da se razmotre (npr. za severno orijentisane prozore ne preporučuju se energetski neefikasni ramovi zbog velikih gubitaka energije. Istovremeno, južno orijentisani prozori podležu jačem solarnom zračenju).

Dizajn rama

Funkcija rama može da odigra ključnu ulogu u odabiru jer utiče na ventilaciju, čišćenje, senčenje i funkcionalnost.
Window Design
Glass Choice

Zastakljivanje

Značajna stavka, kao što je zastakljivanje, vrlo je važna za energetsku efikasnost rama. Moderna stakla su u skladu sa standardima energetske efikasnosti, a noviji dvoslojni ili troslojni, sa jednim ili dva razmaka između njih za bolju termičku i zvučnu izolaciju brzo zamenjuju starije modele. Energetski efikasna stakla mogu biti skupa, ali mogu da se smatraju ulaganjem, jer predstavljaju dugoročno uštedu vašim troškovima energije.

Zaštita od sunca

Orijentacija otvora utiče na zaštitu od sunca. Za severne otvore, jednostavni horizontalni sistemi (pokretni ili fiksni) pružaju bolje senčenje, budući da se sunčevi zraci leti pojavljuju sa više tačke nego zimi. Štaviše, za severne otvore, sistemi zaštite od sunca nisu potrebni. Za istočne, i naročito, zapadne otvore, savetuju se nagnuti vertikalni sistemi, budući da ti otvori podležu direktnom sunčevom zračenju tokom popodnevnih sati.
Window shading