Alumil Srbija
Izaberite vaš regionalni website

Apartmanski objekat Tre Sorelle

Situacija

Glavni projekat tri stambena objekta jednoporodičnog stanovanja za privatnog investitora. Objekti su situirani u Donjoj Lastvi ,Opština Tivat, na parceli koja se pruza u pravcu sjever-jug dok je glavna ulična fasada na zapadnoj strani odakle se pružaju najbolje vizure ka Boko-Kotorskom zalivu i Jadranskom moru.

Rešenje

Arhitektonski volumen objekta je pažljivo projektovan sa ciljem dobijanja homogene slike naselja. Oblik i materijalizacija podržavaju stambenu namjenu objekta, a u skladu su sa propisima za ovu vrstu objekta.

Otvori na objektu su velikih dimenzija kako bi omogućili interpolaciju unutrašnjeg prostora sa bogatim vizurama koje se pružaju spolja.

Arhitektonski studio: AIM - Studio

Identitet projekta

Država
Montenegro
Grad
Tivat
Godina
2018
Dodaj u favorite