Alumil Srbija
Izaberite vaš regionalni website
corporate-responsibility-header

Korporativna društvena odgovornost

Potreba da se vrati zajednici odražava filozofiju na temelju koje je osnovan Alumil.
csr

Doprinosimo razvoju društva kroz naše aktivnosti..

Društvena odgovornost preduzeća osnovni je element za kompaniju i grupaciju, budući da je naš prioritet pojedinac, njegov prosperitet i napredak, delujući kao deo zajednice. Uz ove temelje i ideološke osnove, ALUMIL nudi svoje usluge u širokom rasponu funkcija kako bi se postigla ta tri cilja (persona, prosperitet i progres).

Dakle, posebno treba napomenuti da je naša društvena aktivnost i pre postojala, ali tek nedavno je stekla naziv "Društvena odgovornost poduzeća". Odgovornost koju smo željno preduzeli i želimo da dalje razvijamo, poput naših ličnih ideoloških i etičkih zahteva.

Uključivši aktivno zahteve društvene odgovornosti na našu organizacionu funkciju, naglašavamo zaštitu okoline, ukidanje socijalne isključenosti, politiku jednakih mogućnosti, kao i očuvanje odnosa temeljenih na uzajamnom poverenju i saradnji sa lokalnim gde god poslujemo. Prepoznajući odgovornost koju imamo i imajući u vidu prirodu naših aktivnosti, usredsredimo se na naš interes, između ostalog na zaštitu okoline i delovanja prema zdravstvenim i sigurnosnim standardima.

Sledeći ovu perspektivu, napravljen je kompletan plan zaštite okoline "Zeleni Alumil", na temelju kojeg smo sprovodili niz akcija sa ciljem da ljudi budu zainteresovani za životnu sredinu i klimatske promene. "Zeleni Alumil" se pridružuje politici zaštite okoline koju prati naša kompanija, a cilj ima značajan faktor za razvoj "zelenih".

Dakle, prvo smo planirali niz prezentacija (naročito srednjoškolaca) Oskarovog dokumentarca "Neugodna istina", glavni 'protagonista' kao bivši potpredsednik Sjedinjenih Država Al Gore. Početak programa započeo je prezentacijom iz februara 2008. godine u Solunu, za studente Anatolijskog fakulteta. Sledile su još dve prezentacije za više od 500 srednjoškolaca iz Kilkisaine,  Ti posebni događaji održani su u aprilu 2008. u Konferencijskom centru uz velikodušnu podršku Odeljenja za srednjoškolsko obrazovanje opštine Kilkis.

Osim toga, u junu 2008. Alumil je u saradnji sa Radio Thessaloniki i opštinom Epanomi organizovao dan čišćenja plaže Epanomi. Ova posebna akcija usmerena je ne samo na čišćenje plaže već i na svest građana šireg područja i zaposlenh ALUMIL-a. Ovaj pokušaj je bio vrlo uspešan budući da su učestvovali volonteri, stanovnici Epanoma, a posebno tinejdžeri i deca koja su budući građani grada.

Značajno priznanje Alumil grupacije je nagrada koja je dodeljena kompaniji sa naslovom 'Pohvala za inovativnost i doprinos za jačanje ekološke svijesti', u kontekstu konkursa ekološke industrijske inovacije, koja se održao za vreme 4. Poslovni forum 73. Međunarodnog sajma Soluna koji je posvećen životnoj sredini (ECO-FORUM & ECO2 FORUM).

Na dnevnoj bazi društvena ponuda Alumil razvija se na više nivoa. Organizujemo dane dobrovoljnih donacija krvi, aktivno podržavamo neprofitne i društvene organizacije da bismo radili društveno korisne akcije ('Dečji osmijeh', Prevencija zloupotrebebe supstanci Kiklis 'Nireas', Udrruženje obolelih od raka Makedonije -Trača) i doprinosimo realizaciji kulturnih događaja.

Danas je Alumil član Grčke mreže društvene odgovornosti poduzeća (EKE) Ujedinjenih nacija, mreže korporacija u obliku neprofitne unije. Njegova misija je unapređenje značenja SCR-a i njegove projekcije, kako industrijskog sveta tako i društvenog okruženja uz veći rezultat uravnotežene dobiti i održivog razvoja.