Alumil Cyprus
Choose your local website

ALUMIL BEYOND

Αειφορία – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κοινωνική Προσφορά

Στην ALUMIL έχουμε μάθει να κοιτάμε μπροστά. Πέρα από τα όρια του κλάδου μας. Πέρα από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Ο πλανήτης μας έχει ανάγκη τη συνεισφορά όλων. Γι’ αυτό, οραματιζόμαστε έναν κόσμο αειφορίας, βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής προσφοράς. Έναν κόσμο πέρα από τα συνηθισμένα ή αλλιώς…τον κόσμο της ALUMIL BEYOND.
Achievement 2

+73%

αύξηση του μέσου όρου ωρών κατάρτισης για το μέσο εργαζόμενο

50%

των προμηθευτών της εταιρείας από την τοπική αγορά
achievement 4

1200

ώρες εκπαιδεύσεων της ALUMIL Academy σε τμήματα κατάρτισης για νέους του κλάδου & 1.343 ώρες εκπαίδευσης κατασκευαστών αλουμινίου.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Διαβάστε την ετήσια  Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της ALUMIL, που καταγράφει τις επιδόσεις και τα επιτεύγματα της εταιρείας, γύρω από ζητήματα κοινωνικής ευθύνης, περιβάλλοντος, εταιρικής διακυβέρνησης, αγοράς και ανθρώπινου δυναμικού.
George Milonas

"Χτίζουμε τη στρατηγική εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, έχοντας την πεποίθηση ότι οι επιχειρήσεις μπορούν και οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις σημαντικές προκλήσεις για την ανθρωπότητα."

- Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ALUMIL

Ενσωματώνουμε Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Υποστηρίζουμε ενεργά την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για ειρήνη και ευημερία έως το 2030, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συμμετέχουμε σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, υιοθετώντας 9 από τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών και αποσκοπώντας στην εκπλήρωσή τους μέσα από ανάλογες πρωτοβουλίες και ενέργειες. 

Καλή υγεία και ευημερία

Καλή υγεία και ευημερία

Θέτουμε την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων μας ως στρατηγική μας προτεραιότητα και εφαρμόζουμε για αυτόν τον σκοπό σχεδιασμένες πολιτικές, που βρίσκονται σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα.

Ποιοτική Εκπαίδευση

Ποιοτική Εκπαίδευση

Πραγματοποιούμε τακτικά εκπαιδεύσεις στο προσωπικό μας, που έχουν ως στόχο τη διεύρυνση των δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες για την εργασία τους, αλλά και την εκπαίδευσή τους σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και βέλτιστων πρακτικών.

Ισότητα των φύλων

Ισότητα των φύλων

Η εταιρική μας κουλτούρα διαμορφώνει ένα περιβάλλον εργασίας, όπου η επιλογή των εργαζομένων γίνεται ανεξαρτήτως φύλου και με μοναδικά κριτήρια τις ικανότητές τους και την αξία που μπορούν να προσφέρουν στην εταιρεία.

Καθαρό νερό και αποχέτευση

Καθαρό νερό και αποχέτευση

Η χρήση του νερού είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των παραγωγικών μας εγκαταστάσεων και γι΄ αυτό η ορθολογική διαχείρισή του αποτελεί δέσμευση και προτεραιότητά μας, ενώ στόχος μας είναι να διατηρούμε υψηλά τα ποσοστά ανακύκλωσής του.

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Επενδύουμε συνεχώς στους ανθρώπους μας, καθώς αναγνωρίζουμε ότι είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας. Ο ρόλος τους είναι καθοριστικός στην ανάπτυξη της εταιρείας και ως εκ τούτου δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε συνεχώς το περιβάλλον εργασίας τους.

Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, ενισχύοντας τη διαχείριση του ποιοτικού ελέγχου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Παράλληλα, πιστοποιούμε τα συστήματά μας σε συνεργασία με διεθνή ινστιτούτα.

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Είμαστε από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που υποστήριξαν το μοντέλο της «κυκλικής οικονομίας», ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που βασίζεται στη χρήση υλικών & προϊόντων με τρόπο που θα συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους και θα ελαχιστοποιεί την άντληση των φυσικών πόρων.

Δράση για το κλίμα

Δράση για το κλίμα

Αναζητούμε συνεχώς τρόπους για να περιορίσουμε τη χρήση των φυσικών πόρων, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Μέσα από έρευνα και σχεδιασμό, επιδιώκουμε να έχουμε όσο το δυνατόν ηπιότερο αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Συνεργασία για τους στόχους

Συνεργασία για τους στόχους

Είμαστε μέλος του δικτύου Global Compact των Ηνωμένων Εθνών από το 2011. Παράλληλα, διαρκώς αναζητούμε νέες συνεργασίες και στηρίζουμε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας.

Βραβεία & Αναγνώριση

The Most Sustainable Companies In Greece 2020

The Most Sustainable Companies In Greece 2020

Η ALUMIL ανάμεσα στις 25 κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις που ακολουθούν τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κυκλικής Οικονομίας. H εταιρεία μας είναι ο μοναδικός παραγωγός αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου που έχει λάβει αυτή τη διάκριση.

Ειδικό Βραβείο για κοινωνική προσφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Ειδικό Βραβείο για κοινωνική προσφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Στα πλαίσια του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η ALUMIL έλαβε Ειδικό Βραβείο για την κοινωνική της προσφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με την παραγωγή προσωπίδων προστασίας και αποστολή τους σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Bραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Εταιρείας Διεθνούς Δραστηριοποίησης 2020

Bραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Εταιρείας Διεθνούς Δραστηριοποίησης 2020

Η εταιρεία απέσπασε το 3ο βραβείο στα επιχειρηματικά βραβεία που διοργανώθηκαν για 18η συνεχή χρονιά από το περιοδικό ΧΡΗΜΑ και στοχεύουν στην ανάδειξη των επιχειρήσεων που στηρίζουν την ελληνική οικονομία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του χρηματιστηριακού θεσμού.

Η ALUMIL ανάμεσα στις 35 εισηγμένες ελληνικές εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια του Χρηματιστηριακού δείκτη ESG

Η ALUMIL ανάμεσα στις 35 εισηγμένες ελληνικές εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια του Χρηματιστηριακού δείκτη ESG

H ALUMIL, ύστερα από αξιολόγηση, κρίθηκε πως πληροί τα κριτήρια για την ένταξη στον δείκτη ESG, ο οποίος θα παρακολουθεί την απόδοση των εταιρειών σε ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνικής δραστηριοποίησης και εταιρικής διακυβέρνησης.

Πλαστική ρύπανση: Ας γίνουμε μέρος της λύσης, όχι του προβλήματος.

Μετά από το θέμα μας για τις αλλαγές που συντελούνται στην Αρκτική, τις συνέπειές τους σε όλο τον κόσμο και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συνεισφέρουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, συνεχίζουμε την ενημέρωση για τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας, εστιάζοντας στην πλαστική ρύπανση.

 

Γνωρίζετε ότι

 

Η παραγωγή του πρώτου συνθετικού πλαστικού, του βακελίτη, ξεκίνησε το 1907, σηματοδοτώντας την έναρξη της δραστηριότητας της παγκόσμιας βιομηχανίας πλαστικών, η οποία, μετά το 1950, άρχισε να αναπτύσσεται με φρενήρεις ρυθμούς, με την ετήσια παραγωγή πλαστικών το 2019 να ανέρχεται σε 460 εκατομμύρια τόνους.

 

Τι είναι η πλαστική ρύπανση

 

Με τον όρο πλαστική ρύπανση εννοούμε την παρουσία πλαστικών απορριμμάτων στο περιβάλλον, τα οποία έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις τόσο στην άγρια ζωή και τα οικοσυστήματα όσο και στην ανθρώπινη υγεία: Αφενός τα πλαστικά μπορούν να παραμείνουν στο περιβάλλον για εκατοντάδες χρόνια, απελευθερώνοντας τοξικές χημικές ουσίες στο έδαφος και το νερό και αφετέρου μεταφέρονται στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της τροφικής αλυσίδας, με αποτέλεσμα ο καθένας μας να καταναλώνει ακούσια 5 γραμμάρια μικροπλαστικών την εβδομάδα.

 

Πλαστική ρύπανση στη θάλασσα

 

Κάθε χρόνο, διαρρέουν στους ωκεανούς 8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών, 11 χιλιάδες εκ των οποίων υπολογίζεται πως καταλήγουν στις ελληνικές θάλασσες. Ειδικά οι πλαστικές σακούλες αποτελούν μια σύγχρονη περιβαλλοντική μάστιγα: Από το 1 τρισεκατομμύριο που παράγονται ετησίως, μόλις το 1% ανακυκλώνεται, με το υπόλοιπο 99% να καταλήγει στο έδαφος και τον ωκεανό. Οι πλαστικές σακούλες ευθύνονται για τον θάνατο 100.000 θαλάσσιων ειδών ζώων κάθε χρόνο, όπως οι  θαλάσσιες χελώνες που μπερδεύουν τις πλαστικές σακούλες με μέδουσες και, στην προσπάθειά τους να τις φάνε, πνίγονται. 

 

Μπορούμε να γίνουμε μέρος της λύσης; 

 

Φυσικά και μπορούμε. Αλλάζοντας τις καθημερινές μας συνήθειες, μειώνοντας τη χρήση πλαστικών και αυξάνοντας την ανακύκλωσή τους. Συγκεκριμένα μπορούμε: 

  • Να ελαχιστοποιήσουμε τα πλαστικά μιας χρήσης, όπως τα μπουκάλια νερού, τα ποτήρια καφέ, τα καλαμάκια, τις σακούλες, τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα, επιλέγοντας επαναχρησιμοποιούμενα είδη από υλικά φιλικά προς στο περιβάλλον.

  • Να μάθουμε να ανακυκλώνουμε σωστά τα πλαστικά απορρίμματα, συμβάλλοντας στην αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης στη χώρα μας. Βρες τον αναλυτικό και χρηστικό οδηγό της WWF Ελλάδας σχετικά με τη σωστή ανακύκλωση πλαστικών εδώ.
  • Να στηρίζουμε, όσο και όπως μπορεί ο καθένας μας, πρωτοβουλίες για τη μείωση των πλαστικών, συμμετέχοντας, για παράδειγμα, σε εθελοντικούς καθαρισμούς παραλιών ή/και βυθών.

  • Να ενημερώνουμε τον κοινωνικό μας περίγυρο για τις επιπτώσεις της πλαστικής ρύπανσης και να ενθαρρύνουμε συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και γνωστούς μας να μειώσουν τη χρήση πλαστικού στην καθημερινότητά τους.

 

Τι κάνουμε στην ALUMIL

Στην ALUMIL, επιλέγουμε να είμαστε μέρος της λύσης.

  • Καταρχάς, ακολουθούμε πιστά την περιβαλλοντική νομοθεσία της χώρας και από το 2002 εφαρμόζουμε ένα πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001, εξασφαλίζοντας την αρμονική συνύπαρξη των δραστηριοτήτων μας με το φυσικό περιβάλλον.
  • Μειώνουμε δραστικά τη χρήση πλαστικού σε όλη την εφοδιαστική μας αλυσίδα.
  • Υποστηρίζουμε ως χορηγοί και συμμετέχουμε ενεργά σε πρωτοβουλίες για τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης, όπως το εθελοντικό πρόγραμμα Blue Halkidiki 2022 του περιβαλλοντικού συλλόγου Greek Eco Project, κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκαν παράκτιοι και υποβρύχιοι καθαρισμοί στον Τορωναίο Κόλπο της Χαλκιδικής, με «ψαριά» 3,5 τόνους απορριμμάτων. 

  • Χρηματοδοτήσαμε το αντιρρυπαντικό σκάφος «Αλκίππη», το οποίο ενεργεί για τον καθαρισμό των επιπλεόντων απορριμμάτων, συμβάλλοντας στον καθαρισμό της θάλασσας από το φυτοπλαγκτόν. 
  • Σε συνεργασία με περιβαλλοντικούς οργανισμούς, συμμετέχουμε σε «δράσεις γειτονιάς», όπως ο καθαρισμός του πάρκου «Μάνος Χατζιδάκις» στην ανατολική Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Μαρτίου από μέλη της εθελοντικής μας ομάδας Green Ambassadors και Alumilers από τη Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς. Διάβασε περισσότερα για τη συγκεκριμένη δράση μας εδώ.

  • Χρησιμοποιούμε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης στα γραφεία μας σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς και οργανώνουμε συστηματικά καμπάνιες ενημέρωσης για τους ανθρώπους μας σχετικά με τη σημασία της μείωσης χρήσης και της ανακύκλωσης πλαστικού. Θέλεις να μάθεις περισσότερα για την ανακύκλωση στην ALUMIL; Διάβασε το άρθρο που θα βρεις εδώ.  

Κλείνοντας, αξίζει να θυμόμαστε ότι κάθε πράξη μετράει. Κάνοντας μικρές αλλαγές στην καθημερινή μας ζωή, μπορούμε να συμβάλλουμε σημαντικά στη μείωση της πλαστικής ρύπανσης.

Θέλεις να είσαι μέρος της λύσης ή μέρος του προβλήματος; Η επιλογή είναι δική σου! 

Αποθήκευση

Επικοινωνία

Σχετικά με ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία σας και στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα επικοινωνίας