Alumil Cyprus
Choose your local website

Νέα

Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/ εκθέσεων

Η διοίκηση της «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» ανακοινώνει, μείωση των πωλήσεων για τον Όμιλο κατά 2,6%, στα € 198,1 εκ. έναντι € 203,4 εκατ. του 2011. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα € 39,5 εκατ., έναντι € 38,4 εκατ. του 2011, σημειώνοντας αύξηση 3%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε € 9,6 εκ., έναντι € 10,3 εκατ., του 2011, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 7% και οι ζημίες προ φόρων παρουσίασαν βελτίωση διαμορφούμενες στα € 11,7 εκατ. από ζημιές € 12,1 εκατ. του 2011. Αξίζει να σημειωθεί πως οι προβλέψεις που διενέργησε ο Όμιλος και επιβαρύνουν τα αποτελέσματά του για το 2012 ανέρχονται σε € 9,1 εκατ. έναντι € 6 εκατ. το 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 51%. Ταυτόχρονα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρουσίασαν πλεόνασμα € 9 εκατ. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε στα € 148,3 εκατ. μειωμένος σε σχέση με το 2011 (€152,4 εκ.). Η αύξηση των μικτών κερδών στον Όμιλο και στην Εταιρία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων προϊόντων με αυξημένο Μικτό Περιθώριο Κέρδους. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις το 2012 μειώθηκαν κατά 2,6%, στα € 144,6 εκατ. περίπου, έναντι € 148,5 εκατ. του 2011. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα € 6,4 εκ. περίπου, βελτιωμένα σε σχέση με το 2011 (€3,5 εκ. περίπου). Οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν στα € 10,3 εκατ. περίπου, μειωμένες σε σχέση με το 2011 (ζημίες € 13,2 εκατ. για το 2011). Λόγω ζημιών στη χρήση 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεν πρότεινε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012 και αναμένεται η έγκριση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τονίζεται πως τα Στοιχεία και οι Πληροφορίες των Οικονομικών Καταστάσεων δημοσιεύονται την Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013 στην οικονομική εφημερίδα "ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ". Ταυτόχρονα, τα παραπάνω στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στον ηλεκτρονικό κόμβο της ΑΛΟΥΜΥΛ https://www.alumil.com, μαζί με τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα σχετικά δελτία τύπου
Αποθήκευση