Alumil Cyprus
Choose your local website

ALUMIL BEYOND

Αειφορία – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κοινωνική Προσφορά

Στην ALUMIL έχουμε μάθει να κοιτάμε μπροστά. Πέρα από τα όρια του κλάδου μας. Πέρα από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Ο πλανήτης μας έχει ανάγκη τη συνεισφορά όλων. Γι’ αυτό, οραματιζόμαστε έναν κόσμο αειφορίας, βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής προσφοράς. Έναν κόσμο πέρα από τα συνηθισμένα ή αλλιώς…τον κόσμο της ALUMIL BEYOND.
Achievement 2

+73%

αύξηση του μέσου όρου ωρών κατάρτισης για το μέσο εργαζόμενο

50%

των προμηθευτών της εταιρείας από την τοπική αγορά
achievement 4

1200

ώρες εκπαιδεύσεων της ALUMIL Academy σε τμήματα κατάρτισης για νέους του κλάδου & 1.343 ώρες εκπαίδευσης κατασκευαστών αλουμινίου.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023

Διαβάστε την ετήσια  Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της ALUMIL, που καταγράφει τις επιδόσεις και τα επιτεύγματα της εταιρείας, γύρω από ζητήματα κοινωνικής ευθύνης, περιβάλλοντος, εταιρικής διακυβέρνησης, αγοράς και ανθρώπινου δυναμικού.
George Milonas

"Χτίζουμε τη στρατηγική εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, έχοντας την πεποίθηση ότι οι επιχειρήσεις μπορούν και οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις σημαντικές προκλήσεις για την ανθρωπότητα."

- Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ALUMIL

Ενσωματώνουμε Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Υποστηρίζουμε ενεργά την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για ειρήνη και ευημερία έως το 2030, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συμμετέχουμε σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, υιοθετώντας 9 από τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών και αποσκοπώντας στην εκπλήρωσή τους μέσα από ανάλογες πρωτοβουλίες και ενέργειες. 

Καλή υγεία και ευημερία

Καλή υγεία και ευημερία

Θέτουμε την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων μας ως στρατηγική μας προτεραιότητα και εφαρμόζουμε για αυτόν τον σκοπό σχεδιασμένες πολιτικές, που βρίσκονται σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα.

Ποιοτική Εκπαίδευση

Ποιοτική Εκπαίδευση

Πραγματοποιούμε τακτικά εκπαιδεύσεις στο προσωπικό μας, που έχουν ως στόχο τη διεύρυνση των δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες για την εργασία τους, αλλά και την εκπαίδευσή τους σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και βέλτιστων πρακτικών.

Ισότητα των φύλων

Ισότητα των φύλων

Η εταιρική μας κουλτούρα διαμορφώνει ένα περιβάλλον εργασίας, όπου η επιλογή των εργαζομένων γίνεται ανεξαρτήτως φύλου και με μοναδικά κριτήρια τις ικανότητές τους και την αξία που μπορούν να προσφέρουν στην εταιρεία.

Καθαρό νερό και αποχέτευση

Καθαρό νερό και αποχέτευση

Η χρήση του νερού είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των παραγωγικών μας εγκαταστάσεων και γι΄ αυτό η ορθολογική διαχείρισή του αποτελεί δέσμευση και προτεραιότητά μας, ενώ στόχος μας είναι να διατηρούμε υψηλά τα ποσοστά ανακύκλωσής του.

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Επενδύουμε συνεχώς στους ανθρώπους μας, καθώς αναγνωρίζουμε ότι είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας. Ο ρόλος τους είναι καθοριστικός στην ανάπτυξη της εταιρείας και ως εκ τούτου δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε συνεχώς το περιβάλλον εργασίας τους.

Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, ενισχύοντας τη διαχείριση του ποιοτικού ελέγχου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Παράλληλα, πιστοποιούμε τα συστήματά μας σε συνεργασία με διεθνή ινστιτούτα.

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Είμαστε από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που υποστήριξαν το μοντέλο της «κυκλικής οικονομίας», ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που βασίζεται στη χρήση υλικών & προϊόντων με τρόπο που θα συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους και θα ελαχιστοποιεί την άντληση των φυσικών πόρων.

Δράση για το κλίμα

Δράση για το κλίμα

Αναζητούμε συνεχώς τρόπους για να περιορίσουμε τη χρήση των φυσικών πόρων, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Μέσα από έρευνα και σχεδιασμό, επιδιώκουμε να έχουμε όσο το δυνατόν ηπιότερο αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Συνεργασία για τους στόχους

Συνεργασία για τους στόχους

Είμαστε μέλος του δικτύου Global Compact των Ηνωμένων Εθνών από το 2011. Παράλληλα, διαρκώς αναζητούμε νέες συνεργασίες και στηρίζουμε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας.

Βραβεία & Αναγνώριση

The Most Sustainable Companies In Greece 2024

The Most Sustainable Companies In Greece 2024

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η ALUMIL βρίσκεται στη λίστα με τις «The Most Sustainable Companies in Greece 2024», ως μία από τις 50 ηγέτιδες ελληνικές επιχειρήσεις που δημιουργούν τη Χάρτα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας.

Ειδικό Βραβείο για κοινωνική προσφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Ειδικό Βραβείο για κοινωνική προσφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Στα πλαίσια του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η ALUMIL έλαβε Ειδικό Βραβείο για την κοινωνική της προσφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με την παραγωγή προσωπίδων προστασίας και αποστολή τους σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Bραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Εταιρείας Διεθνούς Δραστηριοποίησης 2020

Bραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Εταιρείας Διεθνούς Δραστηριοποίησης 2020

Η εταιρεία απέσπασε το 3ο βραβείο στα επιχειρηματικά βραβεία που διοργανώθηκαν για 18η συνεχή χρονιά από το περιοδικό ΧΡΗΜΑ και στοχεύουν στην ανάδειξη των επιχειρήσεων που στηρίζουν την ελληνική οικονομία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του χρηματιστηριακού θεσμού.

Η ALUMIL ανάμεσα στις 35 εισηγμένες ελληνικές εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια του Χρηματιστηριακού δείκτη ESG

Η ALUMIL ανάμεσα στις 35 εισηγμένες ελληνικές εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια του Χρηματιστηριακού δείκτη ESG

H ALUMIL, ύστερα από αξιολόγηση, κρίθηκε πως πληροί τα κριτήρια για την ένταξη στον δείκτη ESG, ο οποίος θα παρακολουθεί την απόδοση των εταιρειών σε ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνικής δραστηριοποίησης και εταιρικής διακυβέρνησης.

Πρόσβαση στην τεχνολογία για όλους: Μια πράξη κοινωνικής προσφοράς της ALUMIL σε σχολεία του Κιλκίς

Για όλους εμάς στην ALUMIL, η κοινωνική προσφορά δεν είναι απλώς μια εταιρική υποχρέωση. Η εταιρεία μας έχει αποδείξει επανειλημμένως ότι αντιλαμβάνεται τις κοινωνικές δράσεις ως μια φυσική συνέχεια της εμπορικής της επιτυχίας. Άλλωστε, όπως έχει δηλώσει και ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου μας, κύριος Γεώργιος Μυλωνάς «η επιχειρηματική πρωτοπορία χωρίς κοινωνική συνεισφορά είναι η μισή διαδρομή». Αυτό είναι βαθιά εμπεδωμένο στην εταιρική μας κουλτούρα και αποδείχτηκε ακόμα μια φορά με τη δράση προσφοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών σε σχολεία του Κιλκίς. 

Εκεί που η κυκλική οικονομία συναντά την κοινωνική συνεισφορά

Η ALUMIL είναι ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου και έχει φτάσει στην κορυφή ενσωματώνοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας σε όλες τις εκφάνσεις της λειτουργίας της. Έχουμε επιλέξει αυτό τον δρόμο επαναχρησιμοποιώντας υλικά για να μειώσουμε το οικολογικό αποτύπωμα της εταιρείας. Αυτό αποτέλεσε και την πηγή έμπνευσης για τη δράση στα σχολεία του Κιλκίς. Αναζητώντας έναν εύληπτο τρόπο να περάσει το μήνυμα της σημασίας της κυκλικής οικονομίας, το τμήμα ESG, σε συνεργασία με το I.T. της εταιρείας, προχώρησε στην πραγματοποίηση δωρεάς ηλεκτρονικών υπολογιστών σε δύο σχολεία του Νομού Κιλκίς. 

Μια δράση που σκόρπισε χαμόγελα 

Η πρωτοβουλία της ALUMIL απαιτούσε ομαδική δουλειά από το προσωπικό που ανέλαβε να τη φέρει εις πέρας. Τέσσερις εξειδικευμένοι εργαζόμενοί μας από το τμήμα Ι.T. ήταν επιφορτισμένοι με το έργο της επιλογής των κατάλληλων υπολογιστών από τις εγκαταστάσεις μας, τον διεξοδικό έλεγχο της λειτουργικότητάς τους και της ολοκλήρωσης όλων των  απαραίτητων τεχνικών διαδικασιών, ώστε να είναι έτοιμοι προς παράδοση στα σχολεία. Η ομαδική δουλειά απέδωσε καρπούς και συνολικά 16 αναβαθμισμένοι σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε άριστη κατάσταση παραδόθηκαν στο Πειραματικό Σχολείο Κιλκίς και στο Γυμνάσιο-Λύκειο του οικισμού Καμπάνης (10 υπολογιστές στο πρώτο & 6 στο δεύτερο). Κατά την παράδοση του εξοπλισμού, οι άνθρωποί μας βρέθηκαν στα εν λόγω σχολεία, συνομίλησαν με το εκπαιδευτικό προσωπικό και αντιλήφθηκαν από κοντά τον ενθουσιασμό των μαθητών για τη δωρεά, που θα διευκολύνει την πρόσβασή τους στη γνώση μέσω του διαδικτύου και θα αναβαθμίσει την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Πολλαπλά τα μηνύματα από την πρωτοβουλία της ALUMIL

Με αυτή την ενέργεια, θέλαμε να υπογραμμίσουμε όχι απλώς την αξία της προσφοράς – ειδικά όταν αυτή αφορά μαθητές σε δημόσια σχολεία της χώρας – αλλά και την τεράστια επίδραση που έχει μια τέτοιου είδους κίνηση για την εδραίωση της κουλτούρας επαναχρησιμοποίησης προϊόντων και συσκευών.  

Οι δύο δωρεές στα σχολεία του Κιλκίς έχουν τον εξής αντίκτυπο : 

  • Μείωση τον ηλεκτρονικών απορριμμάτων
  • Στήριξη της τοπικής σχολικής κοινότητας και των μαθητών. 
  • Εξοικονόμηση χρημάτων για τα δύο σχολεία, που μπορούν να αξιοποιήσουν τυχόν κονδύλια για κάποια επιπλέον ανάγκη. 
  • Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, εφόσον δε χρειάστηκε η αγορά νέων υπολογιστών. 
  • Ενίσχυση του ηθικού των εργαζομένων της εταιρείας μας, που μέσω του εθελοντισμού έγιναν κομμάτι  μιας συλλογικής προσπάθειας για το κοινό καλό. 

Ανάλογες δράσεις πρόκειται να έχουν συνέχεια, καθώς αποτελούν στρατηγική μας επιλογή. Όπως σημείωσε ο επικεφαλής του τμήματος ESG της ALUMIL κ. Γιώργος Φυτιάνος, «τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι για εμάς ιδιαιτέρως σημαντικές, καθώς μεταφέρουν το όραμά μας για κοινωνική προσφορά και κυκλική οικονομία. Θέλουμε να ενισχύσουμε αυτά τα στοιχεία και θεωρούμε πως δίνοντας έμφαση στους νέους μας, εκπαιδεύουμε τους πολίτες του μέλλοντος».

Αποθήκευση

Επικοινωνία

Σχετικά με ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία σας και στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα επικοινωνίας