Alumil Cyprus
Choose your local website

ALUMIL BEYOND

Αειφορία – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κοινωνική Προσφορά

Στην ALUMIL έχουμε μάθει να κοιτάμε μπροστά. Πέρα από τα όρια του κλάδου μας. Πέρα από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Ο πλανήτης μας έχει ανάγκη τη συνεισφορά όλων. Γι’ αυτό, οραματιζόμαστε έναν κόσμο αειφορίας, βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής προσφοράς. Έναν κόσμο πέρα από τα συνηθισμένα ή αλλιώς…τον κόσμο της ALUMIL BEYOND.
Achievement 2

+73%

αύξηση του μέσου όρου ωρών κατάρτισης για το μέσο εργαζόμενο

50%

των προμηθευτών της εταιρείας από την τοπική αγορά
achievement 4

1200

ώρες εκπαιδεύσεων της ALUMIL Academy σε τμήματα κατάρτισης για νέους του κλάδου & 1.343 ώρες εκπαίδευσης κατασκευαστών αλουμινίου.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Διαβάστε την ετήσια  Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της ALUMIL, που καταγράφει τις επιδόσεις και τα επιτεύγματα της εταιρείας, γύρω από ζητήματα κοινωνικής ευθύνης, περιβάλλοντος, εταιρικής διακυβέρνησης, αγοράς και ανθρώπινου δυναμικού.
George Milonas

"Χτίζουμε τη στρατηγική εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, έχοντας την πεποίθηση ότι οι επιχειρήσεις μπορούν και οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις σημαντικές προκλήσεις για την ανθρωπότητα."

- Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ALUMIL

Ενσωματώνουμε Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Υποστηρίζουμε ενεργά την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για ειρήνη και ευημερία έως το 2030, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συμμετέχουμε σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, υιοθετώντας 9 από τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών και αποσκοπώντας στην εκπλήρωσή τους μέσα από ανάλογες πρωτοβουλίες και ενέργειες. 

Καλή υγεία και ευημερία

Καλή υγεία και ευημερία

Θέτουμε την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων μας ως στρατηγική μας προτεραιότητα και εφαρμόζουμε για αυτόν τον σκοπό σχεδιασμένες πολιτικές, που βρίσκονται σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα.

Ποιοτική Εκπαίδευση

Ποιοτική Εκπαίδευση

Πραγματοποιούμε τακτικά εκπαιδεύσεις στο προσωπικό μας, που έχουν ως στόχο τη διεύρυνση των δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες για την εργασία τους, αλλά και την εκπαίδευσή τους σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και βέλτιστων πρακτικών.

Ισότητα των φύλων

Ισότητα των φύλων

Η εταιρική μας κουλτούρα διαμορφώνει ένα περιβάλλον εργασίας, όπου η επιλογή των εργαζομένων γίνεται ανεξαρτήτως φύλου και με μοναδικά κριτήρια τις ικανότητές τους και την αξία που μπορούν να προσφέρουν στην εταιρεία.

Καθαρό νερό και αποχέτευση

Καθαρό νερό και αποχέτευση

Η χρήση του νερού είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των παραγωγικών μας εγκαταστάσεων και γι΄ αυτό η ορθολογική διαχείρισή του αποτελεί δέσμευση και προτεραιότητά μας, ενώ στόχος μας είναι να διατηρούμε υψηλά τα ποσοστά ανακύκλωσής του.

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Επενδύουμε συνεχώς στους ανθρώπους μας, καθώς αναγνωρίζουμε ότι είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας. Ο ρόλος τους είναι καθοριστικός στην ανάπτυξη της εταιρείας και ως εκ τούτου δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε συνεχώς το περιβάλλον εργασίας τους.

Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, ενισχύοντας τη διαχείριση του ποιοτικού ελέγχου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Παράλληλα, πιστοποιούμε τα συστήματά μας σε συνεργασία με διεθνή ινστιτούτα.

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Είμαστε από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που υποστήριξαν το μοντέλο της «κυκλικής οικονομίας», ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που βασίζεται στη χρήση υλικών & προϊόντων με τρόπο που θα συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους και θα ελαχιστοποιεί την άντληση των φυσικών πόρων.

Δράση για το κλίμα

Δράση για το κλίμα

Αναζητούμε συνεχώς τρόπους για να περιορίσουμε τη χρήση των φυσικών πόρων, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Μέσα από έρευνα και σχεδιασμό, επιδιώκουμε να έχουμε όσο το δυνατόν ηπιότερο αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Συνεργασία για τους στόχους

Συνεργασία για τους στόχους

Είμαστε μέλος του δικτύου Global Compact των Ηνωμένων Εθνών από το 2011. Παράλληλα, διαρκώς αναζητούμε νέες συνεργασίες και στηρίζουμε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας.

Βραβεία & Αναγνώριση

The Most Sustainable Companies In Greece 2024

The Most Sustainable Companies In Greece 2024

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η ALUMIL βρίσκεται στη λίστα με τις «The Most Sustainable Companies in Greece 2024», ως μία από τις 50 ηγέτιδες ελληνικές επιχειρήσεις που δημιουργούν τη Χάρτα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας.

Ειδικό Βραβείο για κοινωνική προσφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Ειδικό Βραβείο για κοινωνική προσφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Στα πλαίσια του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η ALUMIL έλαβε Ειδικό Βραβείο για την κοινωνική της προσφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με την παραγωγή προσωπίδων προστασίας και αποστολή τους σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Bραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Εταιρείας Διεθνούς Δραστηριοποίησης 2020

Bραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Εταιρείας Διεθνούς Δραστηριοποίησης 2020

Η εταιρεία απέσπασε το 3ο βραβείο στα επιχειρηματικά βραβεία που διοργανώθηκαν για 18η συνεχή χρονιά από το περιοδικό ΧΡΗΜΑ και στοχεύουν στην ανάδειξη των επιχειρήσεων που στηρίζουν την ελληνική οικονομία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του χρηματιστηριακού θεσμού.

Η ALUMIL ανάμεσα στις 35 εισηγμένες ελληνικές εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια του Χρηματιστηριακού δείκτη ESG

Η ALUMIL ανάμεσα στις 35 εισηγμένες ελληνικές εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια του Χρηματιστηριακού δείκτη ESG

H ALUMIL, ύστερα από αξιολόγηση, κρίθηκε πως πληροί τα κριτήρια για την ένταξη στον δείκτη ESG, ο οποίος θα παρακολουθεί την απόδοση των εταιρειών σε ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνικής δραστηριοποίησης και εταιρικής διακυβέρνησης.

LEED: Τα συστήματά μας στην υπηρεσία της «πράσινης» δόμησης

Τα κτίρια αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινής κατανάλωσης ενέργειας  σε παγκόσμιο επίπεδο και ευθύνονται σε μεγάλο ποσοστό για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι, μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κτιριακό απόθεμα καταναλώνει πάνω από το 40% της ενέργειας, ποσοστό ενδεικτικό των ενεργειακών απωλειών που προέρχονται από τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Στις μέρες μας, η αειφόρος δόμηση έχει έρθει στο προσκήνιο, προτείνοντας μια νέα, πιο «πράσινη» φιλοσοφία στην κατασκευή των κτιρίων.  

Τι είναι το LEED; 

Ένα από τα σημαντικότερα πρότυπα πιστοποίησης παγκοσμίως όσον αφορά σε αειφόρα κτίρια είναι το LEED. Ουσιαστικά, η πιστοποίηση LEED είναι κομβικής σημασίας για πολυώροφα κτίρια, καθώς σηματοδοτεί την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών σε μια σειρά διαφορετικών παραγόντων όπως τα υλικά που χρησιμοποιούνται, η τοποθεσία, η ενέργεια, η χρήση νερού, οι καινοτόμες πρακτικές κ.λ.π.

Οι πιστοποιήσεις των συστημάτων μας για έργα με απαίτηση LEED 

Τα συστήματα της ALUMIL ξεχωρίζουν για τις υψηλές τους επιδόσεις και την καινοτόμο σχεδίαση. Παράλληλα, συνοδεύονται από μια σειρά πιστοποιήσεων που είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή της εταιρείας μας σε έργα που έχουν ως προαπαιτούμενο την πιστοποίηση LEED. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

EPDs (Environmental Product Declarations): Οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων καταγράφουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός προϊόντος καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα EPDs αναφέρονται σε κάθε σύστημα αλουμινίου (προϊόν) ξεχωριστά, κάτι πολύ σημαντικό για την πιστοποίηση LEED, καθώς με αυτόν το τρόπο επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή συλλογή credits για την πιστοποίηση του κτιρίου. 

Cradle to Cradle: Το C2C είναι το παγκόσμιο πρότυπο για ασφαλή, βιώσιμα και κυκλικά προϊόντα. Η ALUMIL είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου που έχει λάβει τη διεθνή πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified® (C2C) Silver για μια μεγάλη γκάμα προϊόντων της.  

OK Recycled: Πριν λίγους μήνες, γίναμε η πρώτη εταιρεία στον εγχώριο κλάδο, η οποία παράγει προφίλ αλουμινίου με ανακυκλωμένο περιεχόμενο 60% της συνολικής πρώτης ύλης που εισέρχεται στην παραγωγή. Με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, που λάβαμε από την TÜV AUSTRIA, ισχυροποιούμε τη στρατηγική μας σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, αναπτύσσοντας φιλικά προς αυτό προϊόντα.  

VOC (Volatile Organic Compounds): Μια πιστοποίηση που σχετίζεται με τις επικίνδυνες ουσίες που εκπέμπει ένα προϊόν στην ατμόσφαιρα. Με βάση αυτή την πιστοποίηση, οι εκπομπές επικίνδυνων ουσιών όσον αφορά στα προϊόντα της ALUMIL κατηγοριοποιούνται στην καλύτερη δυνατή κλάση εξασφαλίζοντας σχεδόν μηδενικές εκπομπές VOC. 

Καινοτομούμε και προστατεύουμε το περιβάλλον

Στην ALUMIL, έχουμε μάθει να πρωτοπορούμε. Γι’ αυτό, έχουμε τοποθετήσει στην «καρδιά» της εταιρικής μας στρατηγικής τις αρχές της αειφορίας. Πορευόμαστε με στόχο την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής ποιότητας, που θα συνδυάζουν καινοτομία και βιωσιμότητα. Η συμμετοχή μας σε κορυφαία έργα σε όλο τον κόσμο με πιστοποίηση LEED υπογραμμίζει το γεγονός ότι βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά, εξασφαλίζοντας όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, που αποδεικνύουν ότι τα συστήματά μας είναι όχι μόνο υψηλών επιδόσεων αλλά – κυρίως – φιλικά προς το περιβάλλον. 

Αποθήκευση

Επικοινωνία

Σχετικά με ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία σας και στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα επικοινωνίας