Alumil Cyprus
Choose your local website

ALUMIL BEYOND

Αειφορία – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κοινωνική Προσφορά

Στην ALUMIL έχουμε μάθει να κοιτάμε μπροστά. Πέρα από τα όρια του κλάδου μας. Πέρα από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Ο πλανήτης μας έχει ανάγκη τη συνεισφορά όλων. Γι’ αυτό, οραματιζόμαστε έναν κόσμο αειφορίας, βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής προσφοράς. Έναν κόσμο πέρα από τα συνηθισμένα ή αλλιώς…τον κόσμο της ALUMIL BEYOND.
Achievement 2

+73%

αύξηση του μέσου όρου ωρών κατάρτισης για το μέσο εργαζόμενο

50%

των προμηθευτών της εταιρείας από την τοπική αγορά
achievement 4

1200

ώρες εκπαιδεύσεων της ALUMIL Academy σε τμήματα κατάρτισης για νέους του κλάδου & 1.343 ώρες εκπαίδευσης κατασκευαστών αλουμινίου.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Διαβάστε την ετήσια  Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της ALUMIL, που καταγράφει τις επιδόσεις και τα επιτεύγματα της εταιρείας, γύρω από ζητήματα κοινωνικής ευθύνης, περιβάλλοντος, εταιρικής διακυβέρνησης, αγοράς και ανθρώπινου δυναμικού.
George Milonas

"Χτίζουμε τη στρατηγική εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, έχοντας την πεποίθηση ότι οι επιχειρήσεις μπορούν και οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις σημαντικές προκλήσεις για την ανθρωπότητα."

- Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ALUMIL

Ενσωματώνουμε Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Υποστηρίζουμε ενεργά την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για ειρήνη και ευημερία έως το 2030, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συμμετέχουμε σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, υιοθετώντας 9 από τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών και αποσκοπώντας στην εκπλήρωσή τους μέσα από ανάλογες πρωτοβουλίες και ενέργειες. 

Καλή υγεία και ευημερία

Καλή υγεία και ευημερία

Θέτουμε την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων μας ως στρατηγική μας προτεραιότητα και εφαρμόζουμε για αυτόν τον σκοπό σχεδιασμένες πολιτικές, που βρίσκονται σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα.

Ποιοτική Εκπαίδευση

Ποιοτική Εκπαίδευση

Πραγματοποιούμε τακτικά εκπαιδεύσεις στο προσωπικό μας, που έχουν ως στόχο τη διεύρυνση των δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες για την εργασία τους, αλλά και την εκπαίδευσή τους σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και βέλτιστων πρακτικών.

Ισότητα των φύλων

Ισότητα των φύλων

Η εταιρική μας κουλτούρα διαμορφώνει ένα περιβάλλον εργασίας, όπου η επιλογή των εργαζομένων γίνεται ανεξαρτήτως φύλου και με μοναδικά κριτήρια τις ικανότητές τους και την αξία που μπορούν να προσφέρουν στην εταιρεία.

Καθαρό νερό και αποχέτευση

Καθαρό νερό και αποχέτευση

Η χρήση του νερού είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των παραγωγικών μας εγκαταστάσεων και γι΄ αυτό η ορθολογική διαχείρισή του αποτελεί δέσμευση και προτεραιότητά μας, ενώ στόχος μας είναι να διατηρούμε υψηλά τα ποσοστά ανακύκλωσής του.

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Επενδύουμε συνεχώς στους ανθρώπους μας, καθώς αναγνωρίζουμε ότι είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας. Ο ρόλος τους είναι καθοριστικός στην ανάπτυξη της εταιρείας και ως εκ τούτου δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε συνεχώς το περιβάλλον εργασίας τους.

Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, ενισχύοντας τη διαχείριση του ποιοτικού ελέγχου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Παράλληλα, πιστοποιούμε τα συστήματά μας σε συνεργασία με διεθνή ινστιτούτα.

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Είμαστε από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που υποστήριξαν το μοντέλο της «κυκλικής οικονομίας», ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που βασίζεται στη χρήση υλικών & προϊόντων με τρόπο που θα συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους και θα ελαχιστοποιεί την άντληση των φυσικών πόρων.

Δράση για το κλίμα

Δράση για το κλίμα

Αναζητούμε συνεχώς τρόπους για να περιορίσουμε τη χρήση των φυσικών πόρων, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Μέσα από έρευνα και σχεδιασμό, επιδιώκουμε να έχουμε όσο το δυνατόν ηπιότερο αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Συνεργασία για τους στόχους

Συνεργασία για τους στόχους

Είμαστε μέλος του δικτύου Global Compact των Ηνωμένων Εθνών από το 2011. Παράλληλα, διαρκώς αναζητούμε νέες συνεργασίες και στηρίζουμε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας.

Βραβεία & Αναγνώριση

The Most Sustainable Companies In Greece 2020

The Most Sustainable Companies In Greece 2020

Η ALUMIL ανάμεσα στις 25 κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις που ακολουθούν τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κυκλικής Οικονομίας. H εταιρεία μας είναι ο μοναδικός παραγωγός αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου που έχει λάβει αυτή τη διάκριση.

Ειδικό Βραβείο για κοινωνική προσφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Ειδικό Βραβείο για κοινωνική προσφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Στα πλαίσια του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η ALUMIL έλαβε Ειδικό Βραβείο για την κοινωνική της προσφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με την παραγωγή προσωπίδων προστασίας και αποστολή τους σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Bραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Εταιρείας Διεθνούς Δραστηριοποίησης 2020

Bραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Εταιρείας Διεθνούς Δραστηριοποίησης 2020

Η εταιρεία απέσπασε το 3ο βραβείο στα επιχειρηματικά βραβεία που διοργανώθηκαν για 18η συνεχή χρονιά από το περιοδικό ΧΡΗΜΑ και στοχεύουν στην ανάδειξη των επιχειρήσεων που στηρίζουν την ελληνική οικονομία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του χρηματιστηριακού θεσμού.

Η ALUMIL ανάμεσα στις 35 εισηγμένες ελληνικές εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια του Χρηματιστηριακού δείκτη ESG

Η ALUMIL ανάμεσα στις 35 εισηγμένες ελληνικές εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια του Χρηματιστηριακού δείκτη ESG

H ALUMIL, ύστερα από αξιολόγηση, κρίθηκε πως πληροί τα κριτήρια για την ένταξη στον δείκτη ESG, ο οποίος θα παρακολουθεί την απόδοση των εταιρειών σε ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνικής δραστηριοποίησης και εταιρικής διακυβέρνησης.

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη: Δώσε αίμα, μοιράσου τη ζωή

Η 14η Ιουνίου, ημέρα γενεθλίων του Αυστριακού γιατρού Καρλ Λαντστάινερ στον οποίο οφείλουμε τη συστηματοποίηση των ομάδων αίματος, έχει καθιερωθεί από το 2005 ως Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Σκοπός της ημέρας αυτής είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη για προσφορά αίματος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η ενθάρρυνση ακόμα περισσότερων ανθρώπων να γίνουν τακτικοί, μη αμειβόμενοι αιμοδότες και η αναγνώριση προς τους εθελοντές αιμοδότες για την ανιδιοτέλεια και τη συμβολή τους στη διάσωση ζωών και την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης.  

Η παγκόσμια ανάγκη για αίμα 

Οι μεταγγίσεις αίματος διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε όλο τον κόσμο. Άνθρωποι με σοβαρούς τραυματισμούς, ασθενείς που υποβάλλονται σε ιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις, καρκινοπαθείς ή άτομα που αντιμετωπίζουν χρόνιες ασθένειες και αιματολογικά νοσήματα, βασίζονται στις μεταγγίσεις αίματος για να κρατηθούν στη ζωή. Η ζήτηση, όμως, για αίμα είναι τις περισσότερες φορές μεγαλύτερη από την προσφορά, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μεγάλες ελλείψεις σε πολλές χώρες. Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, προάγοντας την αιμοδοσία ως την υπέρτατη ανθρωπιστική πράξη, μια πράξη που μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές, τόσο σε κανονικές όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Η σημασία της αιμοδοσίας στην ALUMIL  

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της αιμοδοσίας, η εταιρεία μας, εδώ και περίπου μια δεκαετία, συμμετέχει ενεργά στις αιμοδοσίες που πραγματοποιούνται στη Βιομηχανική Περιοχή του Κιλκίς σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο. Το 2022, προχωρήσαμε στη δημιουργία της δικής μας τράπεζας αίματος, πραγματοποιώντας τακτικές εθελοντικές αιμοδοσίες στις εγκαταστάσεις μας στο Κιλκίς και τη Θεσσαλονίκη, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα πρωτόκολλα ασφαλούς αιμοδοσίας, αποθήκευσης και μεταφοράς αίματος. Φέτος, χάρη στους εθελοντές μας, καταφέραμε να συγκεντρώσουμε 29 φιάλες αίματος, προσπαθώντας, μέσα από εσωτερικές καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, να αυξήσουμε τον αριθμό των αιμοδοτών μας, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν το δώρο της ζωής σε συναδέλφους, συγγενείς ή φίλους συναδέλφων αλλά και σε όσους έχουν ανάγκη.  

«Δώσε αίμα, δώσε πλάσμα, μοιράσου τη ζωή, μοιράσου την συχνά» 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη και τη φετινή καμπάνια του Π.Ο.Υ. με κεντρικό μήνυμα τη φράση «Δώσε αίμα, δώσε πλάσμα, μοιράσου τη ζωή, μοιράσου την συχνά», θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους εθελοντές Alumilers που αιμοδοτούν τακτικά εμφορούμενοι από συναισθήματα αλτρουισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης, με την ελπίδα οι άνθρωποί μας να εμπνεύσουν ακόμα περισσότερα άτομα με ικανοποιητικό επίπεδο υγείας να γίνουν νέοι δότες αίματος και να χαρίσουν το δώρο της ζωής σε όσους το έχουν ανάγκη.   

Αποθήκευση

Επικοινωνία

Σχετικά με ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία σας και στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα επικοινωνίας