Alumil Bosna i Hercegovina
Odaberite vaš lokalni sajt
corporate-responsibility-header

Društvena odgovornost

Potreba da se vrati zajednici odražava filozofiju na temelju koje je osnovan Alumil.
csr

Doprinosimo razvoju društva kroz naše aktivnosti..

Društvena odgovornost preduzeća temeljni je element za kompaniju i grupu, budući da je naš prioritet pojedinac, njegov prosperitet i napredak, djelujući kao dio zajednice. Uz ove temelje i ideološke osnove, ALUMIL nudi svoje usluge u širokom rasponu funkcija kako bi se postigli ti tri cilja (osoba, prosperitet i napredak).
Dakle, posebno treba napomenuti da je naša društvena aktivnost i ranije postojala, ali tek nedavno je stekla naziv ""Društvena odgovornost preduzeća"". Odgovornost koju smo željno preduzeli i želimo da dalje razvijamo, poput naših ličnih ideoloških i etičkih zahtjeva.
 
Uključivši aktivno zahtjeve društvene odgovornosti na našu organizacionu funkciju, naglašavamo zaštitu okoline, ukidanje socijalne isključenosti, politiku jednakih mogućnosti, kao i očuvanje odnosa temeljenih na uzajamnom povjerenju i saradnji sa lokalnim gdje god poslujemo. Prepoznajući odgovornost koju imamo i imajući u vidu prirodu naših aktivnosti, usredsredimo se na naš interes, između ostalog na zaštitu okoline i djelovanja prema zdravstvenim i sigurnosnim standardima.
 

Sledeći ovu perspektivu, napravljen je kompletan plan zaštite okoline ""Zeleni Alumil"", na temelju kojeg smo sprovodili niz akcija sa ciljem da ljudi budu zainteresovani za životnu sredinu i klimatske promjene. ""Zeleni Alumil"" se pridružuje politici zaštite okoline koju prati naša kompanija, a cilj ima značajan faktor za razvoj ""zelenih"".
Dakle, prvo smo planirali niz prezentacija (naročito srednjoškolaca) Oscarovog dokumentarca ""Neugodna istina"", glavni 'protagonist' kao bivši potpredsednik Sjedinjenih Država Al Gore. Početak programa započeo je prezentacijom iz februara 2008. godine u Solunu, za studente Anatolijskog fakulteta. Sledile su još dvije prezentacije za više od 500 srednjoškolaca iz Kilkisaine, u. Ti posebni događaji održani su u aprilu 2008. u Konferencijskom centru uz velikodušnu podršku Odeljenja za srednjoškolsko obrazovanje opštine Kilkis.
Osim toga, u junu 2008. Alumil je u saradnji sa Radio Thessaloniki i opštinom Epanomi organizovao dan čišćenja plaže Epanomi. Ova posebna akcija usmjerena je ne samo na čišćenje plaže već i na osvještavanje građana šireg područja i zaposlenika ALUMIL-a. Ovaj je pokušaj bio vrlo uspješan budući da su učestvovali volonteri, stanovnici Epanoma, a posebno tinejdžeri i deca koja su budući građani grada.
 Značajno priznanje Alumil grupe je nagrada koja je dodjeljena kompaniji sa naslovom 'Pohvala za inovativnost i doprinos za jačanje ekološke svijesti', u kontekstu konkursa ekološke industrijske inovacije, koja se održao za vrijeme 4. Poslovni forum 73. Međunarodne izložbe Soluna koji je posvećen životnoj sredini (ECO-FORUM & ECO2 FORUM).
 
Na dnevnoj bazi društvena ponuda Alumil razvija se na više nivoa. Organizujemo dane dobrovoljnih donacija krvi, aktivno podržavamo neprofitne i društvene organizacije da bismo praktikovali društveno korisne akcije ('Dječiji osmijeh', Prevencija zloupotrebebe supstanci Kiklis 'Nireas', Udrruženje oboljelih od raka Makedonije -Trača) i doprinosimo realizaciji kulturnih događaja.
 
Danas je Alumil član Grčke mreže društvene odgovornosti poduzeća (EKE) Ujedinjenih nacija, mreže korporacija u obliku neprofitne unije. Njegova je misija unapređenje značenja SCR-a i njegove projekcije, kako industrijskog svijeta tako i društvenog okruženja uz veći rezultat uravnotežene dobiti i održivog razvoja.