Alumil Cyprus
Choose your local website

ALUMIL BEYOND

Αειφορία – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κοινωνική Προσφορά

Στην ALUMIL έχουμε μάθει να κοιτάμε μπροστά. Πέρα από τα όρια του κλάδου μας. Πέρα από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Ο πλανήτης μας έχει ανάγκη τη συνεισφορά όλων. Γι’ αυτό, οραματιζόμαστε έναν κόσμο αειφορίας, βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής προσφοράς. Έναν κόσμο πέρα από τα συνηθισμένα ή αλλιώς…τον κόσμο της ALUMIL BEYOND.
Achievement 2

+73%

αύξηση του μέσου όρου ωρών κατάρτισης για το μέσο εργαζόμενο

50%

των προμηθευτών της εταιρείας από την τοπική αγορά
achievement 4

1200

ώρες εκπαιδεύσεων της ALUMIL Academy σε τμήματα κατάρτισης για νέους του κλάδου & 1.343 ώρες εκπαίδευσης κατασκευαστών αλουμινίου.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023

Διαβάστε την ετήσια  Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της ALUMIL, που καταγράφει τις επιδόσεις και τα επιτεύγματα της εταιρείας, γύρω από ζητήματα κοινωνικής ευθύνης, περιβάλλοντος, εταιρικής διακυβέρνησης, αγοράς και ανθρώπινου δυναμικού.
George Milonas

"Χτίζουμε τη στρατηγική εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, έχοντας την πεποίθηση ότι οι επιχειρήσεις μπορούν και οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις σημαντικές προκλήσεις για την ανθρωπότητα."

- Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ALUMIL

Ενσωματώνουμε Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Υποστηρίζουμε ενεργά την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για ειρήνη και ευημερία έως το 2030, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συμμετέχουμε σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, υιοθετώντας 9 από τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών και αποσκοπώντας στην εκπλήρωσή τους μέσα από ανάλογες πρωτοβουλίες και ενέργειες. 

Καλή υγεία και ευημερία

Καλή υγεία και ευημερία

Θέτουμε την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων μας ως στρατηγική μας προτεραιότητα και εφαρμόζουμε για αυτόν τον σκοπό σχεδιασμένες πολιτικές, που βρίσκονται σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα.

Ποιοτική Εκπαίδευση

Ποιοτική Εκπαίδευση

Πραγματοποιούμε τακτικά εκπαιδεύσεις στο προσωπικό μας, που έχουν ως στόχο τη διεύρυνση των δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες για την εργασία τους, αλλά και την εκπαίδευσή τους σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και βέλτιστων πρακτικών.

Ισότητα των φύλων

Ισότητα των φύλων

Η εταιρική μας κουλτούρα διαμορφώνει ένα περιβάλλον εργασίας, όπου η επιλογή των εργαζομένων γίνεται ανεξαρτήτως φύλου και με μοναδικά κριτήρια τις ικανότητές τους και την αξία που μπορούν να προσφέρουν στην εταιρεία.

Καθαρό νερό και αποχέτευση

Καθαρό νερό και αποχέτευση

Η χρήση του νερού είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των παραγωγικών μας εγκαταστάσεων και γι΄ αυτό η ορθολογική διαχείρισή του αποτελεί δέσμευση και προτεραιότητά μας, ενώ στόχος μας είναι να διατηρούμε υψηλά τα ποσοστά ανακύκλωσής του.

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Επενδύουμε συνεχώς στους ανθρώπους μας, καθώς αναγνωρίζουμε ότι είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας. Ο ρόλος τους είναι καθοριστικός στην ανάπτυξη της εταιρείας και ως εκ τούτου δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε συνεχώς το περιβάλλον εργασίας τους.

Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, ενισχύοντας τη διαχείριση του ποιοτικού ελέγχου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Παράλληλα, πιστοποιούμε τα συστήματά μας σε συνεργασία με διεθνή ινστιτούτα.

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Είμαστε από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που υποστήριξαν το μοντέλο της «κυκλικής οικονομίας», ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που βασίζεται στη χρήση υλικών & προϊόντων με τρόπο που θα συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους και θα ελαχιστοποιεί την άντληση των φυσικών πόρων.

Δράση για το κλίμα

Δράση για το κλίμα

Αναζητούμε συνεχώς τρόπους για να περιορίσουμε τη χρήση των φυσικών πόρων, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Μέσα από έρευνα και σχεδιασμό, επιδιώκουμε να έχουμε όσο το δυνατόν ηπιότερο αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Συνεργασία για τους στόχους

Συνεργασία για τους στόχους

Είμαστε μέλος του δικτύου Global Compact των Ηνωμένων Εθνών από το 2011. Παράλληλα, διαρκώς αναζητούμε νέες συνεργασίες και στηρίζουμε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας.

Βραβεία & Αναγνώριση

The Most Sustainable Companies In Greece 2024

The Most Sustainable Companies In Greece 2024

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η ALUMIL βρίσκεται στη λίστα με τις «The Most Sustainable Companies in Greece 2024», ως μία από τις 50 ηγέτιδες ελληνικές επιχειρήσεις που δημιουργούν τη Χάρτα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας.

Ειδικό Βραβείο για κοινωνική προσφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Ειδικό Βραβείο για κοινωνική προσφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Στα πλαίσια του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η ALUMIL έλαβε Ειδικό Βραβείο για την κοινωνική της προσφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με την παραγωγή προσωπίδων προστασίας και αποστολή τους σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Bραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Εταιρείας Διεθνούς Δραστηριοποίησης 2020

Bραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Εταιρείας Διεθνούς Δραστηριοποίησης 2020

Η εταιρεία απέσπασε το 3ο βραβείο στα επιχειρηματικά βραβεία που διοργανώθηκαν για 18η συνεχή χρονιά από το περιοδικό ΧΡΗΜΑ και στοχεύουν στην ανάδειξη των επιχειρήσεων που στηρίζουν την ελληνική οικονομία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του χρηματιστηριακού θεσμού.

Η ALUMIL ανάμεσα στις 35 εισηγμένες ελληνικές εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια του Χρηματιστηριακού δείκτη ESG

Η ALUMIL ανάμεσα στις 35 εισηγμένες ελληνικές εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια του Χρηματιστηριακού δείκτη ESG

H ALUMIL, ύστερα από αξιολόγηση, κρίθηκε πως πληροί τα κριτήρια για την ένταξη στον δείκτη ESG, ο οποίος θα παρακολουθεί την απόδοση των εταιρειών σε ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνικής δραστηριοποίησης και εταιρικής διακυβέρνησης.

Ok Recycled 60% Ανακυκλωμένο Αλουμίνιο

Πρωτιά στη βιωσιμότητα με πιστοποίηση “OK Recycled” για την παραγωγή αρχιτεκτονικών συστημάτων με 60% ανακυκλωμένο αλουμίνιο!

Εδώ και πολλά χρόνια, η επιχειρηματική μας στρατηγική εδράζεται στις αρχές της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας. Στην εταιρεία μας ακολουθούμε ένα «πράσινο» μοντέλο ανάπτυξης, κάνοντας σταθερά και αποφασιστικά βήματα προς τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

 

Η σημασία της ανακύκλωσης του αλουμινίου

Ένα από αυτά, ήταν η δημιουργία της υπερσύγχρονης μονάδας διαλογής και επεξεργασίας σκραπ αλουμινίου στις εγκαταστάσεις μας στη Βιομηχανική Περιοχή του Κιλκίς. Αξιοποιώντας την αέναη ανακυκλωσιμότητα του αλουμινίου, ενός ξεχωριστού μετάλλου που μπορεί να επαναχρησιμοποιείται διατηρώντας τις μηχανικές του ιδιότητες αναλλοίωτες, προχωρήσαμε σε μια σημαντική επένδυση 4,6 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε το 2020. Η πρωτοποριακή μας μονάδα συμβάλλει σημαντικά στην εκπλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων μας, καθώς για την παραγωγή αλουμινίου από ανακυκλωμένη πρώτη ύλη απαιτείται 95% λιγότερη ενέργεια. Συνεπώς, η αύξηση του ανακυκλωμένου περιεχομένου κατά την παραγωγή έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προϊόντων με πολύ μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα.

 

 

Η σημασία του να ξεπερνάς τις προσδοκίες σου

Δεν σταματήσαμε, όμως, εκεί. Βάλαμε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά, θέτοντας έναν φιλόδοξο στόχο με ορίζοντα υλοποίησης το 2025: το σύνολο των προφίλ αλουμινίου που προορίζονται για αρχιτεκτονική χρήση, να αποτελείται από τουλάχιστον 60% ανακυκλωμένο αλουμίνιο.  

Σήμερα, δύο χρόνια νωρίτερα από τις αρχικές μας προβλέψεις, βλέπουμε τις προσπάθειές μας να καρποφορούν και να αναγνωρίζονται. Η ALUMIL είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα, και μία από τις ελάχιστες παγκοσμίως, που λαμβάνει την πιστοποίηση “OK Recycled” της TÜV AUSTRIA για την παραγωγή πρώτης ύλης από 60% ανακυκλωμένο αλουμίνιο που χρησιμοποιείται σε όλα τα προφίλ των αρχιτεκτονικών συστημάτων της! 

 

Η TÜV AUSTRIA και η πιστοποίηση “OK Recycled” 

Η TÜV AUSTRIA είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης και Προϊόντων στον κόσμο, με όραμα την ουσιαστική εφαρμογή της Ποιότητας ως αναπόσπαστο εργαλείο του επιχειρηματικού γίγνεσθαι. Με την περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνεται όλο και πιο αυστηρή και τους καταναλωτές να στρέφονται σε φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, η TÜV AUSTRIA ανέπτυξε το Σχήμα Πιστοποίησης “OK Recycled”, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για τον υπολογισμό του ανακυκλωμένου περιεχομένου των προϊόντων.  

 

Τι σημαίνει η πιστοποίηση για εμάς και για εσάς 

Η πιστοποίηση “OK Recycled” που λάβαμε, δεν αποτελεί μόνο το επιστέγασμα των βιώσιμων πρακτικών που εφαρμόζουμε. Αποδεικνύει έμπρακτα ότι το «πράσινο» μέλλον για εμάς δεν είναι μια υπόσχεση, αλλά μια δέσμευση που υλοποιούμε με αφοσίωση, διαφάνεια και συνέπεια.  

Σε μια εποχή που το περιβαλλοντικό διακύβευμα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και η ενεργειακή κρίση είναι ένα ζήτημα που μας επηρεάζει και μας αφορά όλους, η εταιρεία μας «απαντά» με τον πιο ουσιαστικό για τους καταναλωτές τρόπο, προσφέροντας προηγμένα ενεργειακά συστήματα που:  

  • Δημιουργούνται με υπευθυνότητα προς το περιβάλλον  

  • Διακρίνονται για τις υψηλές θερμομονωτικές επιδόσεις τους και  

Η πορεία μας προς τη βιωσιμότητα συνεχίζεται 

Με την πιστοποίηση “OK Recycled” της TÜV AUSTRIA, αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι η κατασκευαστική αριστεία που επιδιώκουμε δεν είναι για μας αυτοσκοπός, αλλά το μέσο για να πραγματώσουμε το όραμά μας: τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που είναι αλληλένδετη με την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος.   

 

Αποθήκευση

Επικοινωνία

Σχετικά με ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία σας και στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα επικοινωνίας