Alumil Cyprus
Choose your local website

ALUMIL BEYOND

Αειφορία – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κοινωνική Προσφορά

Στην ALUMIL έχουμε μάθει να κοιτάμε μπροστά. Πέρα από τα όρια του κλάδου μας. Πέρα από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Ο πλανήτης μας έχει ανάγκη τη συνεισφορά όλων. Γι’ αυτό, οραματιζόμαστε έναν κόσμο αειφορίας, βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής προσφοράς. Έναν κόσμο πέρα από τα συνηθισμένα ή αλλιώς…τον κόσμο της ALUMIL BEYOND.
Achievement 2

+73%

αύξηση του μέσου όρου ωρών κατάρτισης για το μέσο εργαζόμενο

50%

των προμηθευτών της εταιρείας από την τοπική αγορά
achievement 4

1200

ώρες εκπαιδεύσεων της ALUMIL Academy σε τμήματα κατάρτισης για νέους του κλάδου & 1.343 ώρες εκπαίδευσης κατασκευαστών αλουμινίου.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Διαβάστε την ετήσια  Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της ALUMIL, που καταγράφει τις επιδόσεις και τα επιτεύγματα της εταιρείας, γύρω από ζητήματα κοινωνικής ευθύνης, περιβάλλοντος, εταιρικής διακυβέρνησης, αγοράς και ανθρώπινου δυναμικού.
George Milonas

"Χτίζουμε τη στρατηγική εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, έχοντας την πεποίθηση ότι οι επιχειρήσεις μπορούν και οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις σημαντικές προκλήσεις για την ανθρωπότητα."

- Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ALUMIL

Ενσωματώνουμε Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Υποστηρίζουμε ενεργά την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για ειρήνη και ευημερία έως το 2030, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συμμετέχουμε σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, υιοθετώντας 9 από τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών και αποσκοπώντας στην εκπλήρωσή τους μέσα από ανάλογες πρωτοβουλίες και ενέργειες. 

Καλή υγεία και ευημερία

Καλή υγεία και ευημερία

Θέτουμε την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων μας ως στρατηγική μας προτεραιότητα και εφαρμόζουμε για αυτόν τον σκοπό σχεδιασμένες πολιτικές, που βρίσκονται σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα.

Ποιοτική Εκπαίδευση

Ποιοτική Εκπαίδευση

Πραγματοποιούμε τακτικά εκπαιδεύσεις στο προσωπικό μας, που έχουν ως στόχο τη διεύρυνση των δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες για την εργασία τους, αλλά και την εκπαίδευσή τους σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και βέλτιστων πρακτικών.

Ισότητα των φύλων

Ισότητα των φύλων

Η εταιρική μας κουλτούρα διαμορφώνει ένα περιβάλλον εργασίας, όπου η επιλογή των εργαζομένων γίνεται ανεξαρτήτως φύλου και με μοναδικά κριτήρια τις ικανότητές τους και την αξία που μπορούν να προσφέρουν στην εταιρεία.

Καθαρό νερό και αποχέτευση

Καθαρό νερό και αποχέτευση

Η χρήση του νερού είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των παραγωγικών μας εγκαταστάσεων και γι΄ αυτό η ορθολογική διαχείρισή του αποτελεί δέσμευση και προτεραιότητά μας, ενώ στόχος μας είναι να διατηρούμε υψηλά τα ποσοστά ανακύκλωσής του.

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Επενδύουμε συνεχώς στους ανθρώπους μας, καθώς αναγνωρίζουμε ότι είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας. Ο ρόλος τους είναι καθοριστικός στην ανάπτυξη της εταιρείας και ως εκ τούτου δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε συνεχώς το περιβάλλον εργασίας τους.

Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, ενισχύοντας τη διαχείριση του ποιοτικού ελέγχου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Παράλληλα, πιστοποιούμε τα συστήματά μας σε συνεργασία με διεθνή ινστιτούτα.

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Είμαστε από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που υποστήριξαν το μοντέλο της «κυκλικής οικονομίας», ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που βασίζεται στη χρήση υλικών & προϊόντων με τρόπο που θα συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους και θα ελαχιστοποιεί την άντληση των φυσικών πόρων.

Δράση για το κλίμα

Δράση για το κλίμα

Αναζητούμε συνεχώς τρόπους για να περιορίσουμε τη χρήση των φυσικών πόρων, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Μέσα από έρευνα και σχεδιασμό, επιδιώκουμε να έχουμε όσο το δυνατόν ηπιότερο αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Συνεργασία για τους στόχους

Συνεργασία για τους στόχους

Είμαστε μέλος του δικτύου Global Compact των Ηνωμένων Εθνών από το 2011. Παράλληλα, διαρκώς αναζητούμε νέες συνεργασίες και στηρίζουμε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας.

Βραβεία & Αναγνώριση

The Most Sustainable Companies In Greece 2024

The Most Sustainable Companies In Greece 2024

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η ALUMIL βρίσκεται στη λίστα με τις «The Most Sustainable Companies in Greece 2024», ως μία από τις 50 ηγέτιδες ελληνικές επιχειρήσεις που δημιουργούν τη Χάρτα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας.

Ειδικό Βραβείο για κοινωνική προσφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Ειδικό Βραβείο για κοινωνική προσφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Στα πλαίσια του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η ALUMIL έλαβε Ειδικό Βραβείο για την κοινωνική της προσφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με την παραγωγή προσωπίδων προστασίας και αποστολή τους σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Bραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Εταιρείας Διεθνούς Δραστηριοποίησης 2020

Bραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Εταιρείας Διεθνούς Δραστηριοποίησης 2020

Η εταιρεία απέσπασε το 3ο βραβείο στα επιχειρηματικά βραβεία που διοργανώθηκαν για 18η συνεχή χρονιά από το περιοδικό ΧΡΗΜΑ και στοχεύουν στην ανάδειξη των επιχειρήσεων που στηρίζουν την ελληνική οικονομία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του χρηματιστηριακού θεσμού.

Η ALUMIL ανάμεσα στις 35 εισηγμένες ελληνικές εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια του Χρηματιστηριακού δείκτη ESG

Η ALUMIL ανάμεσα στις 35 εισηγμένες ελληνικές εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια του Χρηματιστηριακού δείκτη ESG

H ALUMIL, ύστερα από αξιολόγηση, κρίθηκε πως πληροί τα κριτήρια για την ένταξη στον δείκτη ESG, ο οποίος θα παρακολουθεί την απόδοση των εταιρειών σε ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνικής δραστηριοποίησης και εταιρικής διακυβέρνησης.

Το παγκόσμιο πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε

Μετά από το άρθρο μας για την πλαστική ρύπανση και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπισή της, εστιάζουμε σε ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο: τη σπατάλη τροφίμων.

Τι είναι η σπατάλη τροφίμων;  

Ως σπατάλη ορίζεται η άσκοπη απώλεια ή απόρριψη τροφίμων που αρχικά προορίζονταν για κατανάλωση και μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τον αγρό έως την κουζίνα του σπιτιού μας. Όταν λέμε ότι σπαταλάμε τρόφιμα, εννοούμε ότι απορρίπτουμε μέρη τους όπως φλούδες, περιττά, χαλασμένα ή ληγμένα προϊόντα και υπολείμματα τροφών. 

Το παγκόσμιο πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων

Η σπατάλη τροφίμων είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που επηρεάζει τόσο τα αναπτυγμένα όσο και τα αναπτυσσόμενα κράτη. Στις αναπτυγμένες χώρες, το μεγαλύτερο μέρος της σπατάλης συντελείται κατά τη λιανική πώληση και την κατανάλωση, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα περισσότερα απόβλητα δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της επεξεργασίας των τροφίμων. Σύμφωνα με τη WWF, κάθε χρόνο πετιέται περίπου το 40% των παραγόμενων προϊόντων παγκοσμίως και το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε 1,3 δισεκατομμύρια τόνους τροφίμων, η αξία των οποίων εκτιμάται σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια

Οι οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων 

Όταν τα τρόφιμα καταλήγουν στα σκουπίδια, ουσιαστικά χάνονται και οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την παραγωγή (γη, νερό, ενέργεια, ανθρώπινη εργασία, χρήματα) όσο και για τη διανομή τους. Επιπλέον, οι αγρότες και οι επιχειρήσεις, η βιωσιμότητα των οποίων εξαρτάται από την πώληση των προϊόντων τους, επηρεάζονται αρνητικά από τη σπατάλη τροφίμων, με αποτέλεσμα τη μειωμένη κερδοφορία, τις χαμηλότερες τιμές και το αυξημένο λειτουργικό κόστος τους. Συνεπώς, η σπατάλη τροφίμων μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, καθώς το κόστος παραγωγής τροφίμων μετακυλίεται σε αυτούς. 

Πέρα από τον οικονομικό αντίκτυπο, η σπατάλη τροφίμων μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις και στο περιβάλλον. Όταν τα τρόφιμα πετιούνται, συνήθως καταλήγουν σε χωματερές, αποσυντίθενται και απελευθερώνουν μεθάνιο, ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου, δεύτερο μετά το διοξείδιο του άνθρακα ως προς τη συνολική του συμβολή στην κλιματική αλλαγή. Επίσης, οι πόροι που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων, όπως το νερό και η ενέργεια, σπαταλούνται, οδηγώντας σταδιακά τον πλανήτη μας σε υποβάθμιση λόγω της διάβρωσης του εδάφους, της ρύπανσης των υδάτων και της αποψίλωσης των δασών. Τέλος, η σπατάλη τροφίμων μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της βιοποικιλότητας, καθώς συμβάλλει στην καταστροφή ολόκληρων οικοσυστημάτων, που συχνά οφείλεται στις μη βιώσιμες πρακτικές καλλιέργειας και παραγωγής. 

Παράλληλα με τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η σπατάλη τροφίμων έχει σημαντική επίδραση στις τοπικές κοινωνίες των αναπτυσσόμενων χωρών, όπου η πείνα και ο υποσιτισμός είναι ευρέως διαδεδομένα. Όταν τα τρόφιμα καταλήγουν στα σκουπίδια και δεν φτάνουν στους ανθρώπους που τα έχουν απόλυτη ανάγκη, η επισιτιστική ανασφάλεια και ο υποσιτισμός επιδεινώνονται και οι κοινωνικές ανισότητες βαθαίνουν και διαιωνίζονται. 

Πώς μπορούμε να μειώσουμε τη σπατάλη τροφίμων 

Παρά το μέγεθος και τη σοβαρότητα του προβλήματος, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να είμαστε αισιόδοξοι. Η αυξανόμενη συνειδητοποίηση και ευαισθητοποίηση για τον αντίκτυπο που έχει η σπατάλη τροφίμων στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα, έχει δώσει το έναυσμα για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών όπως οι τοπικές τράπεζες τροφίμων, οι οποίες συμβάλλουν στον περιορισμό της σπατάλης και την καταπολέμηση της πείνας.  

Ακολουθούν μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί ο καθένας μας να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του ζητήματος, αλλάζοντας μερικές από τις καθημερινές του συνήθειες. 

Μειώνουμε τη σπατάλη τροφίμων στο σπίτι μας μέσα από 7 εύκολα βήματα: 

  • Χρησιμοποιούμε λίστα για τα ψώνια μας για να αγοράζουμε ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε. 

  • Επιλέγουμε εποχιακά φρούτα και λαχανικά. 

  • Ενισχύουμε τους μικρούς παραγωγούς και τα τοπικά καταστήματα. 

  • Προγραμματίζουμε τα γεύματα της εβδομάδας. 

  • Αποθηκεύουμε σωστά τα τρόφιμά μας για να διατηρούνται περισσότερο. 

  • Επαναχρησιμοποιούμε τα περισσεύματα. 

  • Κομποστοποιούμε τα υπολείμματα τροφίμων. 

Στην ALUMIL, παρέχουμε σε όλους τους εργαζομένους μας εποχιακά φρούτα σε εβδομαδιαία βάση, τα οποία προμηθευόμαστε από τοπικά οπωροπωλεία, καθώς και lunch boxes για τη μεταφορά του φαγητού τους, ενθαρρύνοντάς τους να ετοιμάζουν και να φέρνουν τα γεύματά τους από το σπίτι.  

  1. Υποστηρίζουμε τοπικές τράπεζες τροφίμων, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και φιλανθρωπικά ιδρύματα που αναδιανέμουν τρόφιμα σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.  
  2. Επιλέγουμε παραγωγούς που εφαρμόζουν βιώσιμες πρακτικές καλλιέργειας. 
  3. Υποστηρίζουμε θεσμικές αλλαγές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας.   

Αλλάζοντας τις καθημερινές μας συνήθειες και συμμετέχοντας ενεργά σε δράσεις για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός καλύτερου και δικαιότερου κόσμου, για εμάς και τις μελλοντικές γενιές.  

Please stop the food waste

Αποθήκευση

Επικοινωνία

Σχετικά με ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία σας και στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα επικοινωνίας