Alumil Bosna i Hercegovina
Odaberite vaš lokalni sajt

Novosti

Hands holding earth

ALUMIL: Izvještaj o održivosti sa fokusom na ljude i životnu sredinu

Nedavno je kompanija ALUMIL objavila svoj prvi godišnji Izvještaj o održivosti, koji detaljno predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode u poštovanju ljudi i životne sredine.
Izvještaj, prvi ove vrste koji je kreirala neka kompanija u industriji ekstruzije aluminijuma u Grčkoj ikad, zasnovan je na smjernicama datim od strane Global Reporting Initiative (GRI) i posebno na izdanju „Standardi“ (In accordance - Core), a koje su najzahtjevnije i međunarodno priznate smjernice. Sve aktivnosti u koje je uključena kompanija ALUMIL, u potpunosti su usklađene sa 17 ciljeva održivosti Ujedinjenih nacija, čiji je cilj da svijet učini boljim mjestom. Postizanje ovih ciljeva, posebno onih koji su povezani sa životnom sredinom i klimatskim promjenama, hitnije je nego ikad. Prema mišljenju stručnjaka, globalne odluke i akcije koje će globalna zajednica preduzeti u narednih 10 godina uticaće na život na našoj planeti u narednih 100 - 150 godina.
Pet odjeljaka Izvještaja o održivosti uključuju: Efikasno korporativno upravljanje, ključnu ulogu zaposlenih, poštovanje društvene zajednice, zaštitu životne sredine i službu za holističko tržište. Svaki odjeljak pokriva sve teme koje utiču na održivi razvoj kompanije ALUMIL, istovremeno se fokusirajući na zajednički interes zainteresovanih strana. Kroz promociju prosperiteta, sigurnosti, održivosti, zdravlja i napretka zaposlenih, dokazano je da je kompanija ALUMIL uspostavila stabilno tlo kako bi se mogla nositi sa svim izazovima ovog dinamičnog svijeta koji se stalno mijenja.
Neki od najznačajnijih dijelova Izvještaja su:


Zdravlje i bezbjednost na radu

Zdravlje i bezbjednost zaposlenih je strateški prioritet. Kompanija primjenjuje različite politike u skladu sa međunarodnim standardima, a takođe sprovodi česte obuke na radnom mjestu u vezi sa zdravstvenim i bezbjednosnim merama. Uprava kompanije ALUMIL obezbjeđuje odgovoran i siguran rad svojih objekata, u skladu sa zakonskim i etičkim pravilima. Sistem upravljanja kompanijom je u skladu sa međunarodnim standardima BS OHSAS 18001: 2007 za bezbjednost i zdravlje na radu.

Meritokratija i jednakost
U kompaniji ALUMIL radno okruženje pomaže ljudima da budu dio vizije kompanije, kroz njihov profesionalni i lični rast. Zapošljavanje zaposlenih zasniva se isključivo na njihovim mogućnostima i vrijednosti koju mogu donijeti kompaniji.

Obuka zaposlenih i partnera

Ciljajući na kontinuirani razvoj zaposlenih, ali takođe slijedeći filozofiju prema kojoj je svaki zaposleni odgovoran za efikasnu kontrolu kvaliteta, kompanija pruža kontinuiranu obuku iz različitih oblasti znanja i stručnosti. Pored toga, kroz programe učenja Akademije ALUMIL, partnerima kompanije pružaju se dragocjena znanja i osigurava njihov stalni napredak.

Kružna ekonomija na djelu
Obrnuti lanac snabdijevanja jeste proces oporavka preostale vrijednosti proizvoda i materijala čiji je životni ciklus došao do kraja. U osnovi je to primjena kružne ekonomije u industrijskom kontekstu. U kompaniji ALUMIL se reciklaža primjenjuje pomoću aluminijumskog otpada i predstavlja skoro 50% ukupnih resursa sirovina. Značajno je da tokom procesa reciklaže aluminijuma, oporavljena vrijednost dostiže 100% od početne vrijednosti. Osim toga, aluminijum zadržava svoju prvobitnu vrijednost bez obzira na to koliko je puta bio recikliran, što ga čini vrlo ekološkim materijalom. 

Potrošnja energije i vode
Da bi se ograničio uticaj na životnu sredinu, neophodno je mjeriti i kontrolisati uticaj industrijskih objekata kompanije. Dakle, bilježe se i potrošnja goriva i ukupna energija; i kontinuirano se ulažu napori na smanjenju energetskih potreba. Pored toga, recikliranje aluminijuma štedi ogromne količine energije. Štaviše, voda je osnovni prirodni resurs, izvor života, koji kompanija želi da ostane nepromjenjen usljed njenog rada. U 2019. godini u objektima kompanije ALUMIL u industrijskoj zoni u Kilkisu reciklirano je 47,8% korišćene vode.

Kvalitet u prvom planu
Prioritet kompanije ALUMIL jeste stvaranje vrhunskih proizvoda sa visokom dodatom vrijednošću i zato neprestano razvija i poboljšava svoje postupke kontrole kvaliteta. Cilj kompanije je da u potpunosti zadovolji potrebe svojih kupaca širom svijeta, a samim tim primjenjuje međunarodne sisteme upravljanja proizvodnjom i kontrole kvaliteta. Pored toga, svi arhitektonski sistemi kompanije ALUMIL imaju sertifikate dobijene od svjetski poznatih instituta. 

Predsjednik i izvršni direktor kompanije ALUMIL, gospodin Georgios Milonas, u uvodu Izvještaja o održivosti pominje: „Nakon što smo već preduzeli važne korake, naša kompanija će nastaviti da radi naporno za održivu budućnost sa ciljem da uvijek bude model-kompanija u industriji. Kompanija ALUMIL je sastavni dio društva i ponašaće se odgovorno, preduzimati inicijative i težiti inovacijama utirući put kvalitetnim objektima, višem životnom standardu i okruženju koje će budućim generacijama omogućiti da budu srećne “.
Dodaj u favorite