Alumil Bosna i Hercegovina
Odaberite vaš lokalni sajt
Header engineer Support

Inženjerske usluge

Alumil sarađuje sa projektantima: spremni sa ih podržimo u fazi dizajna projekta, pružajući dizajn koncept sa crtežima karakterističnih detalja. Djelimično prilagođavanje i kreiranje rješenja obezbjeđuje veoma usku saradnju sa projektantima, inženjerima i istraživačkim timom.

Konsultante za fasade podržavamo u fazi izrade specifikacija, usmjeravajući ih kroz asortiman proizvoda koji su u skladu sa specifikacijom projekta i budžetom.
U nastavku Vam pružamo veliki broj usluga u različitim fazama projekta.

 

Desing-stage

Dizajn faza

 • Pribavljanje arhitektonskih crteža.
 • Obrađujemo moguće specifikacije.
 • Studiramo izglede, nivo i dimenzije otvora, zatim predlažemo sistem/rješenje.
 • Dostavljamo crteže izgleda i tipične crteže pozicija.
 • Dostavljamo preliminarne statičke proračune.
 • Dostavljamo generičke listove specifikacija (opterećenje vjetrom, Uw, itd).
 • Dostavljamo liste ovlaštenih fabrikatora.

Tender faza

 • Radimo specifikaciju materijala (profili, prateća oprema i okov) po artiklu.
 • Vršimo optimizaciju materijala, najbolja iskorištenost.
 • Izrada cijena po poziciji (ukupni trošak profili/prateća oprema/okovi). 
 • Karakteristični presjeci pozicija.
tender-stage
award-stage1

Faza ugovaranja

 • Dokumenti sa potpunim opisom i detaljima sistema.
 • Uzorci - presjeci ili uzorci cijelih pozicija.
 • Sertifikati ili rezultati testiranja na objektu
 • Detaljan statički proračun.
 • Radionički crteži

”Svako putovanje počinje prvim korakom” Kontaktirajte nas!

Odaberite datoteke

Ili
Povucite i spustite