Alumil Bosna i Hercegovina
Odaberite vaš lokalni sajt
factors

Faktori koji utiču na osobine okvira

Window orientation and placement

Položaj i orijentacija

Položaj okvira je još jedna stavka koja značajno utiče na vaš konačni odabir okvira. Izlaganje suncu, vremenski uslovi, udar vjetra i orijentacija okvira faktori su koji moraju da se razmotre (npr. za sjeverno orijentisane prozore ne preporučujue se energetski neefikasni ramovi zbog velikih gubitaka energije. Istovremeno, južno orijentisani prozori podliježu jačem solarnom zračenju).

Dizajn rama

Funkcija rama može da odigra ključnu ulogu u odabiru jer utiče na ventilaciju, čišćenje, sjenčenje i funkcionalnost.
Window Design
Glass Choice

Zastakljivanje

Značajna stavka, kao što je zastakljivanje, vrlo je važna za energetsku efikasnost okvira. Moderna stakla su u skladu sa standardima energetske efikasnosti, a noviji dvoslojni ili troslojni, s jednim ili dva razmaka između njih za bolju termičku i zvučnu izolaciju brzo zamjenjuju starije modele. Energetski efikasna stakla mogu biti skupa, ali mogu da se smatraju ulaganjem, dajući dugoročno uštedu vašim troškovima energije.

Zaštita od sunca

Orijentacija otvora utiče na zaštitu od sunca. Za sjeverne otvore, jednostavni horizontalni sistemi (pokretni ili fiksni) pružaju bolje sjenčenje, budući da se sunčevi zraci ljeti nalaze sa više tačke u poređenju sa zimama. Štaviše, za sjeverne otvore, sistemi zaštite od sunca nisu potrebni. Za istočne i, naročito, zapadne otvore, savjetuju se nagnuti vertikalni sistemi, budući da ti otvori podliježu direktnom sunčevom zračenju tokom popodnevnih sati.
Window shading