Alumil Bosna i Hercegovina
Odaberite vaš lokalni sajt

Piraeus Banka Bukurešt

Izazov

U glavnom gradu, koji predstavlja kulturni, komercijalni i industrijski centar Rumunije, holistički arhitektonski dizajn zgrade sjedišta Piraeus banke stvara multidimenzionalnu kompoziciju koristeći čitav niz dizajnerskih elemenata: njegovu strukturu i funkcije, ekologiju materijala, prirodnu svjetlost, simboliku oblika i usklađenost sa horizontom.

Rješenje

Fasada zgrade jasno izražava njen neposredni odnos sa spoljnim okruženjem i njen cilj da poboljša radne uslove zaposlenih. Veliki otvori koji dnevnoj svetlosti omogućavaju neometan ulazak, pružaju prijatnu atmosferu i reprodukuju arhitektonski karakter susednih zgrada. U isto vreme, stroge dizajnerske linije otkrivaju snažnu osetljivost na lokalnu kulturu Bukurešta, a istovremeno ukazuju na evropski identitet grada. Neprekidna potraga za visokokvalitetnim materijalima dovodi do usvajanja materijala kao što su beton, staklo i aluminijum, koji odražavaju održiv karakter performansi zgrade, što je deo zahteva globalno prilagodljivog društva.

Arhitekta: aa ASSOCIATES Architects & Engineers LTD

Rezultati

Fasada zgrade jasno izražava njen neposredni odnos sa spoljnim okruženjem i njen cilj da poboljša radne uslove zaposlenih. Veliki otvori koji dnevnoj svjetlosti omogućavaju neometan ulazak, pružaju prijatnu atmosferu i reprodukuju arhitektonski karakter susjednih zgrada. U isto vrijeme, stroge dizajnerske linije otkrivaju snažnu osjetljivost na lokalnu kulturu Bukurešta, a istovremeno ukazuju na evropski identitet grada. Neprekidna potraga za visokokvalitetnim materijalima dovodi do usvajanja materijala kao što su beton, staklo i aluminijum, koji odražavaju održiv karakter performansi zgrade, što je dio zahtjeva globalno prilagodljivog društva.

Arhitekta: aa ASSOCIATES Architects & Engineers LTD

Identitet projekta

Država
Rumunija
Grad
Bukurešt
Broj
14,321 sq m
Dodaj u favorite