Alumil Bosna i Hercegovina
Odaberite vaš lokalni sajt

Ioakimidis Tekstil

Izazov

I u postojećoj i u novoj zgradi morfološka obrada fasada urađena je na takav način da je udovoljila visokim zahtjevima velike kompanije sa velikom istorijom, ali takođe težeći modernizaciji i dinamičnom razvoju u budućnosti. Pored potpunog pokrivanja funkcionalnih zahtjeva tako jedinstvene zgrade, postojala je i želja da se zgrada promoviše i uspostavi kao orijentir za to područje. Nova zgrada morfološki slijedi principe postojećeg objekta i zahvaljujući arhitektonskom projektu kancelarije AETER Architects u potpunosti je u skladu sa njim.

Rješenje

Na bočnoj strani kompleksa smještenog na aveniji Vari - Koropiou, koriste se opsežni aluminijumski sistemi zid-zavjesa, kao i dekorativni elementi sa bijelim cementnim pločama na metalnoj podkonstrukciji, u morfološkom nastavku sa postojećom zgradom. Preostali dio perimetra dvije zgrade riješen je bijelim punim platnima u kombinaciji sa uskim vertikalnim sistemima zid-zavjesa od manje vidljivih aluminijumskih profila koji stvaraju utisak džinovskog barkoda.

Mali nagib tla parcele u kombinaciji sa zahtjevom za nepostojanjem visinskih razlika u unutrašnjosti doveo je do kote postojeće zgrade na prednjoj strani i odgovarajuće degradacije na zadnjoj strani. Nivo prizemlja nove zgrade je isti kao nivo prizemlja postojeće zgrade kako ne bi ometao funkcionalnu integraciju dvije zgrade. Konačno, posebna pažnja posvećena je invalidima i stoga je pristup omogućen preko rampe sa nagibom <5%, dok postoje liftovi odgovarajućih dimenzija i hodnici sa potrebnim širinama.


*Izvor opisa: kancelarije AETER Architects

Identitet projekta

Država
Grčka
Grad
Koropi
Oblast
Atika
Dodaj u favorite

Proizvodaci aluminijuma

AVANTECH, Στυλιανός Κρητικός & ΣΙΑ Ε.Ε.