Alumil Bosna i Hercegovina
Odaberite vaš lokalni sajt

Uslovi korišćenja

Opšti uslovi korišćenja

Ovaj web sajt www.alumil.com sa svim pojedinačnim web stranicama (u daljem tekstu "stranice") je u vlasništvu ALUMIL SA (u daljem tekstu "Kompanija") i predviđeno je da javnosti putem Interneta prezentuje Kompaniju i njene dijelove (u daljem tekstu: "grupa").

Korišćenje web sajta www.alumil.com podrazumijeva potpuno prihvatanje sljedećih uslova korištenja, koji se odnose na sve sadržaje, stranice, grafiku, slike, fotografije i datoteke sadržane na ovom web sajtu. Stoga, posjetilac / korisnik na ovom web sajtu treba pažljivo pročitati uslove prije nego što posjeti ili koristi stranice Kompanije. Ako se sa njima ne slaže, on / ona mora prestati da posjećuje stranice i koristi njihov sadržaj.

Kompanija preuzima odgovornost da uloži maksimalan napor kako bi osigurala tačnost informacija koje su posjetiocima dostupne na web sajtu www.alumil.com. Međutim, ne može garantovati da će stranice, usluge, opcije i sadržaji biti obezbijeđeni neprekidno ili bez grešaka ili da će greške odmah biti ispravljene i ne preuzima odgovornost za greške ili propuste ili za rezultate koji mogu nastati zbog njihove upotrebe . Pored toga, Kompanija ne garantuje da je ovaj ili bilo koji drugi web sajt ili serveri preko kojih su dostupni posjetiocima / korisnicima, u potpunosti zaštićeni od "virusa" ili drugih štetnih programa, ali čini sve napore, koristeći najsavremenije efikasne metode, kako bi se osigurala sigurna upotreba ovog web sajta.

Hiperlinkovi ili baneri na ovom web sajtu (koji se pojavljuju isključivo radi olakšavanja kontakta posjetilaca / korisnika sa odgovornim za pružanje dodatnih informacija) mogu usmjeravati korisnike na web lokacije na drugim serverima, koji ne mogu biti kontrolisani od strane Kompanije. Stoga Kompanija ne preuzima odgovornost za sadržaj pomenutih web stranica ili za bilo kakvu štetu koja proizilazi iz njihove upotrebe. Za bilo koji problem koji se javlja tokom posjete / korištenja ovih sajtova i stranica, potrebno je ostvariti direktnu komunikaciju sa odgovarajućim web sajtovima i  stranicama i njihovim vlasnicima, koji snose relevantnu odgovornost. U svakom slučaju ne može se pretpostaviti da Kompanija odobrava ili prihvata sadržaj ili usluge tih web sajtova.

Podaci koji se nalaze u odjeljku "Informacije o zalihama" dostavljaju treća lica i stoga Kompanija nije odgovorna za tačnost ovih informacija ili za bilo kakva kašnjenja ili prekide u ažuriranju podataka o zalihama navedenim u ovom odjeljku.

Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak na strani korisnika zbog korišćenja stranica. Sadržaj stranica je obezbijeđen "kao što je" bez ikakvih eksplicitnih ili zaključenih garancija. Sve informacije su date samo u svrhu opštih informacija. Ako posjetilac / korisnik stranica namerava da koristi bilo koju informaciju datu na stranicama, on / ona mora prvo kontaktirati Kompaniju putem kontakt formulara koji se nalazi na websajtu www.alumil.com i Kompanija će, prema svom nahođenju, organizovati pružanje blagovremenih i tačnih informacija.

Web sajt www.alumil.com namjerava da radi 24 sata dnevno i 7 dana u nedelji. Kompanija zadržava pravo da odluči o suspenziji ili ukidanju pristupa dijelu i / ili cijeloj web lokaciji, ukoliko dođe do okolnosti izvan njene kontrole zbog čega je neophodno obustavljanje ili prekid pristupa kao u slučajevima neispravnosti u telekomunikacionim mrežama, tehničkim problemima, zbog redovnog ili hitnog održavanja ili u slučaju drugih hitnih slučajeva.

Kompanija zadržava pravo da modifikuje format i sadržaj web sajta kad god se to smatra potrebnim i bez prethodne najave.
Posjetilac / korisnik sajta mora koristiti informacije i podatke koji su u njemu navedeni na zakonit način i u skladu sa dobrom vjerom i moralom. U suprotnom, on / ona preuzima odgovornost za nadoknadu bilo koje štete, koju Kompanija može pretrpiti od ilegalne ili nepravilne upotrebe.
Korisnicima je takođe zabranjeno da na bilo koji način uvezu na web sajt Kompanije www.alumil.com bilo koji zlonamjerni softver ili podatke koji bi izmjenili ili možda mogu promijeniti izgled i integritet podataka i organizacije web sajta. U tom slučaju, Kompanija će preduzeti sve odgovarajuće pravne radnje kako bi se nadoknadila bilo kakva pretrpljena šteta.

Politika privatnosti

Kompanija ima pristup ličnim podacima koje dobrovoljno podnosi posjetilac / korisnik i zadržava pravo da ih obrađuje isključivo za komunikaciju, statistiku i finansijske razloge i za poboljšanje usluga koje pruža web sajt. Kompanija može prenositi ove informacije svojim partnerima kako bi precizno odgovorila na zahtjeve. Preduzeće može takođe prenijeti lične podatke trećim licima (fizičkim ili pravnim licima) u slučajevima kada postoji isključivo zakonska obaveza nadležnih lica ili organa. Lični podaci posjetioca / korisnika se brišu na zahtjev zainteresovane osobe, putem kontaktnog formulara koji se nalazi na web sajtu www.alumil.com.


Za optimalnu navigaciju na mreži, mogu se koristiti tehnike praćenja. S obzirom na sve prikupljene informacije na ovaj način, zadržava se pravo pristupa, izmjene i brisanja ličnih podataka sadržanih u njemu. Kompanija nikada neće pružati lične podatke korisnika trećim stranama, osim ako korisnik to  izričito ne zahtijeva. Kompanija briše IP adrese korisnika šest mjeseci nakon posljednje posjete web sajtu.

Svaki put kada posjetite web sajt Kompanije www.alumil.com, kreira se datoteka za “kolačić”. “Kolačić” datoteke bilježe informacije o vašoj posjeti našoj web lokaciji (posjećene stranice, datum i vrijeme vaše posjete itd.) na hard disku računara. Ove informacije se mogu koristiti kada sledeći put posjetite sajt. “Kolačić” ostaje na računaru u trajanju od 30 minuta. Možete isključiti datoteke “kolačić” tako što ćete modifikovati sigurnosne postavke vašeg pretraživača na internetu.

Intelektualna i industrijska prava

Sadržaj ovog web sajta (slike, zaštitni znakovi, grafika, fotografije, crteži, tekstovi, usluge i generalno sve datoteke na ovom web sajtu) predstavljaju intelektualnu svojinu, zaštićene znakove i servisne znakove Kompanije ili drugih preduzeća u ALUMIL Grupi i zaštićeni su odgovarajućim odredbama grčkog prava, evropskog prava i međunarodnih konvencija. Prema tome, ništa od gore navedenog, ukupno ili djelimično, ne može se prodati, kopirati, izmijeniti, reprodukovati, ponoviti, preuzeti, prenijeti ili distribuirati na bilo koji način.

Korisnik / korisnik može pojedinačno sačuvati kopiju dijela sadržaja ovog web sajta na svom ličnom računaru radi lične i ne javne ili komercijalne upotrebe i bez uklanjanja indikacije o njihovom porijeklu od Kompanije, bez uticaja na bilo koji način na prava intelektualne i industrijske svojine.

Sve druge karakteristične osobine, proizvodi ili usluge navedeni na stranicama ovog web sajta  koji nose zaštitne znakove odgovarajućih organizacija, kompanija, podružnica, agencija, udruženja i publikacija, su njihova intelektualna i industrijska svojina i stoga te institucije imaju odgovarajuća prava u pogledu njihove zaštite.

Važeći zakon i drugi uslovi

Navedeni uslovi korišćenja stranica, kao i bilo kakve dopune, izmjene ili izobličenja, regulišu se grčkim zakonom i zakonom Evropske Unije i relevantnim međunarodnim ugovorima.

Svaka odredba u navedenim uslovima koja može postati suprotna navedenim izvorima zakona, prestaje da se primjenjuje i uklanja se, bez ikakvog uticaja na važnost preostalih uslova.

Za svaki spor koji može nastati upotrebom ove internet stranice, isključivo su nadležni sudovi u Solunu.