Alumil Bosna i Hercegovina
Odaberite vaš lokalni sajt
videos

Planirajte dodatne funkcije

Crteži šipki

Modul crtanja šipki može biti dodat u AlumilCal® kako bi omogućio korisniku da eksportuje crteže sa obradama u dxf/dwg format.

Ovaj modul je idealan kada fabrikatori žele da kreiraju detaljne radioničke crteže prema zahtevima dokumentacije(ISO, odobrenja itd).

Pošto su crteži u razmeri 1:1 sa detaljima  CNC obrade u svim fazama, mogu biti prebačeni na CNC ručno koje se manualno može uneti u softver CNC mašine.

CNC Modul

CNC modul može biti dodat u  AlumilCal® kako bi korisnici mogli preneti CNC dokumente na CNC softver ili u nekim slučajevima direktno na mašinu.
Pstoji takođe CNC sa modulom sečenja koji kreira dokument za CNC mašimu sa sečenjem i CNC opcijom.

AlumilCal® proizvodi pojedinačne operacije kada određene akcije kao što su drenaža i montaža okova se radi na određenoj poziciji u AlumilCal®, što štedi vreme korisnicima AlumilCal® pomoću nezavisnih makroa unutar CNC mašine. Korisnici mogu koristiti standardne operacije kreirane u bazi podataka arhitektonskih sistema, dopunjavati ih za korištenje ili samo kreirati nove operacije. Sve ove funkcije se prolaze na obuci kada korisnik izabere CNC modul.

AlumilCal® je programiran na način koji je vrlo prilagodljiv za izradu na CNC mašinama u okviru Vašeg poslovanja. Možete videti na našoj listi partnera , proizvođače kao što su  Emmegi i Elumatec. Povezani smo takođe i sa Abakus, BJM, Camquix, Fom, Mecal, Rotox, Schucam kao i sa softverom kao što je Unilink.
AlumilCal® je generalno hostovan na Vašoj mreži tako da se može podesiti podešavanje CNC dokumenata i DXF podataka kako bi Vaš CNC softver i mašina imali pristup preko mreže.

AlumilCal® može videti Vaše CNC alate na zalihama i automatsk birati alate kako obrađujete poziciju i birate okov. Ovo se može koristiti i za savetovanje korisnika o sudaru ili neispravnim alatima  kako mašina nebi mogla završiti određenu operaciju. Savetovanje omogućava korisniku da kontrolišemnogo više od AlumilCal®  tako što se kreira potpuno spremna CNC datoteka.

Možete podesiti orjentaciju spojnica u AlumilCal® kako biste zajedno sa CNC alatima mogli da savetujete o predloženoj orjentaciji potrebnih spojnica. AlumilCal® podrazumeva osam profila orjentacije; Vi kontrolišete koji su dozvoljeni a koji su zahtevani kao podrazumevano.
U okviru CNC modula postoji i niz drugih funkcija za potrebnu kontrolu kao što su pravila operacije, izuzeci bazirani na dužini, tipovima zareza, standardnim veličinama bušenja i uključenje i isključenje operacija. Dostupne su još mnoge opcije, neke zavise i od samog tipa CNC mašine.
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa CNC modulom, molimo Vas kontaktirajte našu kancelariju ili pošaljite email koristeći kontakt detalje na vrhu našeg web sajta.
cnc machine control
WIN ISO

Win ISO 2D

WinISO 2D modul takođe može biti dodat u bilo koju Logikal instalaciju. Korisniku omogućava izračunavanje posebnih sekcija Uf ili kompletnih prozora Uw, u slučaju da neki od podataka nedostaje iz baze podataka ili u slučaju sertifikovanih sistema koji nemaju U-vrednost (hladni sistemi).