Alumil Bosna i Hercegovina
Odaberite vaš lokalni sajt
benefits-header

Pružanje prednosti koje najviše cenite.

Izrađen na najnovijoj tehnologiji i podržan dugogodišnjim iskustvom, AlumilCal® je danas najnapredniji softver u industriji prozora i vrata.

processing and design

Obrada i dizajn

AlumilCal®  je softverski alat dizajniran za rad sa bazama arhitektonskih sistema. Svaki profil, okov ili prateći pribor koji Vam ALUMIL pruža je dodat u bazu podataka i DXF/DWG crteži mogu biti povezani sa njima. To znači kada kreirate poziciju u AlumilCal®, istovremeno kreirate podatke o toj poziciji za proizvodnju.
Možete dodati detalje veze sa zidom kako biste dobili detalje kompletnog presjeka zajedno sa informacijama o materijalima za kompleksni dizajn i koristeći  EPDM detalje.

Stubovi fasade se mogu ubacivati horizontalno, vertikalno i pod bilo kojim uglom. Program automatski predlaže praktične varijante povezivanja.

Informacije o U–vrednosti se mogu dobiti na osnovu kombinacije profila prilikom dizajniranja pozicije. Dodavanjem podataka o staklu i panelima možete dobiti kompletne informacije o U-vrijednosti za svaku poziciju.

Okov za prozore i vrata se može izabrati iz padajućeg menija koji omogućava jednostavnu konfiguraciju korak po korak. Prethodno definisani ili prilagođeni paketi okova se mogu implementirati veoma brzo. Paketi okova Vam omogućavaju da se svi potrebni dijelovi okova rasporede na određenu poziciju jednostavnim pritiskom na dugme.

Dužine profila se mogu kreirati na osnovu zahtjeva o materijalima i optimizaciji lista sječenja. AlumilCal® može definisati faktor otpada za određeni projekat za bolju kontrolu troškova, optimizaciju sječenja i iskorištenost šipki.

Kao što možete vidjeti iz kratkog opisa o nekim funkcijama u AlumilCal®, kada kreirate detaljne pozicije, možete dobiti veoma korisnim i tačnim izvještajima. Ovi izvještaji se mogu koristiti u svrhu davanja tačnih i detaljnih cijena za svaki projekat.

Postoji niz dodatnih opcija koje Vam omogućavaju da dodate sve druge materijale koje koristite u svom projektu uključujući troškove izrade, transporta, montaže.
AlumilCal® poseduje sve cijene za arhitektonske sisteme u svojoj bazi i omogućava Vam da unosite svoje dogovorene rabate iz ugovora. Takođe možete napraviti različite tipove ponude za Vaše klijente kako biste konačno prilagodili izvještaj koji sadrži ponudu i crteže.

Strukturalna analiza

Modul strukturalne analize možete koristiti za prilagođavanje parametara za statički proračun na postojeće uslove kako je navedeno u standardu EN 1991-1-4. Standardi mnogih zemalja već postoje u AlumilCal®. Informacije o opterećenju vjetra se mogu uneti ručno ili kalkulisati automatski. U zavisnosti od specifičnih standarda u određenim državama, možete izabrati između različitih zona vjetra sa pripadajućim kategorijama terena.

Statika greda
U zavisnosti od statike šipki, možete izračunati momente inercije (lx) za svaki profil horizontale i vertikale. Vertikalno ugrađeni prozori, vrata i elementi fasade se smatraju pod horizontalnim opterećenjem (vjetar).

Za vrata i prozore, i horizontale i vertikale se unose kao prosta greda. Za fasadne zidove vertikale, raspon i njihova širina su proizvoljni, dok se s druge strane tako definiše dodavanje srednjih podupirača.

 

Statika stakla
Svi standardni tipovi stakla, kao što su flot staklo, liveno staklo, kaljeno staklo, staklo koje se stari i laminirano staklo mogu biti odabrani prilikom unosa.

Opterećenje vjetrom se može koristiti za izračunavanje torzije i savijanja svakog panela stakla. Dobijena vrijednost se upoređuje sa zahtjevima tehničkih propisa za upotrebu linearno laminiranog zastakljivanja. Uzimamo u obzir i klimatsko opterećenje koje se javlja u izolovanom staklu zbog  sezonskih razlika pritiska. Ograničenje otklona određuje Vaš dobavljač stakla i može se unijeti direktno u granične statičke vrijednosti.

 

structural analysis
Reports & Printouts

Izvještaji i forme za štampanje

 

AlumilCal®  ima veliki spektar standardnih izvještaja i formi za štampanje a izgled i informacije prikazane na ovim formama se mogu prilagoditi koristeći podešavanja za svaki izvještaj. Vi možete odlučiti koje informacije da budu prikazane u formi za štampanje i da odredite na primjer da li želite da prikažete cijeli posao, samo selektovane faze ili selektovane pozicije. Takođe možete kombinovati pozicije za različite poslove i sažeti ih na jednom izvještaju za štampanje.

U zavisnosti od forme za štampanje, imate mogućnost da mijenjate šta želite, bilo u AlumilCal® programu za obradu teksta ili direktno u Microsoft Word ili Excel. AlumilCal® može direktno da se poveže sa Microsoft Office koji može da prebacuje automatski iz jednog programa u drugi. Format .rtf  se koristi za prenos u druge alate za obradu teksta.

Saznajte više o nekim pojedinačnim formama za štampu u AlumilCal®.

Procjena
Na osnovu Vaših ulaznih podataka, Vaših polaznih uslova nabavke i cijena dobavljača koje su sačuvane u bazi podataka, AlumilCal® će izračunati ukupnu cijenu koštanja za Vaš projekat. Uz pomoć unesenih troškova i koštanja radne snage, kompletnih troškova proizvodnje svi troškovi se računaju i prezentuju veoma jasno. Ponuda uzima u obzir sve materijale dobavljača kao i specifičnosti određene države kao što su cijena profila za šipku, po težini, po površini, obračun površinske obrade po obimu, po kutiji ili po težini profila, cijene stakla su izračunate po projektu ili cjenovniku, po površini ili u skladu sa stepenom cijena (npr 3-cm-stepen) i oznakama, npr za transport. Takođe se može definisati da li u ponudu ulazi kompletna specifikacija za naručivanje ili samo koristan materijal. Doplata za otpad može biti definisana sa Vaše strane ili obračunata automatski u AlumilCal®.

Svi elementi projekta u AlumilCal® su prikazani veoma jasno na crtežu pozicije. Informacije o boji profila, sistemu profila i staklu takođe mogu biti prikazani u formi za štampanje.

Analiza materijala
Stvarni zahtjev za materijalom se upoređuje sa količinom za naručivanje za Vaš projekat na veoma jasan način. Stoga je moguće odmah prepoznati cijene materijala i veoma lako pronaći početnu tačku za optimizaciju na brz i jednostavan način.

Izvještaj U vrijednost
U vrijednost se automatski izračunava u toku unosa elemenata, prikazana je veoma jasno i sveobuhvatno u izvještaju za U vrijednost. Čak i za kompletne geometrijske konstrukcije, možete dobiti tačnu izračunatu U vrijednost.

Krojna lista
Dokumentacija za proizvodnju se sortira po poziciji i razvrstava se na osnovne elemente i umetke. Dodatni dijelovi i prateći pribor se mogu opciono prikazati ili izbaciti. Program prikazuje zid zavjese i njihove umetke na različitim stranama.

 

Presjeci

 

Svi profili u AlumilCal® imaju dodijeljen svoj CAD crtež, što znači kada ste kreirali poziciju sa staklom, svaki CAD crtež je “zakačen” zajedno kako biste formirali cjelokupan presjek. Na dijelu "Element" možete pogledati presjeke.

U zavisnosti od sistema koji koristite možete vidjeti profile, zaptivke staklo, čak i okov kao što su ručica i šarke. U standardnoj verziji svi korisnici mogu vidjeti presjeke i odštampati ih.

Kao alternativna opcija možete eksportovati presjeke iz AlumilCal® u CAD ili ih uvezete iz AutoCAD ili ih sačuvate kao DXF/DWG dokument. Moguće je eksportovati i vektorske formate kao što su BMP, JPG i EMF.

 

Cross Sections
Bar Optimisation

Optimizacija šipki

Profili mogu biti optimizovani do potpune dužine šipke kako bismo imali najmanji mogući otpad.

Izvještaj za optimizaciju prikazuje grafički orijentaciju profila na mašini za sječenje uzimajući u obzir dužinu svake šipke.

Ostaci šipki u stvarnim dužinama koje se nalaze na zalihama se takođe mogu uzeti u obzir prilikom optimizacije.

Ovaj program računa najoptimalnije fiksne dužine. Različiti rasponi dužina se mogu podesiti kao različite fiksne dužine, tako da je multipliciranje fiksnih dužina po profilu.

Svakom profilu je dodjeljen bar kod koji se može oštampati na naljepnicama. Upakovani ili neupakovani profili mogu biti optimizovani i sam izvještaj može prikazati neupakovane profile posebno sa unutrašnjim, spoljnjim papirom i trakom.

Besplatna optimizacija
Vi možete unijeti nezavisne dužine sječenja. Ove dužine sječenja se mogu odnositi na profile u bazi podataka ili jednostavno slobodno definisati dužine šipki i dimenzije profila.

 

2D Optimizacija

Pravougaone površine limova mogu se optimizovati na različite veličine.

AlumilCal® uzima u obzir da li se površine mogu rotirati u zavisnosti od strukture površine i da li rezovi mogu biti perforirani takozvanim rezanjem giljotinom.

U proceni se navodi površina potrebnih ploča, utrošak po ploči u ukupan otpad. Odabrane ploče mogu se menjati kako bi se umanjila količina otpada.

2D Optimisation
Position Libraries

Biblioteka pozicija

 

Sistemska biblioteka
Alumilcal implementira “Sistemsku biblioteku”, koja podrazumijeva da su predodređeni stilovi napravljeni da ih korisnik uveze u projekat.

U određenom smislu to omogućava obradu stila/veličine. AlumilCal® ima pripremljene roletne i komarnike za osnovne tipologije koji su unaprijed dizajnirani u sistemskoj biblioteci kako bi se mogli uvesti iz baze podataka LogiKal sistema i da dodate dimenzije i boju koju želite. Pozicije u biblioteci stilova će već biti kreirana sa svim profilima, okovom i pratećim priborom selektovanim za Vas. Kada uvezete poziciju možete mjenjati na uobičajen način ili sačuvati je i kreirati procjenu ili druge izveštaje.

 

 

Korisnička biblioteka
Korisnička biblioteka je slična sistemskoj biblioteci ali nju kreiraju i kontrolišu korisnici. Bez obzira da li se kreiraju standardni stilovi energetskih prozora za korisnike koji biraju veličine ili izbor od opcija dizajna za harmonika vrata kako bi ih brzo ubacili u projekat.

Korisnik može kreirati jednostavne navigacione fascikle i svaki korisnički stil može biti dodat za sve korisnike sa pristupom.

Moguće je kreirati i biblioteku sa prozorima i vratima za fasade.

 

Korisnička baza podataka

AlumilCal® pruža korisniku mogućnost unosa podataka u bazu podataka. Na primjer, prilagođeni okovi se mogu sumirati u pakete okova. Program Vam omogućava kombinovanje pratećeg pribora od različitih dobavljača. Takođe možete kreirati svoju listu staklo paketa. Cijena standardnog ili pjeskarenog stakla se računa po jedinici ili putem oznaka na staklu. Ažuriranje programa i baze podataka ne utiče na unešene podatke u korisničkoj bazi.

Card Suite 2D
Constructions with CAD

CAD-Suite 2D

AlumilCal®  je opremljen internim CAD modulom, koji se izdvaja zahvaljujući lakom i jednostavnom rukovanju. Jasan raspored svih relevantnih funkcija čini AlumilCal® CAD u skladu sa zahtjevima konstrukcija arhitektonskih profila.

Građevinska folija, limovi, izolacija, smjernice itd. se mogu lako i brzo nacrtati u AlumilCal®  CAD. Nacrtani objekti mogu biti izabrani i uređivani u svako doba. Automatski dodjeljene oznake se dinamički mjenjaju.

Najčešće korišteni crteži se mogu organizovati u blokovima. Promjene se vrše u upravljanju blokovima i automatski se ažuriraju u svim područjima crteža. Nacrtani objekti se mogu postaviti na različite layere.

DWG i DXF dokumenti se mogu jednostavno uvoziti u AlumilCal® CAD. Naravno kao tema postojeći  AlumilCal® crteži se mogu sačuvati kao DWG i DXF dokumenti. BMP, JPEG, EMF, PS i ZIP formati.

Takođe je moguće pristupiti eksternim CAD programima kao što su npr. AutoCAD pomoću interfejsa.
Pored svih osnovnih funkcija crtanja AlumilCal® CAD pruža posebne funkcije. Na primjer, ako generišete poprečni presjek profila u kombinaciji sa staklom, biće Vam podržan unos svih bitnih detalja. Npr. sistemskih profila, varijante lajsni za stakljenje, ispune, debljine stakla, bazni elementi ili dodatni ubačeni profili.

Čarobnjak lako i brzo kreira presjeke fasadnih profila. Pored sistema i profila, takođe možete izabrati i tip i ugao poklopnih profila.

Generator standardne opreme Vam omogućava  brzo crtanje vijaka, čelične grede i drvenih profila. Presjeci pojedinačnih pozicija se unose u CAD iz modula poprečnog presjeka.
Planovi projekta i krojne liste mogu se prikazati i kao crteži. Takođe možete utvrditi kao pomoć dobro uređenih dijaloga koji se kao informacije prikazuju na crtežu.