Alumil Bosna i Hercegovina
Odaberite vaš lokalni sajt

ALUMIL tim: Naši zaposleni, naša snaga

environment. Poslovanje naše kompanije je izuzetno  zahvaljujući njenim zaposlenima. Unapređujemo znanja i vještine naših zaposlenih i obezbjeđujemo prijateljsko radno okruženje.

Naši ljudi nude svoje znanje i strast (meraki) za ono što rade i dio su velike ALUMIL porodice. Uvijek poslujemo na meritokratski način, bez ikakve diskriminacije, pri čemu tražimo njihov kontinuirani razvoj i stvaramo uslove u kojima mogu da se razvijaju i lično i profesionalno.

Povećanje zaposlenih žena od 74% u 2021

Broj žena zaposlenih u kompaniji u 2021. godini porastao je za 74%, pružajući jednake mogućnosti bez obzira na pol.

24% povećanje edukativnih programa

Broj edukativnih programa porastao je za 24% kako bismo unapredili vještine naših zaposlenih.

Digitalizacija 10 internih procesa

Digitalizovali smo 10 naših internih procesa, poboljšavajući na taj način internu komunikaciju kompanije.

Naše akcije

Svijest osoblja o COVID-19

Svijest osoblja o COVID-19

Obezbjeđujemo odgovarajuću svijest našeg osoblja o pandemiji koronavirusa i načinima zaštite od COVID-19.

Organizujemo jednodnevne seminare o novostima u vezi sa virusom i zdravstvenim protokolima, šaljemo smjernice za bezbjedno ponašanje u našim objektima i opremamo naše prostore inovativnim uređajima za zaštitu od prenosa (npr. Smart Gate & STERIAL Air Purifier).

Seminari za upravljanje karijerom

U Alumilu brinemo o dobrobiti ne samo naših zaposlenih već i njihovih porodica. Tako od 2018. organizujemo sveobuhvatne seminare upravljanja karijerom za djecu naših zaposlenih.

Seminari, koje pohađaju roditelji i djeca (od 15 do 17 godina), pružaju informacije o svim izgledima za karijeru i izazovima.

Zdravlje i bezbjednost na radnom mjestu

Zdravlje i bezbjednost na radnom mjestu

Prioritet dajemo zdravlju i bezbjednosti naših ljudi i ova pitanja rješavamo praktično, kroz aplikaciju Sistem upravljanja, sa ciljem da podignemo svijest i uključimo sve naše zaposlene u aktivno učešće.Kao što je pomenuto u objavljenom Izvještaju o održivosti za 2020. godinu, ALUMIL Sistem upravljanja zdravljem i bezbjednošću je u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda BSOHSAS 18001:2007.
Dobrobit i fizičko zdravlje

Dobrobit i fizičko zdravlje

Dobrobit i fizičko zdravlje su ključni za lakši svakodnevni život. Iz tog razloga često vodimo časove i seminare (kao što su pilates, svesnost, žirokineza) za naše zaposlene koji imaju za cilj njihovo fizičko i mentalno osnaživanje.

Saznajte više o našim internim aktivnostima

2. Izvještaj o održivosti: Napredak i održivost u prvom planu

Saznajte više

Kontakt

Za pitanja održivog razvoja i korporativne društvene odgovornosti, popunite formular sa svojim podacima i mi ćemo vas kontaktirati.

Kontakt forma