Ενεργειακά Κουφώματα Αλουμινίου

Τα Θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα είναι ευρέως γνωστά στην αγορά ως «Ενεργειακά» κουφώματα αλουμινίου. Στην ουσία, αυτό που ξεχωρίζει τα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα από τα συμβατικά προφίλ αλουμινίου είναι η χρήση ειδικού μονωτικού υλικού (συνήθως πολυαμιδίου, το οποίο είναι κακός αγωγός της θερμότητας) που ξεχωρίζει τα προφίλ των παραθύρων σε δύο μέρη, εξωτερικό και εσωτερικό. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται υψηλή θερμομόνωση αλλά και ηχομόνωση.

Η θερμομόνωση των κουφωμάτων (συντελεστής θερμοπερατότητας) μετριέται σε W/m2k, και στην ουσία ο αριθμός αυτός ορίζει την ποσότητα θερμότητας (σε Watt), ανά μονάδα χρόνου που μπορεί να διαπεράσει ένα κούφωμα με επιφάνεια 1m2, όταν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο επιφανειών του (μέσα – έξω) είναι 1 βαθμός (1o C).

Ένα κούφωμα αλουμίνιου, όμως, δεν αποτελείται μόνο από το προφίλ του αλουμινίου, αλλά και από το τζάμι (υαλοπίνακα). Τα δύο αυτά υλικά, υαλοπίνακας και προφίλ αλουμινίου, έχουν διαφορετικούς συντελεστές (διαφορετική θερμομόνωση – θερμοπερατότητα). Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του προφίλ αλουμίνιου ονομάζεται Uf (U Frame – πλαίσιο) και ο συντελεστής του υαλοπίνακα Ug (U Glass -τζάμι). Ωστόσο, αυτό που μας δίνει πραγματικά να καταλάβουμε τη θερμομόνωση του κουφώματος είναι ο συντελεστής Uw (U window-παραθύρου) που αναφέρεται στο σύνολο του κουφώματος, ακριβώς γιατί ο υαλοπίνακας και το προφίλ του κουφώματος, καταλαμβάνουν διαφορετική επιφάνεια κάθε φορά ανάλογα με τη διάσταση του κουφώματος (παράθυρο μπάνιου, μπαλκονόπορτα κλπ).

Ο κάθε κατασκευαστής κουφωμάτων αλουμινίου είναι υποχρεωμένος να σας αναφέρει τον συντελεστή θερμομόνωσης (συντελεστή θερμοπερατότητας ή θερμικής αγωγιμότητας) κάθε παραθύρου σας.


Alumil Kooltherm

Η κρίση των τελευταίων ετών και η αύξηση του κόστους θέρμανσης ευαισθητοποίησαν την αγορά σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτιρίου παίζουν τα κουφώματα του και η απώλεια ενέργειας που προέρχεται από αυτά. Η Alumil, πιστή στο όραμα της για προσφορά ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων, εδώ και μια δεκαετία παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησης του θερμομονωτικού υλικού ALUMIL Kooltherm (συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,023 W/Mk), που χρησιμοποιείται κατά κόρον σε θερμομονωτικά συστήματα Αλουμίνιου. Η παρεμβολή του ALUMIL Kooltherm, μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής πλευράς των θερμομονωτικών προφίλ αλουμινίου, ενισχύει ακόμη περισσότερο την θερμική απόδοση και επομένως εξασφαλίζει μεγαλύτερη οικονομία για ψύξη και θέρμανση.