Υποβολή βιογραφικού

Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας αποστολής βιογραφικού , θα σας ζητήσει να επισυνάψετε το βιογραφικό σας σημείωμα (μέγιστο μέγεθος 250kb) Step1

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλα τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σας σημειώματος θεωρούνται ως αυστηρώς εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση των τυπικών σας προσόντων, με αντικειμενικότητα και αξιοκρατία, για την πιθανότητα σταδιοδρομίας σας στην ALUMIL. Η αίτησή σας, καθώς και οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες παρέχονται, προστίθενται στη βάση υποψηφίων του Ομίλου. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Δικαίωμα πρόσβασης στη βάση υποψηφίων έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της ALUMIL. Η αίτησή σας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία διατηρούνται στη βάση υποψηφίων για δύο έτη. Εάν κατά το διάστημα αυτό υπάρξει αλλαγή κάποιου από τα στοιχεία του βιογραφικού σας, ή των προτιμήσεών σας ως προς τη θέση απασχόλησης στην ALUMIL, θα πρέπει να αποστείλετε νέο ενημερωμένο βιογραφικό στη διεύθυνση www.alumil.com, αναφέροντας τη νέα σας προτίμηση και σημειώνοντας «Ναι» στο πεδίο της ηλεκτρονικής φόρμας «Έχω υποβάλλει βιογραφικό σημείωμα στο παρελθόν».

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Όμιλος ALUMIL

  • Step 1 is Done
  • Step 2 is Done
  • Step 3 is Done
  • Step 4 is Done
 

Προσωπικά στοιχεία:

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

 

Διεύθυνση κατοικίας:

 
* υποχρεωτικά πεδία