Alumil Srbija
Izaberite vaš regionalni website

Arhetipska bioklimatska škola Kozani

Situacija

Inovativna bioklimatska škola u aktivnoj urbanističkoj zoni Kozani, u kojoj je smeštena Devetnaesta osnovna škola i vrtić Kozani, je projekt koji ističe održivi razvoj okoline. Inovativne tehnologije implementirane na površini od 4.200 kvadratnih metara, kroz finansiranje NSRF-a Makedonija / Trakija 2007-2013, doprinele su stalnom poboljšanju energetskih performansi kompleksa zgrade. Dizajn zgrade je zasnovan na principima bioklimatske arhitekture, usvajajući mnoštvo „zelenih“ karakteristika kako bi se minimizirala potrošnja energije u zgradama.

Izazov

Kompletan okretno-nagibni sistem SMARTIA M11500 je pružio visoku toplotnu izolaciju. Pored toga, energetsko "utvrđenje" zgrade je povećano zahvaljujući primeni naprednog sistema za zaštitu od sunca SMARTIA M5600, koji uključuje elegantne lamelice sa eliptičnim dizajnom. Izbor ALUMIL-ovih energetskih sistema nije bio slučajnost, jer su toplotna izolacija i kontrolisani unos dnevne svetlosti bitni elementi kako bi se osigurala visoka energetska efikasnost kroz korišćenje obnovljivih izvora energije.

Identitet projekta
Dodaj u favorite

Fabrikatori aluminijuma

FORMAL, Μωυσίδης-Αθανασιάδης OE

DETALJI