Alumil Srbija
Izaberite vaš regionalni website
header-global-presence

Međunarodni Razvoj

Kretanje ka napred otpočinje u Grčkoj. Tok razvoja kompanije ALUMIL karakteriše međunarodni rast i stalno ulaganje. Postepeno, nakon više 30-godišnjeg prisustva kompanije u industriji, ogranci su osnovani na svih 5 kontinenata u preko 20 zemalja. Saznajte više o napretku naše kompanije na međunarodnim tržištima u protekle tri decenije!
Rumunija

Godine 1997., kompanija donosi odluku o proširenju van Grčke. ALUMIL ROM je prvi ogranak u stranom vlasništvu. Za potrebe novog ogranka kupuju se skladišta u Bukureštu, dok se u odgovarajućim gradovima iznajmljuju još četiri skladišta. Deset godina kasnije (2007), akcije kompanije ALUMIL ROM su izlistane na državnoj berzi.

Albanija

Kako potrebe zemlje stabilno rastu, kompanija 1998. godine preduzima sledeći veliki korak u svojoj investicionoj politici i nastavlja sa osnivanjem kompanije ALUMIL ALBANIA SH.P.K. kako bi bolje odgovorila sve većim zahtevima potražnje. Sa osnivanjem industrijskih kompleksa u zemlji 2005. godine, proizvodna snaga kompanije ALUMIL je značajno povećana.

Bugarska

Iste godine (1998.), osnovana je kompanija ALUMIL BULGARIA kao prirodni sled širenja Grupe na Balkanu, sa ciljem većeg prodora na lokalno i šire balkansko tržište.

Ukrajina

Nakon primene ekstrovertne politike kompanije, njen ugled je u stalnom porastu i tokom 1999. godine, da bi se zadovoljile potrebe tržišta u severoistočnoj Evropi, osnovan je novi ogranak u Ukrajini, ALUMIL UKRAINE. Tako se uspostavljaju jaki temelji za uspešno zadovoljenje sve većih potreba i zahteva.

Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija

2000. godina označava početak novog milenijuma i predstavlja prekretnicu za Grupu, sa osnivanjem četiri ogranka. Osnivanje kompanije ALUMIL SKOPJE u BJRM predstavlja početak. Na taj način se pojačava prisustvo kompanije ALUMIL na Balkanu i na lokalnom tržištu.

Kipar

Kao „oružje“ svojih inovativnih sistema koje lansira na tržištu, kompanija ALUMIL je 2000. godine napravila sledeći korak, ovaj put na Grcima mestu poznatom. Novi ogranak, ALUMIL MILONAS CIPRUS, osnovan je kao prirodni rezultat zadovoljavanja potreba lokalnog tržišta na Kipru.

Egipat

Još jedan veliki korak je napravljen u sve naprednijem kursu kompanije, a novi milenijum (2000) je obeležen njenim prodorom na tržišta arapskog sveta. Da bi postigla svoj cilj, kompanija je ostvarila inicijalni dogovor sa glavnim akcionarima egipatske kompanije za ekstruziju aluminijuma za kupovinu većinskog udela. Novi ogranak sada poprima identitet kompanije ALUMIL i menja naziv u ALUMIL MISR. U isto vreme, kako bi se zadovoljile potrebe koje proizlaze iz perifernih proizvoda izvan sistema, osniva se nova kompanija za trgovinu profilima i dodacima, ALUMIL MISR za dodatke.

Nemačka

Nova 2000. godina završava se kupovinom zemljišta u Frankfurtu, gde se priprema teren za izgradnju skladišta u privatnom vlasništvu koje će direktno služiti nemačkim potrebama. Istovremeno, Grupa stalno raste i nastavlja sa osnivanjem novog ogranka ALUMIL DEUTCHLAND, sa ciljem da promoviše inovativne proizvode kompanije na veoma zahtevnom nemačkom tržištu.

Srbija

Investicije kompanije na Balkanu donose velike rezultate i snažna konsolidacija u regionu dolazi kao prirodno poboljšanje. Tako su 2001. godine u Srbiji osnovana dva (2) ogranka za promociju proizvoda na lokalnom tržištu. Dve godine kasnije, 2003. godine realizacija dogovorenog investicionog plana dovela je do osnivanja još jednog ogranka ALUMIL COATING. Godišnji proizvodni kapacitet kompanije značajno je povećan sa završetkom izgradnje industrijskih kompleksa u Srbiji 2005. godine. Naposletku, došlo je do preuzimanja kompanije ALUMIL COATING od strane ALUMIL YU INDUSTRY S.A..

Bosna i Hercegovina

Nakon Srbije, 2004. godine dolazi do primene strateškog investicionog plana susedne zemlje. Na velikom tržištu i žarištu između Balkana i ostatka evropskog sveta, kompanija je odlučila da kupi Bosansku industriju aluminijuma ALUPRO, čija imovina iznosi 10 miliona eura.

Crna Gora

Prisustvo kompanije na Balkanu se konstantno jača i osnovan je ogranak ALUMIL MONTENEGRO 2005. godine. Osnivanje novog ogranka odražava dinamičan rast Grupe u sektoru aluminijuma i sve veću potražnju za inovativnim sistemima koje proizvodi.

Francuska

Rast i prodor kompanije odvija se na celom evropskom prostoru i nakon snažnog prisustva kompanije ALUMIL na Balkanu, Centralna Evropa je atraktivno tržište za grčku kompaniju sa mnogo izgleda. 2006. godine osnovan je ogranak ALUMIL FRANCE S.A.S. koji preuzima odgovornost za veoma zahtevno tržište Francuske.

Ujedinjeni Arapski Emirati

2007. godine, prisustvo kompanije u oblasti Persijskog zaliva je ojačano osnivanjem novog ogranka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pod nazivom ALUMIL GULF, koji će kasnije biti preimenovan u ALUMIL Middle East. Investicije u ovoj bogatoj zemlji biće referentna tačka za kompaniju, koja nastavlja da bude lider u inovacijama implementacijom impresivnih projekata.

SAD

2008. godine ALUMIL prelazi preko Atlantskog okeana, i ta godina je obeležena osnivanjem ogranka ALUMIL North America u Sjedinjenim Američkim Državama. Osnovna svrha novoosnovane kompanije je da promoviše svoje arhitektonske sisteme sa mnogim rešenjima po meri u širem regionu Severne Amerike. Prodor na američko tržište je intenzivan, a njeni inovativni sistemi dobijaju kredibilitet i reputaciju. Obeležje američkog ogranka će postati veliki projekat iz 2013. godine sa 3.500 prozora za sedište kompanije Google Inc. u Njujorku.

Rusija

Veliko i veoma zahtevno rusko tržište dodaje se planu proširenja kompanije ALUMIL u 2010. godini. Osnovan je novi ogranak, ALUMIL YUG, koji sada preuzima odgovornost da pokrije izuzetno zahtevno i veliko tržište, sa glavnom svrhom da direktno i efikasnije isporučuje svoje proizvode i usluge.

Kenija

Afrički kontinent je veliki izazov za kompaniju, koja je odlučila da  se suoči sa tim izazovom kroz težak zadatak proširenja svojih aktivnosti u Keniji. 2014. godine, Grupa preduzima sledeći korak osnivanjem novog ogranka ALUMIL KENYA. Brzo rastuće tržište Kenije pozdravlja inovativne sisteme kompanije ALUMIL.

Hrvatska

Poslednja stanica na Balkanu je Hrvatska. 2014. godine osnovan je ogranak ALUMIL ZAGREB u glavnom gradu te balkanske zemlje, s primarnim ciljem pružanja efikasnijih i bržih usluga na lokalnom tržištu.

Indija

Strateško širenje kompanije na azijsko tržište karakteriše osnivanje drugog ogranka sa sedištem u New Mumbaiju, Indija 2015. godine. ALUMIL SYSTEMS INDIA će služiti lokalnom tržištu, nudeći napredne aluminijumske arhitektonske sisteme sa visokim performansama i specifikacijama.

Turska

Prisustvo kompanije u susednoj zemlji je snažno od početka 2000. godine, a stalno rastuće tržište Turske karakterišu veoma zahtevne građevinske potrebe. Stoga je doneta strateška odluka o osnivanju ogranka ALUMIL EGE sa sedištem u Smirni 2015. godine.

Australija

Sada je grčka kompanije osvojila pet kontinenata, i proširuje svoje aktivnosti u Okeaniji. Tako će 2015. godine biti osnovan novi ogranak, ALUMIL OCEANIA. Sa sedištem u Australiji, a posebno u Sidneju, novoosnovani ogranak je odgovoran za efikasnu promociju inovativnih proizvoda, učešćem u malim i velikim građevinskim projektima širom zemlje.