Alumil Romania
Choose your local website
header-investor-relations

Informatii pentru investitori

Partajare

Evolutia actiunilor ALUMIL ROM S.A. pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23-04-2021 / EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF 23-04-2021

mar. 23, 2021, 11:52 a.m. by Panos Repanas
  • Convocare AGEA 23.04.2021/EGM Convocation 23.04.2021
  • Buletin de vot prin corespondenta AGEA_23.04.2021/Correspondence vote ballot_EGM_23.04.2021
  • Procura speciala AGEA_23.04.2021/Special power of attorney_EGM_23.04.2021
  • Proiect de hotarare_AGEA_23.04.2021/Draft resolution_EGM_23.04.2021

Load more comments
Comment by from
Guvernanta corporativa
Societatea Alumil Rom Industry SA (denumita in continuare “Societatea”) aplica prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, piata reglementata pe care actiunile acestei societati sunt tranzactionate la categoria standard.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23-04-2021 / EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF 23-04-2021

mar. 23, 2021, 11:52 a.m. by Panos Repanas
  • Convocare AGEA 23.04.2021/EGM Convocation 23.04.2021
  • Buletin de vot prin corespondenta AGEA_23.04.2021/Correspondence vote ballot_EGM_23.04.2021
  • Procura speciala AGEA_23.04.2021/Special power of attorney_EGM_23.04.2021
  • Proiect de hotarare_AGEA_23.04.2021/Draft resolution_EGM_23.04.2021

Load more comments
Comment by from