Alumil Romania
Choose your local website
header-investor-relations

Informatii pentru investitori

Partajare

Evolutia actiunilor ALUMIL ROM S.A. pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti

"Alumil Academy" otvara svoja vrata sa vizijom da promoviše savršenstvo

oct. 31, 2019, 12:07 p.m. by Theodoros Sideridis
Nova ALUMIL akademija pod nazivom „ALUMIL Academy“ otvorila je svoja vrata zajednici proizvođača

Nova ALUMIL akademija pod nazivom „ALUMIL Academy“ otvorila je vrata zajednici proizvođača, kako bi obogatila znanje svojih partnera o tome kako ponuditi vrhunske proizvode i usluge. Nastavni plan „ALUMIL Akademije“ kreiran je s ciljem stalnog obrazovanja o proizvodima kompanije, bilo da su to potpuno novi ili postojeći proizvodi. Osim toga, značajan cilj akademije je brza i efikasna integracija novih partnera u ALUMIL-ovu porodicu. Nastavni plan je kreiran u skladu s međunarodno prihvaćenom akademskom metodom. Ciljevi akademskih kurseva i svakog modula razvrstani su u tri nivoa, na osnovu dominantnih trendova globalne literature i prakse:  znanja, sposobnosti i stava.  Na osnovu svega navedenog, „ALUMIL Academy“ nudi tehničku edukaciju o svim arhitektonskim sistemima, uključujući teorijski i praktični pristup. Pored toga, nudi se niz različitih edukativnih modula s ciljem pružanja cjelovite obuke, poput postavljanja stakla i rama, upoznavanja sa aluminijumom, prevazilaženja problema kvaliteta, staklenih ploča, upravljanja, proizvodnje, troškova, "zelenih" vještina i još mnogo toga. Trening moduli traju od 4 do 80 sati i dostupni su svim partnerima ALUMIL-a. Svaki obrazovni program nudi mogućnost aktivnog učešća u cilju efikasnog obogaćivanja znanja polaznika. Stalni cilj i prioritet ALUMIL-a je obostrano korisna saradnja sa svojim partnerima, što vodi razvoju i napretku - uvijek u cilju izgradnje savršenstva.

Kontaktirajte nas!

Guvernanta corporativa
Societatea Alumil Rom Industry SA (denumita in continuare “Societatea”) aplica prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, piata reglementata pe care actiunile acestei societati sunt tranzactionate la categoria standard.

"Alumil Academy" otvara svoja vrata sa vizijom da promoviše savršenstvo

oct. 31, 2019, 12:07 p.m. by Theodoros Sideridis
Nova ALUMIL akademija pod nazivom „ALUMIL Academy“ otvorila je svoja vrata zajednici proizvođača

Nova ALUMIL akademija pod nazivom „ALUMIL Academy“ otvorila je vrata zajednici proizvođača, kako bi obogatila znanje svojih partnera o tome kako ponuditi vrhunske proizvode i usluge. Nastavni plan „ALUMIL Akademije“ kreiran je s ciljem stalnog obrazovanja o proizvodima kompanije, bilo da su to potpuno novi ili postojeći proizvodi. Osim toga, značajan cilj akademije je brza i efikasna integracija novih partnera u ALUMIL-ovu porodicu. Nastavni plan je kreiran u skladu s međunarodno prihvaćenom akademskom metodom. Ciljevi akademskih kurseva i svakog modula razvrstani su u tri nivoa, na osnovu dominantnih trendova globalne literature i prakse:  znanja, sposobnosti i stava.  Na osnovu svega navedenog, „ALUMIL Academy“ nudi tehničku edukaciju o svim arhitektonskim sistemima, uključujući teorijski i praktični pristup. Pored toga, nudi se niz različitih edukativnih modula s ciljem pružanja cjelovite obuke, poput postavljanja stakla i rama, upoznavanja sa aluminijumom, prevazilaženja problema kvaliteta, staklenih ploča, upravljanja, proizvodnje, troškova, "zelenih" vještina i još mnogo toga. Trening moduli traju od 4 do 80 sati i dostupni su svim partnerima ALUMIL-a. Svaki obrazovni program nudi mogućnost aktivnog učešća u cilju efikasnog obogaćivanja znanja polaznika. Stalni cilj i prioritet ALUMIL-a je obostrano korisna saradnja sa svojim partnerima, što vodi razvoju i napretku - uvijek u cilju izgradnje savršenstva.

Kontaktirajte nas!