Alumil Romania
Choose your local website
header-investor-relations

Informatii pentru investitori

Partajare

Evolutia actiunilor ALUMIL ROM S.A. pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti

Praktika Akademike, Studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës

iun. 12, 2019, 16:32 p.m. by Denis Lila
Alumil Albania mirpret studentët e inxhinierisë nga Universiteti Politeknik i Tiranës në praktikën e tyre akademike të kursit Bachelor.

Sot në Alumil Albania filloi praktika akademike nga Universiteti Politeknik i Tiranës.

Kjo është tashmë një traditë e vazhdueshme midis kompanisë dhe Universitetit në shkëmbimin e studentëve për praktikën studentore para diplomimit. Këtë pranverë, studentët e inxhinierisë ekonomike dhe materiale ju bashkuan kompanisë për një trajnim një mujor në fushën e esktrudimit të aluminit. Përpara fillimit të praktikës, studentët pregatiten mbi sigurinë dhe infrastrukturën e brendshme të fabrikës.

Çdo seancë praktikore studentët kanë qasje në të gjithë linjën e prodhimit ku vëzhgojnë dhe studiojnë proceset kryesore industriale nën mbikëqyrjen e inxhinierëve të kompanisë dhe specialistëve të prodhimit. Praktika zgjat një muaj dhe në fund të saj çdo pjesëmarrës është në gjendje të interpretojë të gjitha hapat e prodhimit të profileve të aluminit dhe më pas vlerësohet nga bordi përkatës i profesorëve të universitetit para mbrojtjes së diplomës.

Nuk është vetëm përgjegjësi sociale, por edhe privilegj për të shkëmbyer përvojat dhe informacione teknologjike me inxhinierët e së ardhmes në mënyrë që të përmirësojnë aftësinë e sjelljes dhe të kuptuarit inxhinierik. Një bashkëpunim i rëndësishëm i përbashkët që ndihmon një gjeneratë të rritet me ne.

 

BUILDING EXCELLENCE EVERY DAY 

Load more comments
Comment by from
Guvernanta corporativa
Societatea Alumil Rom Industry SA (denumita in continuare “Societatea”) aplica prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, piata reglementata pe care actiunile acestei societati sunt tranzactionate la categoria standard.

Praktika Akademike, Studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës

iun. 12, 2019, 16:32 p.m. by Denis Lila
Alumil Albania mirpret studentët e inxhinierisë nga Universiteti Politeknik i Tiranës në praktikën e tyre akademike të kursit Bachelor.

Sot në Alumil Albania filloi praktika akademike nga Universiteti Politeknik i Tiranës.

Kjo është tashmë një traditë e vazhdueshme midis kompanisë dhe Universitetit në shkëmbimin e studentëve për praktikën studentore para diplomimit. Këtë pranverë, studentët e inxhinierisë ekonomike dhe materiale ju bashkuan kompanisë për një trajnim një mujor në fushën e esktrudimit të aluminit. Përpara fillimit të praktikës, studentët pregatiten mbi sigurinë dhe infrastrukturën e brendshme të fabrikës.

Çdo seancë praktikore studentët kanë qasje në të gjithë linjën e prodhimit ku vëzhgojnë dhe studiojnë proceset kryesore industriale nën mbikëqyrjen e inxhinierëve të kompanisë dhe specialistëve të prodhimit. Praktika zgjat një muaj dhe në fund të saj çdo pjesëmarrës është në gjendje të interpretojë të gjitha hapat e prodhimit të profileve të aluminit dhe më pas vlerësohet nga bordi përkatës i profesorëve të universitetit para mbrojtjes së diplomës.

Nuk është vetëm përgjegjësi sociale, por edhe privilegj për të shkëmbyer përvojat dhe informacione teknologjike me inxhinierët e së ardhmes në mënyrë që të përmirësojnë aftësinë e sjelljes dhe të kuptuarit inxhinierik. Një bashkëpunim i rëndësishëm i përbashkët që ndihmon një gjeneratë të rritet me ne.

 

BUILDING EXCELLENCE EVERY DAY 

Load more comments
Comment by from