Alumil Greece
Choose your local website

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023

Πες ΝΑΙ στην ενεργειακή αναβάθμιση!

Αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σου με πιστοποιημένα κουφώματα ALUMIL, μειώνεις έως και 50% τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης, απολαμβάνεις συνθήκες θερμικής άνεσης χειμώνα-καλοκαίρι, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής της οικογένειάς σου και προστατεύοντας το περιβάλλον.

Αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σου με πιστοποιημένα κουφώματα ALUMIL, μειώνεις έως και 50% τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης, απολαμβάνεις συνθήκες θερμικής άνεσης χειμώνα-καλοκαίρι, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής της οικογένειάς σου και προστατεύοντας το περιβάλλον.

Ευθύνεται για το 43%

της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης και διαδραματίζει βασικό ρόλο στην εθνική ενεργειακή πολιτική.

Είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρος

καθώς 8 στα 10 κτίρια έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 και ανήκουν στην Κατηγορία Η

Σύγκριση προϊόντων (0)
Το αλουμίνιο υπερέχει

ΓΙΑΤΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Το αλουμίνιο υπερέχει

Είστε ακόμη σε δίλημμα για το υλικό που πρέπει να έχουν τα νέα σας κουφώματα; Η απάντηση είναι απλή και σας εξηγούμε αναλυτικά τους λόγους

Βρες εύκολα το ποσοστό χρηματοδότησης που δικαιούσαι.
Επιλέξτε τύπο εισοδήματος
Επιλέξτε κλίμακα εισοδήματος
Ποιά θα είναι η χρήση του ακινήτου;
Το ποσοστό επιχορήγησης είναι:
Discount: N/A
Exception occured while executing the controller. Check error logs for details.

ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Κάνε Eco-νομία

Προτάσεις και συμβουλές για ένα ενεργειακά αποδοτικό σπίτι.
Εξοικονομώ

Εσύ ρωτάς, εμείς απαντάμε!

Η ALUMIL  ΔΕΝ αναλαμβάνει τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, την προετοιμασία του φακέλου και την κατάθεση της αίτησής σας στο Πρόγραμμα. Για τις διαδικασίες αυτές, πρέπει να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένους μηχανικούς και ενεργειακούς επιθεωρητές. Στην ανανεωμένη ιστοσελίδα  buildingcert.gr  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορείτε να αναζητήσετε ενεργειακό επιθεωρητή ή εταιρεία που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές ανά περιφερειακή ενότητα και δήμο. 

Για να κριθεί μια κατοικία επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις παρακάτω γενικές προϋποθέσεις:

 • Να υφίσταται νόμιμα.
 • Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Να έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

 

Δυνητικοί Ωφελούμενοι του Προγράμματος μπορεί να είναι οι αιτούντες που, κατά το έτος αναφοράς, εντάσσονται στις παρακάτω εισοδηματικές κατηγορίες: 

Κατηγορία Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό Εισόδημα (€) 
1≤5.000≤10.000 
2>5.000 – 10.000>10.000 – 20.000 
3>10.000 – 20.000>20.000 – 30.000 
4>20.000 – 30.000>30.000 – 40.000 
5>30.000 >40.000

Στο ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα προσμετρώνται:  

 • Το συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα 

 • Τα Απαλλασσόμενα και Αυτοτελή Φορολογούμενα Εισοδήματα και   

 • Η Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος. 

Τα παραπάνω εισοδήματα προκύπτουν από την Πράξη Προσδιορισμού Φόρου της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης του έτους 2021.  

Το ποσοστό επιχορήγησης μιας αίτησης είναι κλιμακωτό, εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο αιτών και ορίζεται ως εξής: 

 

   Ποσοστό επιχορήγησης
ΚατηγορίαΑτομικό εισόδημα σε €Οικογενειακό εισόδημα σε €Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούνταΔωρεάν παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο / Ενοικίαση
1≤5.000≤10.00075%65%
2>5.000-10.000>10.000 - 20.00070%60%
3>10.000 - 20.000>20.000 - 30.00055%45%
4>20.000 - 30.000>30.000 - 40.00045%40%
5>30.000>40.00040%40%

Βάσει των απαιτήσεων του Προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, επιλέξιμες είναι οι παρακάτω παρεμβάσεις:  

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων 

 • Τοποθέτηση / Αναβάθμιση θερμομόνωσης  

 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης  

 • Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) με αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 

 • Λοιπές παρεμβάσεις: Εγκατάσταση Έξυπνων Συστημάτων Διαχείρισης  

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 01/02/2020. Έργα που, βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν είναι επιλέξιμα. Σε αυτό το πλαίσιο, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την 01/02/2020 και μετά.  

Το πρόγραμμα καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης έως 22.500 ευρώ ανά αίτηση Ωφελούμενου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Επιπλέον, επιχορηγούνται σε ποσοστό 100%, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης στο Πρόγραμμα και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου, οι ακόλουθες δαπάνες: 

 • Το κόστος για τις δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις και την καταχώρηση της Πρότασης και της Καταγραφής Παρεμβάσεων.  

 • Το κόστος για την κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας.  

 • Η αμοιβή του Τεχνικού Συμβούλου που υποβάλει και διαχειρίζεται την αίτηση.  

 •  Τα έξοδα για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση παρεμβάσεων.

 

Το ανώτατο συνολικό επιλέξιμο κόστος για λοιπές δαπάνες είναι έως 2.500 ευρώ ανά αίτηση.

 

 

Αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τις 12 Ιουνίου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2023, μόνο ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος. Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά.  

Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό, έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου μετά από αίτηση του Ωφελούμενου. Αποκλειστικά για τους Ωφελούμενους της εισοδηματικής κατηγορίας 1, (ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ),   σε περίπτωση σύναψης δανειακής σύμβασης, παρέχεται η δυνατότητα εγγυοδοσίας του Προγράμματος για την εξασφάλιση του δανείου προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η εγγυοδοσία θα καλύπτει το ποσό της δανειοδότησης στο 100% για τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης και στο 80% για τις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων. 

Μέσα από την online πλατφόρμα My Windows, μπορείτε να ζητήσετε προσφορές για τα νέα σας κουφώματα από το δίκτυο συνεργατών της ALUMIL.

Το Πρόγραμμα αφορά στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.  

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες επιδοτήσεων, από 40% έως 75%, στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους.  

Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα:  

 • Εξετάζει αν πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

 • Συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

 • Απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή για να πραγματοποιήσει  την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του και να εκδώσει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ). 

 • Συμπληρώνει την αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα https://exoikonomo2023.gov.gr/  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που διατηρούν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα, επικαρπία ή ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία. 

Αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκύριοι) σε επιλέξιμη κατοικία, ισχύουν τα παρακάτω: 

 • Αν η κατοικία χρησιμοποιείται από έναν εκ των συγκυρίων, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνο ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί.  

 • Αν η κατοικία χρησιμοποιείται από έτερο πρόσωπο μη συγκύριο (περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης), δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε συγκύριος με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας (όχι ψιλής κυριότητας).  

 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους», κατοικίες με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προηγούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης («Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» και «Εξοικονομώ 2021») και κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο νέο Πρόγραμμα.   

 

 

Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) και για κάθε επιλέξιμη κατοικία, μπορεί να υποβληθεί μόνο μία (1) αίτηση. 

Η υποβολή περισσότερων αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων, ενώ στην περίπτωση αίτησης για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση υπαγωγής, η τελευταία χρονολογικά αίτηση ανακαλείται.  

Ο έλεγχος για την τήρηση των ανωτέρω αφορά στο σύνολο των αιτήσεων που υποβάλλονται στο Πρόγραμμα  και πραγματοποιείται από τον Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος πριν την έκδοση απόφασης υπαγωγής κάθε αίτησης.  

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία, είτε μονοκατοικία είτε διαμέρισμα, στόχος είναι η υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες σε σχέση με την κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%. 

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό - περιβαλλοντικό στόχο αίτησης, ως εξής: 

Ενεργειακές κατηγορίες (κατάταξη)Επιλέξιμη αίτηση με κατάταξη στο Α’ ΠΕΑΕλάχιστος ενεργειακός στόχος: Κατάταξη στο Β’ ΠΕΑ
Α+----
Α----
Β+----
Β----
ΓΓΑ
ΔΔΒ+
ΕΕΒ
ΖΖΓ
ΗΗΔ

Για τον έλεγχο των παραπάνω, θα πρέπει όλα τα δομικά υλικά και τα τεχνικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για τις παρεμβάσεις να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους.  

 

Για την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα απαιτούνται: 

 • Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο (όπως υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών).  

 • Αντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 

 • Βεβαίωση από το οικείο ΟΤΑ από την οποία να προκύπτει η ταυτοποίηση του ακινήτου, μόνο αν η διεύθυνση που αναγράφεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν ταυτίζεται με τη σημερινή διεύθυνση του ακινήτου. 

 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α' ΠΕΑ). 

 • Φωτογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των τμημάτων και επιφανειών του ακινήτου στα οποία προτείνονται παρεμβάσεις.  

 • Αν ο αιτών απέκτησε εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου μετά τις 31.12.2021, υποβάλλονται επιπλέον: 

 • Τίτλος ιδιοκτησίας. 

 • Πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή το πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου.  

 • Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 του αιτούντος, όπου δηλώνεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο. 

 • Φορολογικά στοιχεία του αιτούντος. 

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε περιπτώσεις κατοικίας που ενοικιάζεται ή παραχωρείται δωρεάν, φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, πιστοποίησης αναπηρίας, πολυτεκνικής ιδιότητας, πρόσφατης απόκτηση ακινήτου κ.ά. αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος.  

 

 

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται αξιολογούνται συγκριτικά, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, τα οποία αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας:  

A/A Κριτήριο Βαρύτητα Συντελεστών Ανώτατο βαθμολογούμενο όριο κριτηρίου Κατώτατο βαθμολογούμενο όριο κριτηρίου
Κ1

Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας

50% 0,200 1,100 
Κ2 Εισόδημα (€)/μέλος οικογένειας14% 1.000(€)/άτομο οικογένειας 30.000(€)/άτομο οικογένειας
Κ3 Βαθμοημέρες
7% 1,40690,2180
Κ4 Ενεργειακή κλάση βάσει Α’ ΠΕΑ5% ΗΓ
Κ5 Παλαιότητα κατασκευής3% Προ του 19552011
Κ6 Μονογονεϊκή οικογένεια
7% Σταθερό  
Κ7 ΑμεΑ
7% Σταθερό 
Κ8 Πολύτεκνοι
7% Σταθερό  
Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας συντελεστών  100%   

 

Αν αναζητάτε μια λύση που να προσφέρει υψηλές ενεργειακές επιδόσεις, αντοχή στον χρόνο (άνω των 30 ετών), ποικιλία χρωμάτων, ευρεία γκάμα σχεδίων και ελάχιστες ανάγκες συντήρησης, τότε τα κουφώματα αλουμινίου αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή. 

Τα σύγχρονα κουφώματα αλουμινίου ενσωματώνουν κορυφαίες τεχνολογίες θερμοδιακοπής και ηχομόνωσης, καθώς και υψηλά επίπεδα στεγανότητας σε νερό και αέρα, προσφέροντας μια ολιστική λύση για τον χώρο σας, χωρίς συμβιβασμούς στον αισθητικό τομέα. Μάλιστα, σε σύγκριση με την πιο οικονομική επιλογή που είναι τα κουφώματα PVC, τα κουφώματα αλουμινίου έχουν αυξημένη επιδότηση ανά τετραγωνικό μέτρο στο «Εξοικονομώ 2023», όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & PVC / ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ
Επιδότηση (€/m2) για κουφώματα αλουμινίου & PVC / Συστήματα Σκίασης, βάσει συντελεστή θερμοπερατότητας
Συντελεστής Θερμοπερατότητας Uw [W/(m2 K)]Ι
2 ≤ Uw ˂ 3,2
ΙΙ
Uw < 2,0
Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο475 € / m2550 € / m2
Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Μπαλκονόπορτα385 € / m2440 € / m2
Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο320 € / m2340 € / m2
Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Μπαλκονόπορτα230 € / m2310 € / m2
Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί – Ρολό, ή Εξώφυλλο) – επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος175 € / m2
Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης45 € / m2