Alumil Greece
Choose your local website
header-evolution-of-share-capital

Εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ALUMIL, το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε 5.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 5.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ η κάθε μία, με ίσα δικαιώματα ψήφου, το οποίο και καλύφθηκε με μετρητά. (Aρθρο 5 του αρχικού Καταστατικού, ΦΕΚ 2498/15.7.1988). Tο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας από την τελευταία αύξησή του, μεταβλήθηκε αυξανόμενο στο σημερινό του ύψος ως ακολούθως:

Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας στις 6/9/1999 και 18/2/2000 αποφάσισαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

Την έκδοση 6.115.625 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής τιμής 100 δρχ. η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 5 νέες μετοχές σε κάθε 10 παλαιές, με κεφαλαιοποίηση μέρους του «υπέρ το άρτιο» αποθεματικού. Με την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 611.562.500 δρχ.

Την έκδοση 3.669.375 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία, οι οποίες διατέθηκαν με δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία 3 νέες μετοχές σε κάθε 10 παλαιές και τιμή διάθεσης 2.750 δρχ. έκαστη. Η διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής τιμής θα πιστωθεί στο λογαριασμό "Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 2.201.625.000 δρχ., διαιρούμενο σε 22.016.250 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία. 

Η πλήρης εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας απο την ίδρυσή της

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/5/2002 (ΦΕΚ 6551/3.7.02) αποφασίστηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της ALUMIL από δραχμές σε ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.2842/2000 και η συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της ALUMIL, ποσού 2.201.625.000 δραχμές, μετατρεπόμενο σε 6.461.115,19 ευρώ, διαμορφώνεται στο ποσό των 7.045.200 ευρώ, διαιρούμενο σε 22.016.250 κοινές ονομαστικές μετοχές (στο σύνολό τους), ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η καθεμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίαση της 4-7-2002 ενημερώθηκε για την παραπάνω αύξηση και μετατροπή του Μ.Κ. (και της ονομαστικής αξίας της μετοχής) σε ευρώ. Κατόπιν τούτου, από την Πέμπτη 11-7-2002 οι μετοχές της ALUMIL διαπραγματεύονται στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,32 ευρώ.
Η Γενική Συνέλευση της 22ας Ιουνίου 2006 ομοφώνως και δια της ειδικής ψηφοφορίας κλήσεως εκάστου μετόχου, ενέκρινε την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών προερχομένων από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων (υπόλοιπο διαφοράς αναπροσαρμογής χρήσεως 2000 και διαφορά αναπροσαρμογής χρήσεως 2004), ύψους ευρώ 1.100.812,50, δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,05 ευρώ, ήτοι σε 0,37 ευρώ από 0,32 ευρώ. Το απομένον υπόλοιπο από τη διαφορά αναπροσαρμογής χρήσεως 2004, ανερχόμενο σε ευρώ 3.537,65, θα κεφαλαιοποιηθεί σε επόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 8.146.012,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 22.016.250 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,37 ευρώ εκάστης.

Ας παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της διάθεσης των αντληθέντων από το Χ.Α. κεφαλαίων (Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, Μάιος 2000):

Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων έως 30/06/2000 σε δραχμές

Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων έως 30/09/2000 σε δραχμές & σε ευρώ

Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων έως 31/12/2000 σε δραχμές & σε ευρώ

Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων έως 31/03/2001 σε δραχμές & σε ευρώ

Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων έως 30/06/2001 σε δραχμές & σε ευρώ

Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων έως 30/09/2001 σε δραχμές & σε ευρώ

Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων έως 31/12/2001 σε δραχμές & σε ευρώ

Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων έως 31/03/2002 σε δραχμές & σε ευρώ