Alumil Greece
Choose your local website

Alumil Academy

Η γνώση είναι δύναμη. Αυτή η φράση εμπεριέχει τη δυναμική και τον σκοπό της ακαδημίας εκπαίδευσης της ALUMIL.
Ακαδημία ALUMIL | Επαγγελματίες

Τι είναι;

Πρόκειται για μια σχολή που δημιουργήθηκε για τους συνεργάτες μας που επιθυμούν να βελτιώσουν τις κατασκευές τους και την ποιότητα των τελικών προϊόντων και να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Το σημαντικότερο όμως, είναι πως πρόκειται για ένα εγχείρημα που μεταδίδει την κουλτούρα της συνεργασίας ανάμεσα στην εταιρεία μας και τους συνεργάτες μας, με βασικό στόχο σε αυτό το ταξίδι, την από κοινού επιτυχία.

Η αποστολή της ALUMIL Academy είναι να προσφέρει συνεχιζόμενη εκπαίδευση γύρω από τα προϊόντα και να συμπεριλάβει νέους συνεργάτες στην οικογένεια της ALUMIL, οι οποίοι θα αγκαλιάσουν το όραμα της εταιρείας.

Τι μπορείτε να περιμένετε από την Ακαδημία Alumil

Η εκπαίδευση παρέχει στους συνεργάτες μας τις κατάλληλες γνώσεις, ώστε να προσφέρουν υψηλής ποιότητας προϊόντα στον τελικό αγοραστή. Επιπλέον, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει Πιστοποιητικό για την ολοκλήρωση των σπουδών του.

Η εκπαιδευτική διαδικασία παρέχει:

  • Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων
  • Σε βάθος γνώση των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των προϊόντων
  • Πρακτική χρήση του εξοπλισμού
  • Κατάρτιση με υψηλά standards
  • Συνολική κατανόηση της κουλτούρας της εταιρείας

Το πρόγραμμα είναι προσωποποιημένο παραμετροποιώντας τους στόχους, τη διάρκεια σπουδών, τις υποδομές, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και το εκπαιδευτικό υλικό, καλύπτοντας όποιες ανάγκες προκύπτουν. Για να συνθέσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ακολουθήθηκε η διεθνώς αναγνωρισμένη ακαδημαϊκή διαδικασία, μέσω των παρακάτω βημάτων:

Βήμα 1: Περιγραφή προφίλ του υποψήφιου εκπαιδευόμενου, σχετικά με το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, που θεωρούνται απαραίτητες για την παρακολούθηση των μαθημάτων.
Βήμα 2: Περιγραφή των εκπαιδευτικών μεθόδων και δραστηριοτήτων και ανάθεση καθηκόντων στο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Βήμα 3: Αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου – εκπαιδευτή και της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Τέλος, η ALUMIL Academy καινοτομεί θέτοντας τους στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματος και κάθε περιλαμβανόμενου μαθήματος, πάντα σύμφωνα με τις πρόσφατες διεθνείς τάσεις, με βάση τη βιβλιογραφία και την πρακτική εφαρμογή.

Οι Πυλώνες του Προγράμματος που προσφέρουμε

Το Πρόγραμμα της ALUMIL Academy χωρίζεται σε 3 Πυλώνες, καθένας από τους οποίους εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες. Έτσι έχουμε: α. τη Συμβουλευτική Επιχειρήσεων, για καθοδήγηση σε σχέση με τις λειτουργίες και τη στρατηγική μιας εταιρείας, β. την Εκπαίδευση, που προσφέρει γνώση και εξάσκηση σε όσους μπαίνουν για πρώτη φορά στον χώρο της κατασκευής συστημάτων αλουμινίου και γ. την Τεχνική Κατάρτιση, που παρέχει σε ήδη υπάρχοντες κατασκευαστές, τη δυνατότητα να εξελιχθούν και να προχωρήσουν με πιο προηγμένα συστήματα αλουμινίου της Alumil.

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής επιχειρήσεων που προσφέρουμε, επικεντρώνονται στα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους πελάτες μας και τις αντίστοιχες ευκαιρίες που τα συνοδεύουν: στρατηγική, μάρκετινγκ, οργάνωση, επιχειρησιακή λειτουργία, οικονομικά. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε υψηλού επιπέδου προσωποποιημένη συμβουλευτική σε εταιρείες, ώστε να ενδυναμώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να βελτιώσουν την απόδοση των στρατηγικών τους επιλογών, δίνοντας πρόσθετη αξία στις υπηρεσίες τους.

Επαγγελματική Κατάρτιση

Οι κατευθύνσεις του προγράμματος, βοηθούν στην ανάπτυξη των ταλέντων, την εξέλιξη της καριέρας, την ανάδειξη ηγετών και τη μεταμόρφωση οργανισμών. Αξιοποιώντας την πλούσια γνώση και την πολύπλευρη γκάμα δραστηριοτήτων , σε συνδυασμό με το καταρτισμένο προσωπικό μας, η εκπαιδευτική διαδικασία βοηθάει εσάς και τους συνεργάτες σας, να εξελίξετε, να διατηρήσετε και να εμπλουτίσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε να αναπτύσσεστε εσείς και ο οργανισμός σας, μένοντας κοντά στις σύγχρονες τάσεις.

Πρακτική εξάσκηση και εξατομικευμένη εκπαίδευση πάνω στα προϊόντα που θέλεις να μάθειςυ, ώστε να έχεις τη δυνατότητα κατασκευής και τοποθέτησης των προϊόντων της ALUMIL.

Τεχνική Υποστήριξη

Τα προγράμματα τεχνικής υποστήριξης απευθύνονται σε κατασκευαστές που επιθυμούν να διευρύνουν την γκάμα προϊόντων τους. Έτσι, παρέχεται η κατάλληλη εκπαίδευση πάνω σε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων, με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων τεχνικών, ώστε να αποκτήσουν όλη την απαραίτητη γνώση, που θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν την κατασκευαστική τους παλέτα. Το πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης, προσαρμόζεται ανάλογα με τη ζήτηση των κατασκευαστών για συγκεκριμένα συστήματα αλουμινίου.

 

Έχετε κάποιο ερώτημα σχετικα με την Ακαδημία;