Alumil Cyprus
Choose your local website

ALUMIL BEYOND

Αειφορία – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κοινωνική Προσφορά

Στην ALUMIL έχουμε μάθει να κοιτάμε μπροστά. Πέρα από τα όρια του κλάδου μας. Πέρα από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Ο πλανήτης μας έχει ανάγκη τη συνεισφορά όλων. Γι’ αυτό, οραματιζόμαστε έναν κόσμο αειφορίας, βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής προσφοράς. Έναν κόσμο πέρα από τα συνηθισμένα ή αλλιώς…τον κόσμο της ALUMIL BEYOND.
Achievement 2

+73%

αύξηση του μέσου όρου ωρών κατάρτισης για το μέσο εργαζόμενο

50%

των προμηθευτών της εταιρείας από την τοπική αγορά
achievement 4

1200

ώρες εκπαιδεύσεων της ALUMIL Academy σε τμήματα κατάρτισης για νέους του κλάδου & 1.343 ώρες εκπαίδευσης κατασκευαστών αλουμινίου.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Διαβάστε την ετήσια  Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της ALUMIL, που καταγράφει τις επιδόσεις και τα επιτεύγματα της εταιρείας, γύρω από ζητήματα κοινωνικής ευθύνης, περιβάλλοντος, εταιρικής διακυβέρνησης, αγοράς και ανθρώπινου δυναμικού.
George Milonas

"Χτίζουμε τη στρατηγική εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, έχοντας την πεποίθηση ότι οι επιχειρήσεις μπορούν και οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις σημαντικές προκλήσεις για την ανθρωπότητα."

- Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ALUMIL

Ενσωματώνουμε Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Υποστηρίζουμε ενεργά την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για ειρήνη και ευημερία έως το 2030, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συμμετέχουμε σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, υιοθετώντας 9 από τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών και αποσκοπώντας στην εκπλήρωσή τους μέσα από ανάλογες πρωτοβουλίες και ενέργειες. 

Καλή υγεία και ευημερία

Καλή υγεία και ευημερία

Θέτουμε την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων μας ως στρατηγική μας προτεραιότητα και εφαρμόζουμε για αυτόν τον σκοπό σχεδιασμένες πολιτικές, που βρίσκονται σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα.

Ποιοτική Εκπαίδευση

Ποιοτική Εκπαίδευση

Πραγματοποιούμε τακτικά εκπαιδεύσεις στο προσωπικό μας, που έχουν ως στόχο τη διεύρυνση των δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες για την εργασία τους, αλλά και την εκπαίδευσή τους σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και βέλτιστων πρακτικών.

Ισότητα των φύλων

Ισότητα των φύλων

Η εταιρική μας κουλτούρα διαμορφώνει ένα περιβάλλον εργασίας, όπου η επιλογή των εργαζομένων γίνεται ανεξαρτήτως φύλου και με μοναδικά κριτήρια τις ικανότητές τους και την αξία που μπορούν να προσφέρουν στην εταιρεία.

Καθαρό νερό και αποχέτευση

Καθαρό νερό και αποχέτευση

Η χρήση του νερού είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των παραγωγικών μας εγκαταστάσεων και γι΄ αυτό η ορθολογική διαχείρισή του αποτελεί δέσμευση και προτεραιότητά μας, ενώ στόχος μας είναι να διατηρούμε υψηλά τα ποσοστά ανακύκλωσής του.

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Επενδύουμε συνεχώς στους ανθρώπους μας, καθώς αναγνωρίζουμε ότι είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας. Ο ρόλος τους είναι καθοριστικός στην ανάπτυξη της εταιρείας και ως εκ τούτου δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε συνεχώς το περιβάλλον εργασίας τους.

Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, ενισχύοντας τη διαχείριση του ποιοτικού ελέγχου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Παράλληλα, πιστοποιούμε τα συστήματά μας σε συνεργασία με διεθνή ινστιτούτα.

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Είμαστε από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που υποστήριξαν το μοντέλο της «κυκλικής οικονομίας», ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που βασίζεται στη χρήση υλικών & προϊόντων με τρόπο που θα συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους και θα ελαχιστοποιεί την άντληση των φυσικών πόρων.

Δράση για το κλίμα

Δράση για το κλίμα

Αναζητούμε συνεχώς τρόπους για να περιορίσουμε τη χρήση των φυσικών πόρων, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Μέσα από έρευνα και σχεδιασμό, επιδιώκουμε να έχουμε όσο το δυνατόν ηπιότερο αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Συνεργασία για τους στόχους

Συνεργασία για τους στόχους

Είμαστε μέλος του δικτύου Global Compact των Ηνωμένων Εθνών από το 2011. Παράλληλα, διαρκώς αναζητούμε νέες συνεργασίες και στηρίζουμε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας.

Βραβεία & Αναγνώριση

The Most Sustainable Companies In Greece 2020

The Most Sustainable Companies In Greece 2020

Η ALUMIL ανάμεσα στις 25 κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις που ακολουθούν τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κυκλικής Οικονομίας. H εταιρεία μας είναι ο μοναδικός παραγωγός αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου που έχει λάβει αυτή τη διάκριση.

Ειδικό Βραβείο για κοινωνική προσφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Ειδικό Βραβείο για κοινωνική προσφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Στα πλαίσια του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η ALUMIL έλαβε Ειδικό Βραβείο για την κοινωνική της προσφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με την παραγωγή προσωπίδων προστασίας και αποστολή τους σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Bραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Εταιρείας Διεθνούς Δραστηριοποίησης 2020

Bραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Εταιρείας Διεθνούς Δραστηριοποίησης 2020

Η εταιρεία απέσπασε το 3ο βραβείο στα επιχειρηματικά βραβεία που διοργανώθηκαν για 18η συνεχή χρονιά από το περιοδικό ΧΡΗΜΑ και στοχεύουν στην ανάδειξη των επιχειρήσεων που στηρίζουν την ελληνική οικονομία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του χρηματιστηριακού θεσμού.

Η ALUMIL ανάμεσα στις 35 εισηγμένες ελληνικές εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια του Χρηματιστηριακού δείκτη ESG

Η ALUMIL ανάμεσα στις 35 εισηγμένες ελληνικές εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια του Χρηματιστηριακού δείκτη ESG

H ALUMIL, ύστερα από αξιολόγηση, κρίθηκε πως πληροί τα κριτήρια για την ένταξη στον δείκτη ESG, ο οποίος θα παρακολουθεί την απόδοση των εταιρειών σε ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνικής δραστηριοποίησης και εταιρικής διακυβέρνησης.

Η πρόκληση της θαλάσσιας ρύπανσης και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε

Η θαλάσσια ρύπανση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας σήμερα. Η αυξανόμενη ανθρώπινη δραστηριότητα, η παραγωγή μεγάλου όγκου αποβλήτων και η απόρριψή τους έχουν επηρεάσει αρνητικά τις θάλασσες και τα οικοσυστήματά της. Κάθε χρόνο, δισεκατομμύρια τόνοι σκουπιδιών και άλλων ρύπων εισέρχονται σε θάλασσες και ωκεανούς.  

Plastic floating in the ocean


Οι δύο βασικοί τύποι θαλάσσιας ρύπανσης 

Από που προέρχεται, όμως, η ρύπανση των θαλασσών και που καταλήγει; Εδώ και δεκαετίες, οι επιστήμονες έχουν τεκμηριώσει ότι οι βασικοί τύποι ρύπανσης είναι δύο: Τα χημικά απόβλητα και τα σκουπίδια, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από χερσαίες πηγές ή διοχετεύονται απευθείας στον ωκεανό από ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάποια από αυτά βυθίζονται στον πυθμένα των θαλασσών, κάποια καταναλώνονται από θαλάσσια ζώα που τα μπερδεύουν με την τροφή τους, ενώ κάποια συσσωρεύονται σε παράκτιες περιοχές ή κόλπους. 

Η απειλή των πλαστικών μιας χρήσης 

Η πιο γνωστή απειλή για τη ρύπανση των θαλασσών είναι τα σκουπίδια και τα πλαστικά αντικείμενα, τα οποία είναι επικίνδυνα τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Ο παράγοντας που επηρεάζει άμεσα τη θαλάσσια ζωή είναι τα πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης, όπως οι πλαστικές σακούλες, που χρησιμοποιούνται μία φορά και στη συνέχεια πετιούνται στα σκουπίδια ή και απευθείας στη θάλασσα. Τα αντικείμενα αυτά καταναλώνονται ακούσια από πολλά θαλάσσια θηλαστικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι πλαστικές σακούλες που καταναλώνονται συχνά από θαλάσσιες χελώνες, γιατί μοιάζουν με τις μέδουσες από τις οποίες τρέφονται, ενώ τα θαλασσοπούλια τρώνε πλαστικό επειδή απελευθερώνει μια χημική ουσία που το κάνει να μυρίζει σαν τη φυσική τους τροφή. 

Sea turtle eating a plastic bag, mistaking it for jellyfish


Η απειλή των μικροπλαστικών  

Οι επιπτώσεις, όμως, δεν σταματούν εκεί. Λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας, του ανέμου και του κυματισμού, τα πλαστικά που μένουν μέσα στις θάλασσες διασπώνται σε βάθος χρόνου σε μικροπλαστικά και νανοπλαστικά σωματίδια. Αυτά περιέχουν διάφορες χημικές ουσίες, οι οποίες εισχωρούν στους ιστούς των θαλάσσιων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ανήκουν στην τροφική αλυσίδα του ανθρώπου. Σε ορισμένες περιοχές στη Μεσόγειο, οι συγκεντρώσεις μικροπλαστικών στην επιφάνεια της θάλασσας ξεπερνούν τα 64 εκατομμύρια μικροσωματίδια ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Επιπλέον, υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο εισέρχονται στις θάλασσες 10 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών απορριμμάτων, τα οποία θα αποσυντεθούν σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια. 

Diagram of how microplastics pollute the sea


Η απειλή των χημικών αποβλήτων 

Η χημική ρύπανση των υδάτων αναφέρεται σε βλαβερές χημικές ουσίες που προέρχονται από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες. Η παγκόσμια εξάπλωση της βιομηχανοποιημένης γεωργίας και η αυξανόμενη χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων, καθώς και η παραγωγή βιομηχανικών αποβλήτων και τα ανεπαρκώς επεξεργασμένα αστικά λύματα, απειλούν τα υδάτινα και θαλάσσια οικοσυστήματα, έχοντας σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και τη βιοποικιλότητα.  

Συχνά, πολλοί χημικοί ρύποι δεν μπορούν να διασπαστούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή είναι δύσκολο να αφαιρεθούν πλήρως, οπότε παραμένουν στο περιβάλλον απειλώντας το για αιώνες. Οι πιο επικίνδυνες είναι οι ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίες, οι οποίες δεν διασπώνται εύκολα και συγκεντρώνονται σε θαλάσσιους οργανισμούς και κατ’ επέκταση στην τροφική αλυσίδα. Έχει παρατηρηθεί σε θαλάσσια ζώα όπως οι φώκιες και τα μεγάλα ψάρια να έχουν εκατομμύρια υψηλότερα επίπεδα μόλυνσης στο σώμα τους απ’ ότι στο περιβάλλον τους.  Τέλος, οι ρύποι με βάση το πετρέλαιο μειώνουν τη φωτοσύνθεση σε θαλάσσιους μικροοργανισμούς που παράγουν οξυγόνο, ενώ οι ρύποι από τα γεωργικά φάρμακα δημιουργούν φαινόμενα ευτροφισμού. 


Πρακτικές για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης 

Η ρύπανση των θαλασσών είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που προέρχεται από πολλές διαφορετικές πηγές και μας αφορά όλους. Τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, μπορούμε να πάρουμε μέτρα για τη μείωση των απορριμμάτων και την καταπολέμηση του προβλήματος. Οι πρακτικές αυτές εστιάζουν: 

  • Στη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων και της χρήσης πλαστικού. 

  • Στην ανακύκλωση των αντικειμένων που έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους. 

  • Στην επαναχρησιμοποίηση των αντικειμένων που δεν έχουν φτάσει ακόμα στο τέλος της ζωής τους. 

  • Στον εθελοντισμό και τη συμμετοχή σε καθαρισμούς ακτών. 

  • Στη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. 

  • Στην υπεύθυνη χρήση χημικών ουσιών. 

Η ρύπανση των θαλασσών είναι μια παγκόσμια πρόκληση και κάθε μικρή πράξη μπορεί να έχει θετική επίδραση. Οι θάλασσες είναι κομμάτι της ζωής μας και με κοινή προσπάθεια, μπορούμε να τις προστατεύσουμε, διασφαλίζοντας ένα καθαρό και βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές. 

Underwater

Αποθήκευση

Επικοινωνία

Σχετικά με ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία σας και στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα επικοινωνίας