Alumil Cyprus
Choose your local website

ALUMIL BEYOND

Αειφορία – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κοινωνική Προσφορά

Στην ALUMIL έχουμε μάθει να κοιτάμε μπροστά. Πέρα από τα όρια του κλάδου μας. Πέρα από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Ο πλανήτης μας έχει ανάγκη τη συνεισφορά όλων. Γι’ αυτό, οραματιζόμαστε έναν κόσμο αειφορίας, βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής προσφοράς. Έναν κόσμο πέρα από τα συνηθισμένα ή αλλιώς…τον κόσμο της ALUMIL BEYOND.
Achievement 2

+73%

αύξηση του μέσου όρου ωρών κατάρτισης για το μέσο εργαζόμενο

50%

των προμηθευτών της εταιρείας από την τοπική αγορά
achievement 4

1200

ώρες εκπαιδεύσεων της ALUMIL Academy σε τμήματα κατάρτισης για νέους του κλάδου & 1.343 ώρες εκπαίδευσης κατασκευαστών αλουμινίου.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Διαβάστε την ετήσια  Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της ALUMIL, που καταγράφει τις επιδόσεις και τα επιτεύγματα της εταιρείας, γύρω από ζητήματα κοινωνικής ευθύνης, περιβάλλοντος, εταιρικής διακυβέρνησης, αγοράς και ανθρώπινου δυναμικού.
George Milonas

"Χτίζουμε τη στρατηγική εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, έχοντας την πεποίθηση ότι οι επιχειρήσεις μπορούν και οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις σημαντικές προκλήσεις για την ανθρωπότητα."

- Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ALUMIL

Ενσωματώνουμε Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Υποστηρίζουμε ενεργά την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για ειρήνη και ευημερία έως το 2030, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συμμετέχουμε σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, υιοθετώντας 9 από τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών και αποσκοπώντας στην εκπλήρωσή τους μέσα από ανάλογες πρωτοβουλίες και ενέργειες. 

Καλή υγεία και ευημερία

Καλή υγεία και ευημερία

Θέτουμε την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων μας ως στρατηγική μας προτεραιότητα και εφαρμόζουμε για αυτόν τον σκοπό σχεδιασμένες πολιτικές, που βρίσκονται σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα.

Ποιοτική Εκπαίδευση

Ποιοτική Εκπαίδευση

Πραγματοποιούμε τακτικά εκπαιδεύσεις στο προσωπικό μας, που έχουν ως στόχο τη διεύρυνση των δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες για την εργασία τους, αλλά και την εκπαίδευσή τους σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και βέλτιστων πρακτικών.

Ισότητα των φύλων

Ισότητα των φύλων

Η εταιρική μας κουλτούρα διαμορφώνει ένα περιβάλλον εργασίας, όπου η επιλογή των εργαζομένων γίνεται ανεξαρτήτως φύλου και με μοναδικά κριτήρια τις ικανότητές τους και την αξία που μπορούν να προσφέρουν στην εταιρεία.

Καθαρό νερό και αποχέτευση

Καθαρό νερό και αποχέτευση

Η χρήση του νερού είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των παραγωγικών μας εγκαταστάσεων και γι΄ αυτό η ορθολογική διαχείρισή του αποτελεί δέσμευση και προτεραιότητά μας, ενώ στόχος μας είναι να διατηρούμε υψηλά τα ποσοστά ανακύκλωσής του.

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Επενδύουμε συνεχώς στους ανθρώπους μας, καθώς αναγνωρίζουμε ότι είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας. Ο ρόλος τους είναι καθοριστικός στην ανάπτυξη της εταιρείας και ως εκ τούτου δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε συνεχώς το περιβάλλον εργασίας τους.

Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, ενισχύοντας τη διαχείριση του ποιοτικού ελέγχου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Παράλληλα, πιστοποιούμε τα συστήματά μας σε συνεργασία με διεθνή ινστιτούτα.

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Είμαστε από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που υποστήριξαν το μοντέλο της «κυκλικής οικονομίας», ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που βασίζεται στη χρήση υλικών & προϊόντων με τρόπο που θα συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους και θα ελαχιστοποιεί την άντληση των φυσικών πόρων.

Δράση για το κλίμα

Δράση για το κλίμα

Αναζητούμε συνεχώς τρόπους για να περιορίσουμε τη χρήση των φυσικών πόρων, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Μέσα από έρευνα και σχεδιασμό, επιδιώκουμε να έχουμε όσο το δυνατόν ηπιότερο αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Συνεργασία για τους στόχους

Συνεργασία για τους στόχους

Είμαστε μέλος του δικτύου Global Compact των Ηνωμένων Εθνών από το 2011. Παράλληλα, διαρκώς αναζητούμε νέες συνεργασίες και στηρίζουμε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας.

Βραβεία & Αναγνώριση

The Most Sustainable Companies In Greece 2020

The Most Sustainable Companies In Greece 2020

Η ALUMIL ανάμεσα στις 25 κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις που ακολουθούν τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κυκλικής Οικονομίας. H εταιρεία μας είναι ο μοναδικός παραγωγός αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου που έχει λάβει αυτή τη διάκριση.

Ειδικό Βραβείο για κοινωνική προσφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Ειδικό Βραβείο για κοινωνική προσφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Στα πλαίσια του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η ALUMIL έλαβε Ειδικό Βραβείο για την κοινωνική της προσφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με την παραγωγή προσωπίδων προστασίας και αποστολή τους σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Bραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Εταιρείας Διεθνούς Δραστηριοποίησης 2020

Bραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Εταιρείας Διεθνούς Δραστηριοποίησης 2020

Η εταιρεία απέσπασε το 3ο βραβείο στα επιχειρηματικά βραβεία που διοργανώθηκαν για 18η συνεχή χρονιά από το περιοδικό ΧΡΗΜΑ και στοχεύουν στην ανάδειξη των επιχειρήσεων που στηρίζουν την ελληνική οικονομία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του χρηματιστηριακού θεσμού.

Η ALUMIL ανάμεσα στις 35 εισηγμένες ελληνικές εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια του Χρηματιστηριακού δείκτη ESG

Η ALUMIL ανάμεσα στις 35 εισηγμένες ελληνικές εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια του Χρηματιστηριακού δείκτη ESG

H ALUMIL, ύστερα από αξιολόγηση, κρίθηκε πως πληροί τα κριτήρια για την ένταξη στον δείκτη ESG, ο οποίος θα παρακολουθεί την απόδοση των εταιρειών σε ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνικής δραστηριοποίησης και εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Αρκτική αλλάζει: Γιατί μας αφορά και πώς μας επηρεάζει;

Στην ALUMIL, πιστεύουμε ότι η ΓΗ είναι το σπίτι όλων μας και η προστασία του πλανήτη αποτελεί βασικό μέλημά μας. Γι’ αυτό, ακολουθούμε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης και επενδύουμε συστηματικά σε πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίες αποτυπώνονται στις εκθέσεις ESG που εκδίδουμε, μια πράξη υπευθυνότητας απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη μας.

Καθώς η ΓΗ βρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπη με τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα, για τα οποία η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί ολοένα και πιο ηχηρά, θεωρούμε χρέος μας να ξεκινήσουμε, μέσα από αυτή την ενότητα, μια σειρά θεμάτων με στόχο την ενημέρωση όλων για τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές προσκλήσεις της εποχής μας.

Οι αλλαγές στην Αρκτική και οι συνέπειές τους στην περιοχή

Το πρώτο μας θέμα εστιάζει στις αλλαγές που συντελούνται στην Αρκτική, με κυριότερες το λιώσιμο των πάγων και, κατά συνέπεια, την αύξηση της θερμοκρασίας, αλλαγές που επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, το λιώσιμο των πάγων μπορεί να οδηγήσει: 

 • Στην εξαφάνιση άγριων ζώων, όπως οι πολικές αρκούδες και οι θαλάσσιοι ελέφαντες, που βασίζονται στον πάγο τόσο για το κυνήγι όσο και για την αναπαραγωγή τους.  

 • Στη διατάραξη των οικοσυστημάτων, γεγονός που προκαλεί αλλαγές στην κατανομή αλλά και την αφθονία φυτικών και ζωικών ειδών.  

 • Στην αύξηση της στάθμης της θάλασσας, γεγονός που θα μπορούσε να απειλήσει πολλές παράκτιες περιοχές.  

 • Στην απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων άνθρακα και μεθανίου, με συνέπεια την περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας. Δεδομένου, μάλιστα, ότι η θερμοκρασία στην Αρκτική αυξάνεται σε διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο, η αλλαγή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα.  

Μια συχνή ερώτηση: Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα για τις επιπτώσεις αυτές; 

Η απάντηση: Γιατί η Αρκτική είναι ένα πολύπλοκο και δυναμικό σύστημα που επηρεάζεται από παράγοντες που αλληλοσυνδέονται και αλληλοεπιδρούν με απρόβλεπτους τρόπους. Συνεπώς, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα μπορεί να κάνει μόνο προβλέψεις, όχι να διατυπώσει βεβαιότητες

Ό,τι συμβαίνει στην Αρκτική, μένει στην Αρκτική;

«Ό,τι συμβαίνει στο Λας Βέγκας, μένει στο Λας Βέγκας.». Στην περίπτωση, όμως, της Αρκτικής, δεν ισχύει το ίδιο, καθώς οι αλλαγές που συντελούνται εκεί, μπορεί να επηρεάσουν τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Μερικές από τις πιθανές επιπτώσεις:

 • Το λιώσιμο των πάγων, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η διάβρωση παράκτιων περιοχών, μπορεί να προκαλέσουν ανυπολόγιστες ζημιές σε υπάρχουσες υποδομές και να αυξήσουν το κόστος της εξόρυξης πόρων, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα ορυκτά.  

 • Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί, επίσης, να δυσχεραίνει τη ζωή των Ιθαγενών που για την επιβίωσή τους βασίζονται στο κυνήγι και την αλιεία, οδηγώντας στον εκτοπισμό ολόκληρων κοινοτήτων που ζουν σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. 

 • Η αύξηση της θερμοκρασίας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορεί να προκαλέσουν παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια, διαταράσσοντας τη γεωργία και την αλιεία και οδηγώντας σε έλλειψη τροφίμων.  

 • Η αύξηση της θερμοκρασίας προάγει την εξάπλωση εντόμων – φορέων (π.χ. κουνούπια και τσιμπούρια), με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός μολυσματικών ασθενειών καθώς επίσης και ο ρυθμός μετάδοσής τους.  

 

 

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Για να σταματήσουν ή να επιβραδυνθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Αρκτική αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι απαραίτητο να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Με ενέργειες που απαιτούν την έμπρακτη δέσμευση κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και πολιτών όπως οι παρακάτω: 

 • Αυξάνοντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μειώνοντας τη χρήση ορυκτών καυσίμων. 

 • Προωθώντας τη βιώσιμη γεωργία και τη μείωση της αποψίλωσης των δασών. 

 • Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, οχημάτων και συσκευών. 

 • Ενθαρρύνοντας τις βιώσιμες μεταφορές, επενδύοντας στη βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών και δίνοντας κίνητρα για εκτενή χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και ποδηλάτων.  

 • Κάνοντας βιώσιμες επιλογές στην καθημερινότητά μας που μειώνουν το αποτύπωμά μας στο περιβάλλον. 

Τι κάνουμε στην ALUMIL; 

Στην ALUMIL, επιδιώκουμε να ευθυγραμμίζουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, όπως οι παρακάτω που περιλαμβάνονται στην 3η Έκθεση ESG της εταιρείας μας:

 • Η νέα μας μονάδα διαλογής σκραπ αλουμινίου συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, καθώς επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό 95%.  

 • Για την υλοποίηση του ίδιου στόχου, προχωρήσαμε το 2021 στην αγορά 10.000 MWh ηλεκτρικής ενέργειας

 • Για το 2021, οι εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου στις εγκαταστάσεις μας ανήλθαν σε 85.125 tn, με τους 65.103 tn να προκύπτουν από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. (Το σύνολο των εκπομπών CO2 σε επίπεδο πρωτογενούς ενέργειας υπολογίζεται βάσει των συντελεστών εκπομπής από το σύνολο κατανάλωσης από όλες τις πηγές.)   

 • Βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα ισχύος, με παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα τμήματα του χυτηρίου και της ανοδίωσης στις εγκαταστάσεις μας στο Κιλκίς.

 

 

 

Αποθήκευση

Επικοινωνία

Σχετικά με ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία σας και στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα επικοινωνίας