Alumil Croatia
Choose your local website

Pošaljite CV

IZJAVA O INFORMIRANOM ODOBRENJU
Ovim izjavljujemo sljedeće podatke u vezi sa mojim gore posjećenim ličnim podacima ("podaci"), koji su dobrovoljno popunili u sadašnjem mrežnom obliku web stranice

(a) Obavještenja o privatnosti Kompanije, posebno o mojim pravima koja se odnose na zaštitu ličnih podataka (tačnije, pravo na informiranje, pristup, ispravljanje, brisanje, ograničavanje obrade, prenosivost i razgovor).
(b) posebno, ovo, kako bih ostvario svoja prava, nadležna osoba za kontakt koja je imenovana Kompanija zadužena je za zaštitu podataka, ako mogu kontaktirati na e-mail adresu [email protected] i mogu se obratiti eventualnim zahtjevima za postizanje nekoga od mojih prava vezanih uz moje lične podatke.
(c) da zadržite svoje pravo na povlačenje saglasnosti koje trenutno osiguravamo, tako da povlačenje izjavljujemo o mojoj saglasnosti šaljem na e-mail adresu službenika za zaštitu podataka [email protected].

Dajem Kompaniji pravo na korištenje, održavanje i obradu podataka u svrhu procesa mogućnosti mog zapošljavanja.

1
2
3
4
OSOBNE INFORMACIJE
CONTACT DETAILS
ADDRESS
NEXT
EDUCATION
LANGUAGES
SKILLS
EXPERIENCE
CHOOSE JOB TITLE
Choose Files

Or
Drag and Drop

Maximum 5000 characters
Thank you!
Thank you, your information was successfully sent. Please wait for our personnel to contact you.
Event participation
You have already registered to participate in this event.