Alumil Bulgaria
Choose your local website
header-hiring-process

Процеси на подбор

Когато има свободни позиции, преди да търсим кандидати от пазара, първо проверяваме дали тези позиции не могат да бъдат заемани от колеги в компанията.
selection-process

Процеси на подбор

 

Всички автобиографии се оценяват в съответствие с изискванията за всяка позиция и политиката на Групата за набиране на персонал.

  • След оценяването, ако автобиографията на кандидата отговаря на изискванията на работната позиция, той/тя ще бъде поканен/а на първо интервю с ръководители от отдел "Човешки ресурси".
  • За конкретни длъжности кандидатите могат да преминат и през допълнителен процес на оценка (центрове за оценка, предпочитания, умения и други).
  • Ако той/тя е преминал/а успешно горния етап, той/тя ще бъде поканен/а на втора среща с прекия ръководител на длъжността, на която ще се оценяват конкретни умения и знания, които са свързани с длъжността.
  • След приключване на процеса на интервю всеки кандидат получава информация за резултатите от него. Кандидатите, които няма да продължат към следващия етап ще бъдат информирани по електронна поща. Кандидатите, с които дружеството желае да си сътрудничи ще получат писмо с предложение за работа, което е придружено от условия за сътрудничество.
  • Новият партньор следва интеграционна програма в съответствие със системата за обучение на Групата.

 

Всички автобиографии се публикуват в онлайн системата за автобиографии на Alumil за бъдещо използване (съгласно приложимите разпоредби).

Поверителност и конфиденциалност

 

Всички данни от кандидатурата и автобиографията са строго поверителни и се използват единствено за оценка на квалификацията на кандидата за възможните перспективи за кариера в Alumil. Достъп до базата данни с кандидати имат само оторизирани служители на компанията. Горепосочената информация се съхранява в нашата база данни в продължение на две години.

privacy-and-confidentiality
compensation-and-benefits-system

Система за възнаграждения

 

Системата за възнаграждения на Alumil Bulgaria е част от общата система за управление на Alumil Group. Тя е разработена и се прилага с цел привличане, мотивиране и задържане на служители, които демонстрират подходящите способности и поведение. Системата води до личностно развитие на служителите и едновременно с това до повишаване на ефективността на компанията.