Alumil Bulgaria
Choose your local website
header-growth-opportunities

Възможности за развитие

performance-management-system

Система за управление на изпълнението

 

Непрекъснат процес с широко участие, който има за цел да повиши ефективността на служителите, а чрез това и общата ефективност на Alumil. Системата за управление на изпълнението (СУИ) е свързана с ежедневните действия и поведение, които служителите приемат, за да имат обща представа за това какво и как трябва да се постигне. За да могат служителите да подобрят представянето си, те трябва да имат общо убеждение за това какво означава представянето (и успехът) в работата им. Съществуването на системата доказва подкрепата на Alumil за справедливи и обективни процедури.

Стаж

 

Alumil предоставя възможности за стаж на студентите, за да развият уменията си и да придобият опит и знания, които ще им помогнат в по-нататъшното им професионално развитие.

internship
equal-opportunity-employer

Равни възможности

 

Alumil е работодател с равни възможности. Към всички служители и кандидати се прилага еднакво отношение - независимо от религията, възрастта, пола, националността, произхода, расата, увреждането, семейното положение, сексуалните предпочитания, ръста, теглото и други. Същите принципи се прилагат при всички условия, свързани със заетостта, като например набиране, оценяване, назначаване и повишаване.