Alumil Bulgaria
Choose your local website
header

Сертификати за производство

С осигуряването на качеството в нашите производствени мощности ние се ангажираме да сведем до минимум въздействието си върху околната среда, както и да контролираме рисковете за здравето и безопасността на нашите служители.
 

Система за управление на енергията

Съгласно международния стандарт ELOT ISO 50001:2011 от TÜV HELLAS (TÜV NORD) S.A. Това е международен стандарт за устойчиво използване на енергия, който помага за намаляване на потреблението, свежда до минимум въглеродния отпечатък и намалява разходите. По-конкретно казано, прилагаме Системата за управление на енергията в съответствие с горния стандарт за следния обхват: Проектиране и развитие на архитектурни алуминиеви системи и производство и продажба на валцовани алуминиеви профили и профили с покритие, термоизолирани профили и съответните аксесоари.

iso9001en

Система за управление на качеството

Съгласно международния стандарт EN ISO 9001 от TÜV NORD CERT. Чрез внедряване на усъвършенствана система за управление на качеството ние гарантираме високото качество на нашите продукти и услуги, за да имаме доволни и лоялни клиенти.

По-конкретно казано, ALUMIL прилага своята система за управление на качеството по отношение на проектирането, производството и дистрибуцията на архитектурни алуминиеви профили и покупката, производството и дистрибуцията на алуминиеви аксесоари. 

 

FPC – Фабричен производствен контрол

Съгласно международния стандарт EN ISO 15088 от TÜV NORD CERT. ALUMIL прилага производствен контрол съгласно международния стандарт EN ISO 15088, за да гарантира, че всички процедури за контрол на качеството са възможно най-надеждни. В края на всеки производствен етап се взима мостра, която се контролира задълбочено по отношение на различни качества (напр. повърхност, геометрия). 
FPC_EN
 
ALUMIL_14001_EN

Система за управление на околната среда

Съгласно международния EN ISO 14001:2015 от TÜV NORD CERT. Сертификатът гарантира хармоничното съществуване на дейностите на ALUMIL заедно с природната среда. ALUMIL е създала и прилага от 2002 г. сертифицирана Система за управление на околната среда в съответствие с международния стандарт EN ISO 14001:1996 по отношение на екструдирането на алуминий, праховото боядисване, повърхностната обработка за имитация на дърво и производството на топлоизолирани профили.
 

Система за управление на здравето и безопасността при работа

Съгласно националния стандарт BS OHSAS 18001:2007 от TÜV NORD CERT. От началото на 2003 г. компанията внедрява сертифицирана система за здраве и безопасност при работа, която има за цел да идентифицира, оценява, предотвратява и преодолява професионалните рискове и да спазва съответното законодателство.
ELOT1801_EN
 
QUALICOAT_2018_EN

QUALICOAT

Сертифициране на праховото покритие за алуминиеви профили. На европейско ниво контролът на качеството и сертифицирането на прахово боядисаните алуминиеви изделия се определя от спецификациите на стандарта QUALICOAT. ALUMIL е сертифицирана със сертификационните марки QUALICOAT и SEASIDE CLASS от 1999 г. от асоциация Hellenic Aluminium, член на асоциация European Aluminium.
 

GSB International

Сертификат за качествено покритие за алуминиеви профили. От юли 2003 г. процедурите за прахово боядисване на ALUMIL са сертифицирани по немския стандарт GSB International. Сертифициращият орган на GSB International провежда по-широк спектър от контроли в сравнение със стандарта QUALICOAT, като по този начин гарантира още повече изключителното качество на праховото покрити на ALUMIL. 
GSB_2015
 
Qualanod-Architecture-2018_en

QUALANOD

Сертификат за осигуряване на качеството на анодизация. Анодиращата инсталация на ALUMIL е сертифицирана от 2008 г. от асоциация Hellenic Aluminium, член на асоциация European Aluminium, съгласно сертификационната марка QUALANOD, европейски стандарт, гарантиращ високо качество на анодираните алуминиеви профили.