Alumil Bosna i Hercegovina
Odaberite vaš lokalni sajt
Earth from Above

Međunarodni razvoj

Kretanje ka naprijed počinje u Grčkoj. Tok razvoja kompanije ALUMIL karakteriše međunarodni rast i stalno ulaganje. Postepeno, nakon 30-godišnjeg prisustva kompanije u industriji, ogranci su osnovani na svih 5 kontinenata u preko 20 zemalja. Saznajte više o napretku naše kompanije na međunarodnim tržištima u protekle tri decenije!
Rumunija

Godine 1997., kompanija donosi odluku o proširenju van Grčke. ALUMIL ROM je prva inostrana podružnica. Za potrebe novog ogranka kupuju se skladišta u Bukureštu, dok se u odgovarajućim gradovima iznajmljuju još četiri skladišta. Deset godina kasnije (2007), akcije kompanije ALUMIL ROM su izlistane na državnoj berzi.

Albanija

Kompanija 1998. godine preduzima sledeći veliki korak u svojoj investicionoj politici sa osnivanjem kompanije ALUMIL ALBANIA SH.P.K. kako bi bolje odgovorila sve većim zahtjevima potražnje. Sa osnivanjem industrijskih kompleksa u zemlji 2005. godine, proizvodna snaga kompanije ALUMIL je značajno povećana.

Bugarska

Iste godine (1998.), osnovana je kompanija ALUMIL BULGARIA kao prirodni slijed širenja Grupe na Balkanu, sa ciljem većeg prodora na lokalno i šire balkansko tržište.

Ukrajina

Nakon primjene ekstrovertne politike kompanije, njen ugled je u stalnom porastu i tokom 1999. godine, da bi se zadovoljile potrebe tržišta u sjeveroistočnoj Evropi, osnovan je novi ogranak u Ukrajini, ALUMIL UKRAINE. Tako se uspostavljaju jaki temelji za uspješno zadovoljenje sve većih potreba i zahtjeva.

Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija

2000. godina označava početak novog milenijuma i predstavlja prekretnicu za Grupu, sa osnivanjem četiri podružnice. Osnivanje kompanije ALUMIL SKOPJE u BJRM predstavlja početak. Na taj način se pojačava prisustvo kompanije ALUMIL na Balkanu i na lokalnom tržištu.

Kipar

Kao „oružje“ koristeći svoje inovativne sisteme koje lansira na tržištu, kompanija ALUMIL je 2000. godine napravila sledeći korak, ovaj put na Grcima poznatom mjestu. Novi ogranak, ALUMIL MILONAS CIPRUS, osnovan je kao prirodni rezultat zadovoljavanja potreba lokalnog tržišta na Kipru.

Egipat

Još jedan veliki korak je napravljen u sve naprednijem kursu kompanije, a novi milenijum (2000) je obilježen njenim prodorom na tržišta arapskog svijeta. Da bi postigla svoj cilj, kompanija je ostvarila inicijalni dogovor sa glavnim akcionarima egipatske kompanije za ekstruziju aluminijuma za kupovinu većinskog udjela. Novi ogranak sada poprima identitet kompanije ALUMIL i menja naziv u ALUMIL MISR. U isto vreme, kako bi se zadovoljile potrebe koje proizlaze iz perifernih proizvoda izvan sistema, osniva se nova kompanija za trgovinu profilima i priborima, ALUMIL MISR za pribore.

Njemačka

Nova 2000. godina završava se kupovinom zemljišta u Frankfurtu, gde se priprema teren za izgradnju skladišta u privatnom vlasništvu koje će direktno služiti njemačkim potrebama. Istovremeno, Grupa stalno raste i nastavlja sa osnivanjem novog ogranka ALUMIL DEUTCHLAND, sa ciljem da promoviše inovativne proizvode kompanije na veoma zahtjevnom njemačkom tržištu.

Srbija

Investicije kompanije na Balkanu donose velike rezultate i snažna konsolidacija u regionu dolazi kao prirodno poboljšanje. Tako su 2001. godine u Srbiji osnovane dvije (2) podružnice za promociju proizvoda na lokalnom tržištu. Dvije godine kasnije, 2003. godine, realizacija dogovorenog investicionog plana dovela je do osnivanja još jedne podružnice, ALUMIL COATING. Godišnji proizvodni kapacitet kompanije je značajno povećan, jer je izgradnja srpskih industrijskih kompleksa završena 2005. godine. Konačno, usliedila je apsorpcija ALUMIL COATING-a od strane ALUMIL YU INDUSTRY S.A.

Bosna i Hercegovina

Poslije Srbije, 2004. godine dolazi do strateškog investicionog plana u susjednoj zemlji. Na velikom tržištu i žarištu između Balkana i ostatka evropskog svijeta, kompanija je odlučila da u BiH  kupi fabriku aluminijuma ALPRO, čija imovina dostiže 10 miliona evra.

Crna Gora

Prisustvo kompanije na Balkanu konstantno jača, a 2005. godine osnovan je ALUMIL MONTENEGRO. Osnivanje nove podružnice odražava dinamičan rast Grupe u sektoru aluminijuma i sve veću potražnju za inovativnim sistemima koje proizvodi.

Francuska

Rast i prodor kompanije odvija se na čitavom evropskom prostoru i nakon snažnog prisustva ALUMIL-a na Balkanu, Centralna Evropa je atraktivno tržište za grčku kompaniju sa mnogo izgleda. 2006. godine osnovana je podružnica ALUMIL FRANCE S.A.S. koja je odgovorna za veoma zahtjevno tržište Francuske.

Ujedinjeni Arapski Emirati

 Prisustvo kompanije u oblasti Persijskog zaliva je ojačano 2007. godine formiranjem nove podružnice u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pod nazivom ALUMIL GULF. Ona će kasnije biti preimenovana u ALUMIL Middle East. Investicije u ovoj bogatoj zemlji biće referentna tačka za kompaniju, koja vodi i inovira implementacijom impresivnih projekata.

SAD

2008. godine ALUMIL prelazi na suprotnu strane Atlantskog okeana, a godinu obilježava osnivanje podružnice ALUMIL North America u Sjedinjenim Američkim Državama. Osnovna svrha novoosnovane kompanije je da promoviše svoje arhitektonske sisteme sa mnogim rješenjima po mjeri u širem regionu Severne Amerike. Prodor na tržištu kompanije je intenzivan, a njegovi pionirski sistemi dobijaju kredibilitet i reputaciju. Orijentir u američkoj podružnici biće veliki projekat u 2013. sa 3.500 prozora za sjedište Google Inc. u New Yorku.

Kosovo

Sa sticanjem nezavisnosti Republike Kosovo u 2008. godini, ALUMIL odlučuje da ojača svoje prisustvo i zadovolji potrebe Balkana osnivanjem dodatne podružnice u 2009. godini pod nazivom ALUMIL KOSOVO SH.PK. Konsolidacijom kompanije na svim tržištima balkanskih zemalja, kapacitet i ugled ALUMIL-a čine ga vodećim u industriji aluminijuma u jugoistočnoj Evropi.

Rusija

Veliko i vrlo zahtjevno tržište dodato je u plan proširenja ALUMIL-a u 2010. godini - rusko. Osnovana nova filijala, ALUMIL YUG, sada preuzima odgovornost da pokrije izuzetno zahtjevno i ogromno tržište, sa glavnom svrhom da efikasno i direktno isporuči svoje proizvode i usluge.

Kenija

Afrički kontinent je veliki izazov za kompaniju koja se odlučila suočiti sa njim kroz težak zadatak proširenja svoje aktivnosti u Keniji. U 2014. godini, Grupa poduzima sljedeći korak sa osnivanjem nove podružnice ALUMIL KENYA. Brzo rastuće tržište Kenije dobro reaguje na inovativne sisteme kompanije ALUMIL

Hrvatska

Posljednja stanica na Balkanu je Hrvatska. U 2014. godini osnovana je podružnica ALUMIL ZAGREB u glavnom gradu ove balkanske zemlje, s primarnim ciljem pružanja učinkovitijih i bržih usluga na lokalnom tržištu.

Indija

Strateško širenje kompanije na azijsko tržište okarakterisano je 2015. godine osnivanjem druge podružnice sa sjedištem u New Mumbaiju, Indija. ALUMIL SYSTEMS INDIA će služiti lokalnom tržištu, nudeći napredne aluminijske arhitektonske sisteme visokih performansi i specifikacija.

Turska

Prisustvo kompanije u susjednoj zemlji je snažno od početka 2000. godine, a stalno rastuće tržište Turske karakterišu veoma zahtjevne građevinske potrebe. Stoga je donesena strateška odluka o osnivanju podružnice ALUMIL EGE sa sedištem u Smirni koja je preuzeta 2015. godine.

Australija

Sada je pet kontinenata osvojeno od strane grčke kompanije koja proširuje svoju djelatnost u Okeaniji. Tako će se u 2015. godini uspostaviti nova podružnica ALUMIL OCEANIA. Sa sjedištem u Australiji, a posebno u Sidneju, novoosnovana podružnica je odgovorna za efikasnu promociju inovativnih proizvoda, učešćem u malim i velikim građevinskim projektima širom zemlje.