Alumil Albania
Choose your local website

 

 

#

Faza e Kuotimit


Çdo projekt i juaji është një sfidë e re për ne. Ekipi ynë i inxhinierëve punon në bashkëpunim të ngushtë me ekipet e projektimit dhe planifikimit të projekteve, së bashku me përpunuesit e besueshëm të rrjetit të ALUMIL. Kështu, ekipi ynë identifikon dhe vlerëson kërkesat. Pas zgjedhjes së kornizave të përshtatshme, ne ju asistojmë në përgatitjen e një dosjeje të plotë të projektit me zgjidhje të detajuara teknike, propozojmë specifikime dhe ofrojmë kosto të plotë. 

Cfarë ne ofrojme: 

  • Plani i projektit dhe matjet paraprake për të siguruar një listë të materialeve të rekomanduara  
  • Optimizimi i materialit 
  • Kostoja e secilës njësi në tabelën e sasisë
  • Vizatime standarde të çdo ndërtimi
Prano kushtet