Alumil Albania
Choose your local website

Technical News

Gjeni çfarë ju nevojitet shpejt dhe lehtë
Kërko
Tetor 2021
Rinovimi i katalogut teknik SMARTIA M13700-M13800 (Grila)
 • Udhëzuesi i mesëm (set) 765-13-704-03 u zëvendësua nga 765-13-804-03 (copë) për një nivelim më të mirë të grilës, shumë i rëndësishëm veçanërisht në rast të fletave të përforcuara të grilës. 
Rinovimi i katalogut teknik SMARTIA FC80
 • Suporti mbajtës për motorr për porta me rrëshqitje 1000 mm është shtuar në kapitullin e aksesorëve. 
Qershor 2021
Rinovimi i katalogut teknik SUPREME S77
 • Profili S70830 (një profil shtesë për lidhjen e sistemit me hapje S77 me sistemin me rrëshqitje S700) u shtua në indeksin e profileve dhe ne kapitujt 1:1 të profileve. 
Rinovimi i katalogut teknik SMARTIA S350 & S350LT
 • Ndalues i jashtëm i kanatit të rrëshqitshëm u shtua në kapitullin e aksesorëve kod 6606252102 (RAL i bardhë 9016), kod 6606252103 (RAL i zi 9005) kodi και 6606252109 (RAL i argjendtë 9006). 
Rinovimi i katalogut teknik SMARTIA M630
 • Doreza e rrjetës së mizës me shirit ngjitës kod 610-00-701-33 (anodizim natural 101020) dhe 610-00-701-45 (anodizimi i zi 103520) u zëvendësua nga kodi i mëparshëm 610-00-862-00 në kapitullin e tipologjive dhe te aksesorëve. 
Rinovimi i katalogut teknik SUPREME SD77
 • Tipologjia Nr.19 u shtua në katalogun teknik (Kanat i vetëm i jashtëm me panel xhami të fiksuar)
Maj 2021
Katalogu i ri teknik FC80
 • Ne Katalogun e Ri Teknik u shtua SMARTIA FC80, një sistem rrethimi shumëformësh me një gamë të gjerë të profileve mbushëse prej alumini dhe të tjerë elementë dekorativ (dru i përbërë, fletë prej alumini, panel prej xhami, inoks), të vendosura në mënyrë dekorative midis kolonave.
 • Në të njëjtën kohë, ofron një varietet të gjerë të zgjidhjeve teknike dhe aplikimeve me nivele të larta inovacioni, duke qenë kështu pa dyshim një mjet i vlefshëm për arkitektët dhe konsumatorët, të cilët plotësojnë nevojat teknike dhe estetike të projektit. 
Rinovimi i katalogut teknik SMARTIA M9660
 • Ndryshimi i emrit të versionit
Rinovimi i katalogut teknik SMARTIA S560
 • Përpunimi për drenazhim u shtua në kapitullin e Operacioneve të Përpunimit, faqet 201- 207. 
Rinovimi i katalogut teknik SMARTIA M13700-M13800 (Grila)
 • Seksionet e grilave për sistemin M9660 u rregulluan në kapitullin e Seksioneve të Grilave. 
 • Limiti i fillaraqeve të ekstruduar u azhornua. 
KATALOGU I AKSESORËVE HCID - SISTEMET ME RRËSHQITJE
 • Integrimi i S350LT
 • Rregullimi i përpunimit i dorezave fallco për rrëshqitje EX-61024570xx në faqen 16
KATALOGU I AKSESORËVE CDS
 • Manuali i instalimit për bravat me mekanizëm të fshehur 180kg në faqen 22.
 • Manuali i instalimit për mënteshat e fshehura të derës në faqen 45.
 • Kundrabrava e re për mekanizëm antipaniku Alumil në faqen 59.
 • Heqja e motorit Force nga gama jonë në faqen 65 për shkak të ndërprerjes së prodhimit nga furnizuesi.
Rinovimi i katalogut teknik SMARTIA S67
 • Korniza me Hapje S67408 me profil shtesë të shtuar në kapitullin e indeksit të profilit dhe në kapitullin 1:1 të profileve. 
Rinovim i katalogut teknik SMARTIA P100 & P200
 • Sistemet strukturale të zyrave, P100 dhe P200 janë pasuruar me versione të linjave të holla P100 dhe linjave të holla P200 me estetikë minimale. 
Rinovimi i katalogut teknik SMARTIA S350 & S350LT
 • Profili përforcues M12412 për kanate me kyçje është shtuar në kapitullin e profileve 1:1 dhe në Operacionet e Përpunimit veçanërisht në profilet e lyera me pudër ngjyrë të zezë, për të shmagur përkuljen e profileve
 • Pjesa e mbylljeve fundore për profilin përforcues M12412 u shtua në kapitullin e aksesorëve
Rinovimi i katalogut teknik SUPREME SF85
 • Kundrashuli me kod aksesori 485-48-553-00 mban mbulesën e poshtme 62 mm të shtuar në kapitullin e aksesorëve dhe në tipologjitë me të cilat bashkëpunon. 
Rinovimi i katalogut teknik SMARTIA S67 URBAN
 • Katalogu është azhornuar në të gjithë kapitujt. 
Rinovimi i katalogut teknik SMARTIA S560
 • Tipologjia e re Nr 10 dritare dopio kanat me ngritje & rrëshqitje me profil ndërmjetës me rrëshqitje dhe rrjet mize janë shtuar në katalogun teknik.
 • Kodi i aksesorit të ri 145-11-888-000 është shtuar në kapitullin e aksesorëve. Ky aksesor është zëvendësuar nga aksesori 145-11-563-000 në tipologjitë 21 & 24. Bashkimi këndit me katër kanate me rrëshqitje paralele (KËND I BRENDSHËM) me Rrjet Mize. 
Rinovimi i katalogut teknik COMFORT M940 - M9400
Llastiku i xhamit 200-06-860-01 është zëvendësuar nga 200-06-861-01. 
Rinovimi i katalogut teknik SMARTIA M13700-M13800 (Grila)
 • Kapitulli me seksionet e Grilave është shtuar në faqet 83-132 të katalogut teknik.
 • Aksesorët janë shtuar në kapitullin e aksesorëve: 765-07-005-06 IMANDRA ME LITAR KAFE/ZEZE, 765-10-010-03STRAP 14 X 1,3 IMANDRA TE ZINJ & 765-10-010-06 STRAP 14 X 1,3 PER IMANDRA KAFË.