Alumil Albania
Choose your local website

Lajme

Alumil Academy

"Akademia ALUMIL" hap dyert e saj me vizionin për të promovuar përsosmërinë

Akademia e re e ALUMIL me emrin "ALUMIL Academy" ka hapur dyert e saj për komunitetin e përpunuesave, në mënyrë që të pasurojë njohuritë e partnerëve të tij se si të ofrojnë produkte dhe shërbime premium. Programi mësimor i "ALUMIL Academy" u krijua duke synuar një edukim të përjetshëm mbi produktet e kompanisë, qofshin ato produkte krejt të reja apo ato ekzistuese. Për më tepër, një qëllim domethënës i akademisë është integrimi i shpejtë dhe efektiv i partnerëve të rinj në familjen e ALUMIL.

Programi mësimor u krijua në përputhje me metodën akademike të pranuar ndërkombëtarisht. Objektivat e kurseve akademike dhe secili modul janë renditur në tre nivele, bazuar në tendencat mbizotëruese të literaturës dhe praktikës globale: njohuri, aftësi dhe qëndrim. Bazuar në të gjitha sa më sipër, "ALUMIL Academy" ofron arsim teknik në të gjitha sistemet arkitektonike, përfshirë qasjen teorike dhe praktike. Për më tepër, ofrohen një sekuencë të moduleve të ndryshme arsimore në mënyrë që të sigurohet një trajnim gjithëpërfshirës, ​​siç është instalimi i xhamit dhe kornizës, prezantimi aluminit, tejkalimi i problemeve të cilësisë, panele xhami, menaxhimi, prodhimi, kostoja, aftësitë “ekologjike” dhe shumë më shumë.

Modulet e trajnimit zgjasin nga 4 deri në 80 orë dhe janë në dispozicion për të gjithë partnerët e ALUMIL. Çdo program arsimor ofron mundësinë për të marrë pjesë aktive në mënyrë që të pasurojë efektivisht njohuritë e kursantit. Qëllimi dhe përparësia e vazhdueshme e ALUMIL është bashkëpunimi reciprok i dobishëm me partnerët e tij, duke çuar në zhvillim dhe përparim gjithmonë duke synuar ndërtimin e përsosmërisë. Na kontaktoni!

Shto tek të preferuarat