Alumil Albania
Choose your local website

Punëtor në Linjë Prodhimi

1. Objektiva dhe Përgjegjësitë Kryesore:
-Prodhim, Lyerje, Paketim, Sistemim dhe ngarkim te profileve te aluminit
2. Kualifikime/Kërkesa:
Kandidatët duhet të përbushin kriteret që vijojnë:
a. Edukimi:
- te kene përfunduar ciklin e detyrueshem 9-vjecar
b. Eksperiencë pune:
-Nuk ka nevoje per eksperience
-Preferohen kandidatë te moshës nga 20 deri 55 vjeç
c. Kualifikimetë tjera:
-Njeh dhe zbaton rregullat e sigurimit Teknik


3. Kompania Ofron:
-
Transport vajtje -ardhje nga Qendra & Unazen e Madhe te Tiranes
-Puna behet me turne,
-Paga e gjitha e deklarur ne Tatime dhe paguar ne Banke plus sigurimet e plota te paguara nga Kompania
-Page te trembedhjete plus shperblim vjetor per aritje rezultatesh
-Pushime vjetore te paguara
-Festa Zyrtare te paguara
-Mbulim privat shendetesor falas.

Të interesuarit mund ta dorëzojnë CV-ne dorazi në selinë e Kompanise ose ta dërgojnë atë elektronikisht në adresën: hr.albania@alumil.com, duke specifikuar edhe pozicionin per te cilen aplikoni.