Alumil Albania
Choose your local website

KONSULENT/E NE SHOWROOM

1. Detyrat Kryesore
· Mirëpret dhe informon mbi produktet dhe sistemet e aluminit klientët aktual dhe ato potencial (inxhinierë, arkitektë, perpunues dhe individe).
· Mban kontakt te vashdueshem me klientët / vizitorët e Showroom.
· Regjistron vizitat ne CRM (Seksioni i Ndjekjes së Vizitave në Showroom)
· Adreson vizitoret tek konsulenti përkatës i shitjes ose tek suporti teknik (Inxhinieret & Arkitektet).
· Menaxhon dhe propozon permiresime në lidhje me funksionalitetin e zonës së Showroom-it.
· Menaxhon kerkesat dhe ankesat e klientëve në telefon.
· Mbështet organizimin e eventeve / takimeve / seminareve për klientët, të mbajtura në Showroom

2. Aftësi / njohuri të kërkuara
· Aftesi të shkëlqyera të të folur në publik, prezantim të produktit dhe të krijimit të marrëdhënieve ndërpersonale;
· Aftësi të shkëlqyera intuitive për të kuptuar qartë nevojat e klientëve;
· Aftësi për të krijuar marrëdhënie me klientët dhe për të tejkaluar pritshmëritë e tyre;

3. Përvoja
· Përvojë ne pozicionin e Konsulentit te Showroom-it ose pozicione te ngjashme me te do te perbeje avantazh

4. Edukimi / Trajnimi
· Të ketë përfunduar studimet e larta
· Njohuri shumë të mira të Microsoft Office;
· Njohja e gjuhes Angleze perben avantazh.

5. Kompania ofron:
· Transport nga qendra ne seline e saj dhe anasjelltas.
· Mbulim privat shendetesor falas.
· Pese dite pune ne jave: 08:00-16:30,
· Paga e Plote e Deklaruar ne Banke,
· Page te trembedhjete
· Pushime vjetore te paguara
· Festa Zyrtare te paguara

Të interesuarit janë të lutur të dorëzojnë CV-ne e tyre ne gjuhen angleze elektronikisht në adresën: 
hr.albania@alumil.com, brenda datës 31.12.2021 duke specifikuar pozicionin per te cilen aplikoni.
Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.