Alumil Albania
Choose your local website
header

Certifikimet

Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë
Bazuar në standartin ndërkombëtar ELOT ISO 50001:2011 nga TÜV HELLAS (TÜV NORD) S.A. Është një standart ndërkombëtar për përdorimin e qendrueshëm të energjisë, që ndihmon në reduktimin e konsumit, minimizimi e gjurmëve të karbonit dhe ul kostot. Më specifikisht, ne aplikojmë Sistemin e Menaxhimit të Energjisë në linjë me të gjithë standartet e mëposhtme : Dizenjimi dhe Zhvillimi i Sistemeve Arkitekturale prej Alumini & Prodhimit dhe Shitjet  e Profileve prej Alumini Gjysmë të Përfunduara dhe të Veshura, Profilet Termike të Thyera, Profilet Termike Jo të Thyera dhe Aksesorë të Përshtatshëm.
iso9001en

SISTEMI I MENAXHIMIT TË CILËSISË

 

Sipas standardeve ndërkombëtare EN ISO 9001 nga TÜV NORD CERT. Duke zbatuar një Sistem të avancuar të Menaxhimit të Cilësisë ne sigurojmë cilësinë e lartë të produkteve dhe shërbimeve tona në mënyrë që të kemi klientë të kënaqur dhe të përkushtuar.

Në mënyrë të veçantë, ALUMIL zbaton Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë në lidhje me projektimin, prodhimin dhe shpërndarjen e profileve arkitektonike të aluminit dhe blerjen, prodhimin dhe shpërndarjen e aksesorëve të aluminit.

 

KPF- KONTROLLI I PRODHIMIT TË FABRIKËS

Sipas standardeve ndërkombëtare EN ISO 15088 nga TÜV NORD CERT. ALUMIL zbaton kontrollet e prodhimit sipas standardeve ndërkombëtare EN ISO 15088, në mënyrë që të sigurohet që të gjitha kontrollet e tij të cilësisë janë sa më të besueshme që të jetë e mundur. Në fund të sejcilës fazë të prodhimit, një mostër kontrollohet tërësisht në lidhje me cilësitë e ndryshme (p.sh. sipërfaqja, gjeometria).
FPC_EN
ELOT1801_EN

SISTEMI I MENAXHIMIT MJEDISOR

Sipas standardit  ndërkombëtarë EN ISO 14001:2015  nga TÜV NORD CERT. Certifikata siguron bashkëjetesën harmonike të aktiviteteve të ALUMIL me mjedisin natyror. ALUMIL ka krijuar dhe aplikuar që nga viti 2002 një Sistem të Menaxhimit të Mjedisit të certifikuar në përputhje me standardin ndërkombëtar EN ISO 14001: 1996 lidhur me nxjerrjen e aluminit, veshja me pluhur, trajtimi sipërfaqësor i imitimit të drurit dhe prodhimin e profileve të izoluara termikisht.

SISTEMI I MENAXHIMIT PËR SHËNDETIN DHE SIGURI NË PUNË

Sipas standardit kombëtar BS OHSAS 18001: 2007 nga TÜV NORD CERT. Kompania ka implementuar një Sistem të Certifikuar të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë që nga fillimi i vitit 2003, i cili ka për qëllim identifikimin, vlerësimin, parandalimin dhe adresimin e rreziqeve profesionale dhe përputhjen me legjislacionin përkatës.
ELOT1801_EN
QUALICOAT_2018_EN

QUALICOAT

Certifikimi i lyerjes me pudër për profilet e aluminit. Në nivel evropian, kontrolli i cilësisë dhe certifikimi i produkteve të aluminit të lyera me pudër përcaktohet me specifikimet e standardit QUALICOAT. ALUMIL është certifikuar me QUALICOAT dhe SEASIDE CLASS nga 1999, nga Shoqata Hellenic Aluminium, anëtare e Shoqatës Europiane të Aluminiumit.

GSB NDERKOMBËTARE

Certifikata e  Cilësisë së lyerjes për profilet e aluminit. Që nga korriku i vitit 2003, procedurat e lyerjes me pudër ALUMIL është certifikuar nga standardi gjerman GSB International. Organi çertifikues i GSB International po kryen një gamë më të gjerë të kontrolleve në krahasim me standardin QUALICOAT, duke siguruar kështu edhe më tej cilësinë e jashtëzakonshme të lyerjes me pudër ALUMIL.
GSB_2015
Qualanod-Architecture-2018_en

QUALANOD

Certifikata e sigurimit të cilësisë së anodizimit. Fabrika e anodizimit ALUMIL është certifikuar në 2008 nga Shoqata Hellenic Aluminium, anëtare e Shoqatës Europiane të Aluminiumit, sipas markës së certifikimit QUALANOD, një standard evropian që siguron cilësi të lartë të profileve të anodizuar të aluminit.