Često postavljana pitanja

1. Šta je toplotna izolacija?


Vrednost toplotne izolacije - Ušteda energije za 30%

Svetska klima se pod uticajem ljudske intervencije od ekstrakcije i potrošnje sirovina se ponaša nekontrolisano već duži vremenski period. Troškovi neobnovljivih izvora energije svakodnevno rastu, utičući na troškove električne energije. Međutim, postoji način na koji možemo smanjiti efekat staklene bašte, stabilizovati nacionalnu ekonomiju i uštedeti novac.

Samo pomoću toplotno izolovanih prozorskih ramova, svako može da doprinese navedenom cilju (od domaćinstva koja troše najviše energije za grejanje i hlađenje).

Odabirom aluminijumskih prozora i vrata sa termičkim prekidom, koristimo 100 % reciklirani materjial koji je treći najrasprostranjeniji element u prirodi.

Takođe, koristeći termo izolovane profile i dvostruko izolovano staklo na prozorima, troškovi za grejanje i hlađenje će se znatno smanjiti.

Prema studijama, upotreba aluminijumskih ramova sa "termičkim prekidom" smanjuje toplotne gubitke do 30% u poređenju sa običnim ramovima, što rezultira 20% uštede električne energije na računima.

2. Šta je izolacija sa termičkim prekidom?


termoizolaciji karakteristike ramova se određuju, ne samo po sposobnosti da spreči prolaz toplog ili hladnog vazduha kroz svoje artikulacije (atribut koji se pojavljuje za nepropustljivost vazduha), nego i njene sposobnosti da spreči širenje toplote od strane materijala od kojih je proizveden.

Aluminijumski profil se karakteriše da ima termički prekid, kada su spoljna i unutrašnja stranica odvojene izolatorom od specijalnog materijala (ojačani poliamid) različitih tekstura koje se karakterišu niskim cenama termičke provodljivosti.

Ova vrsta profila sprečava direktan prenos toplote i hladnoće, između unutrašnjeg i spoljnjeg okruženja.

3. Koja su ključna pitanja koja treba razmotriti prilikom montaže prozora i vrata?
 •  Moraju se koristiti galvanizovani ili INOX vijci
 •  Svaki slepi štok koji se koristi mora biti galvanizovan
 • Kod sistema sa termičkim prekidom upotreba slepog štoka se ne preporučuje. Prozor se instalira pomoću plastičnih distancera ili pomoću specijalnih guma
 •  Svaki prostor između prozora i zida (ili slepog štoka), trebalo bi da bude popunjen i pravilno izolovan  

4. Kako održavati prozor ili vrata ?

 • Aluminijumski prozor ili vrata zahtevaju minimalno održavanje. Dovoljno je mesečno čišćenje prozora, a posebno prostoru u spojevima (uglovima)
 •  Za čišćenje se koristi mekana tkanina, voda i spužva. Jednom mesečno možete očistiti spoljne površine
 • Učestalost čišćenja zavisi od klimatskih uslova (lokacije gde je u blizini voda zahtevaju češće čišćenje) 
 •   Izbegavajte da koristite holride ili druge kisele sapune (deterdžente), i nemojte koristiti oštre predmete za uklanjanje prljavštine
 •   Koristite obične lubrikante
   Ako postoji neki problem, molimo Vas da kontaktirate fabrikatora koji vam je isporučio prozor

5. Šta prozori i vrata treba da obezbede?
 • Zaštitu od spoljnih uticaja
   - Temperatura
   - Zvuk
   - Vazduh
   - Kiša i sneg
   - Prašina
 • Sigurnost prostora 
 • Ventilaciju
 • Lagan prolaz i prostiranje prirodne svjetlosti
 • Minimalno održavanje
 • Otpornost na vremenske uticaje i koroziju    
 • Izgled
 • Funkcionalnost
 • Produženi vek trajanja