Potrošači

ALUMIL… znači aluminijum

ALUMIL je najveći proizvođač i dobavljač aluminijumskih sistema u jugoistočnoj Evropi i akreditovani dobavljač aluminijumskih arhitektonskih sistema.

Danas, ALUMIL ima 27 poslovnica širom sveta i mi smo: 

  • Broj 1 proizvođač sistema aluminijumskih profila
  • Broj 1 u prodaji
  • Broj 1 u izvozu
  • Broj 1 u razvoju
  •  Broj 1 u investicijama
  • Broj 1 u otvaranju novih radnih mesta
  • Broj 1 u veličini industrijskih postrojenja

Zahvaljujući iskustvu od 30 godina, Odelenje za istraživanje i razvoj i visokotehnološkim proizvodnim linijama, postali smo najnaprednija kompanija u dizajnu i razvoju ekstrudiranih proizvoda.

ALUMIL-ovi aluminijumski sistemi su testirani i sertifikovani od strane međunarodnih akreditovanih instituta kao što su: IFT Rozenhaim (Nemačka), A.A.M.A. (SAD), Instituto Jordano (Italija), EKANAL (Grčka) i drugih sertifikovanih organizacija u EU.