Priprema za CE znak

Obuka fabrikatora aluminijuma i priprema za CE znak

  • O Aluminijumskim sistemima i specijalnim fabrikatorima aluminijuma
  • Kontinuirana tehnička podrška i edukacija fabrikatora (takođe u našim trening centrima)
  • Novi ciklus obuke: direktive sečenja, montaža i korištenje elemenata u tehničkom priručniku sistema (suštinski proces za prenos sertifikata)
  • Podrška kroz posebnog konsultanta za fabrikatore aluminijuma u cilju dobijanja sertifikata proizvodnje za CE
  • Sprovođenje i promovisanje ISO 9000 za fabrikatore aluminijuma
  • Naša "Probna komora" za testiranje karakteristika prozora za Initial Type Trial (ITT)
  • Mogućnost sertifikovanja gotovih proizvoda naših fabrikatora kako za nepropusnost vazduha tako i za vodonepropusnost
  • Stručni kadar za svakodnevne savete i podršku fabrikatorima
  • Initial Trials Test u EKANAL sertifikovan od E.U. "Probne komore" za ALUMIL fabrikatore i partnere