Površinska zaštitaElektrostatsko farbanje

Elektrostatsko farbanje je jedan od najčešćih tretmana površinske zaštite aluminijuma.

Na osnovu kombinacije odgovarajućeg hemijskog tretmana koji obezbeđuje otpornost na koroziju sa dodatkom širokog spektra nijansi poliester prahova koji poboljšavaju otpornost i daju estetski izgled finalnom proizvodu.
ALUMIL grupacija ovom metodom ima proizvodni kapacitet od 58,000 tona godišnje. Linije za elektrostatsko farbanje pored industrijskog postrojenja u Kilkisu postoje u Rumuniji, Srbiji i Albaniji.
Alumil-ove proizvodne linije su sertifikovane u skladu sa međunarodnim priznatim sertifikacionim telima GSB, Qualanod, Qualicoat  i Seaside Class. Pored toga ekološki prahovi koji se koriste su oslobođeni toksičkih materija TGIC (bez hroma) radi uticaja na ljude i životnu sredinu.

ALUMIL
 je pionir u oblasti površinske zaštite jer:


  • Velike disperzione jedinice za elektrostatsko farbanje u cilju bolje i brže usluge klijentima
  • Potencijal proizvodnih kapaciteta
  • Najveća linija za plastifikaciju u Evropi
  • Sertifikovan proizvodni process od GSB i QUALICOAT
  • Veliko tehničko znanje i oprema koja se koristi širom sveta

 Sa poštovanjem životne sredine i ljudi


Novo elektrostatsko farbanje u Alumil-u sa zelenim metodom upravljanja postiže se eliminacija toksičnih materijala iz proizvodnje (prah, hemikalije) i smanjenje potrošnje vode. Upravljanje otpadnim vodama u postrojenju za elektrostatsko farbanje je za primer i potpuno u skladu sa važećom zakonskom regulativom životne sredine.
"Zelena" tehnologija titanijumskog jedinjenja u hemijskom tretmanu koja je prihvaćena u Alumil-u pre skoro tri godine, zamenivši šestovalentni hrom nakon opsežnog istraživanja u saradnji sa vodećim multinacionalnim hemijskim kompanijama koje imaju jedinstven ugao poštovanja ljudi i životne sredine uz optimalni kvalitet proizvoda dobijenog elektrostatskim farbanjem.