Klizni sistemiSigurnosni sistemi

ALUMIL je razvio i dizajnirao sisteme čiji je fokus na naprednoj sigurnosti, što daje efikasnu zaštitu ljudskog integriteta i imovine. Rastući trend provala, posebno tokom radnog vremena, uticao je na građevinski sektor da više pažnje posveti izradi zaštite od provala i vandalizma, dajući objektima nužan nivo zaštite što ne predstavlja nepotreni luksuz.
Sigurnosne klase su određene u skladu sa tipom provale i metodom provale, a kreću se između WK1 WK3.