Fasade i atrijumi

Zahvaljujući visokom nivou tehničkog znanja i iskustva Odelenja za istraživanje i razvoj, Alumil nudi veliki izbor naprednih sistema za fasade, različitog tipa, za sve poznate aplikacije, ukuse, zahteve, što zadovoljava potrebe objekata širom svieta.