Proizvodi

Lider u aluminijumskim montažnim konstrukcijama za PV primenu u jugoistočnoj Evropi, dizajniramo i proizvodimo sertifikovane montažne konstrukcije za velike projekte, sarađujući sa najkvalitetnijim i najpouzdanijim dobavljačima, podržavajući i obučavajući PV instalatere i nudeći kompletnu paletu proizvoda za instalatere:
  • Aluminijumske montažne konstrukcije (na slobodnim površinama, krovovima sa crepom, ravnim krovovima i industrijskim krovovima)
  • Aluminijumske i čelične komponente za PV primenu
  • Veliki izbor vijaka i navrtki
  • PV paneli
  • PV invertori
  • Kompletni kitovi za male i srednje instalatere